Larende Karaman haber, Karaman'daki sıcak gelişmeler, yazarlar, şehir servisleri, Karaman son dakika haberleri, Larende.com güncel
HV
28 MAYIS Pazar 09:55

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

ERDOĞAN

ERDOĞAN

%0.00
0 OY
OY FARKI 0
Açılan Sandık Oranı
%0.00
KILIÇDAROĞLU

KILIÇDAROĞLU

%0.00
0 OY
Açılan Sandık Oranı
%0.00

ÜNİVERSİTELER TÜRKİYE'YE NE ZAMAN YETİŞİR?

Memiş OKUYUCU
Memiş OKUYUCU
Giriş Tarihi : 23-08-2022 01:41

Üniversite; üniversal bilginin, talep edilen, talep oluşturan ve bütün dünyada karşılığı olan bilginin üretildiği yerdir.

Üniversite; hakikat davası olan, hakikat davasının güdüldüğü, özgün ve özgür düşüncenin üretildiği, idrak ve muhakemenin harekete geçirildiği, düşüncenin sivil bir anlayışla üretime döndürüldüğü ufuk merkezleridir.

Üniversite düşünmenin, düşüncenin ve özgür düşünebilmenin birey kimliği haline getirildiği özerk düşünce yapılarıdır. Bu alanda çok önemli çalışmaları olan Prof.Dr. Yılmaz Özakpınar, ?Üniversitelerin gayesi bilinenleri bilmeyenlere öğretmek değildir(?) Üniversite öğrenciye ne düşüneceğini değil, düşünmeyi öğretir; öğrencinin anlayışını ve hüküm verme kabiliyetini geliştirir.? (1)Diyerek ufuk açıcı bir tespitte bulunur. Üniversitelerin gayesi bizzat bilinmeyenleri üretmek, ülkenin ve insanlarımızın ufkuna ufuk katmaktır.

Oysa bizim yönetici elitlerimiz, halkın hüküm verme kabiliyetinin gelişmesini değil, ?kendi verdikleri hükmün? icrasına memur tekrar ve taklit zihniyetli birey hedeflemişler.

Üniversite sistemimiz yapı olarak büyük ölçüde Abdülhamit dönemi maarif de modernleşmesinin bir ürünü olarak 1902?de kurulan Darülfünun?dan tevarüs etmiş.

Üniversite Reformu adıyla 1933 yılında yapılan değişiklikler ile önceki dönemin birikimleri toptan elimine edilerek yeni baştan bir sistem kurulmuş. Değişiklikliğin temel hedefi, yeni Cumhuriyete sosyolojik meşruiyet kazandırma misyonu olmuştur. Daha sonra ki hedef ise bu misyona uygun yönetici elitler yetiştirmek şeklinde ete kemiğe büründürülmüştür. Bu misyon ile kurulan üniversitelerimiz uzun yıllar boyunca da bu yapısını muhafaza etmiştir.

Üniversitelerimizin asıl fonksiyonu olan ülke perspektifi ve kalkınmasına uygun bilgi, bilim, kavram ve değer üretmek gibi asıl fonksiyonları ise hususan nazarı dikkate alınmamıştır. Bu nedenle bütün yirminci yüzyıl boyunca, yeryüzünün tamamında üretilen bilginin % 1? i bile bizim üniversitelerimizden çıkmamıştır. En son 2014 yılında 32 ülke arasındaki OECD?nin bilimsel üretim sıralamasında Türkiye, son sırada yer almıştır. 2010 yılından itibaren İran?da bizi geçmeye başlamıştır.

Üniversite reformu adıyla 1933?de yapılan değişiklikler üzerine çalışmalar yapanlardan biri de merhum Prof.Dr. Hüsamettin Arslan?dır. Arslan o dönemi ve bürokratların bu konudaki zihniyet dünyasını bir sosyolog gözüyle tahlil ve tasvir etmiş:

?? (?) öncelikli ihtiyaç yeni devlete yeni bir resmi "ideolojik" temel, başka bir söyleyişle bir meşruiyet temeli sağlamak, modern bir bürokratik kadro yetiştirmek (?) öncelikli sorun üniversiteyi dünya üniversiteleriyle rekabet misyonuyla donatmak değil, Osmanlı geçmişinin, geleneğinin ve dinin, kısacası eski zihniyetin temsilcileriyle mücadeleyi kolaylaştıracak "politik ve kültürel" bir silaha sahib olmaktı(?).?? (2)

Bu dönemde yetişen ilim adamı kabiliyetlerimiz ise ya yurt dışına göç etmiş. Ya da üretebilme kapasiteleri köreltilerek, düşünce alanları iğdiş edilmiştir.

Bu üniversitelerimizden yetişenler ise Edward Said?in ifadesiyle ?kendi halklarına karşı üstten bakan, batıya ise hayranlık yüklü ?sömürge aydını? hüviyetine bürünmüşlerdir. Bu yapıdan da; düşünen, sorgulayan değil tekrar eden, üreten değil taklit eden ve tüketen edilgen kimlikli, kültür ve medeniyet mirasını reddeden kimseler yetişmiştir.

Bir düşünce adamımızın ifadesiyle ?düşüncenin kuduz köpek muamelesi gördüğü? o dönemde esasen Üniversitelerimizde fikir ve bilgi üretebilme imkânı nerede ise tümüyle yok edilmiştir.

Asıl misyonu unutturulan üniversitelerimiz, uzun yıllar boyunca ?batıcılaşma? ideolojisini arka plan haline getirmeyi kendisine görev edinmiş. Özellikle olağanüstü dönemlerde, ideolojik siyasi erkin elinde bir kontrol ve baskı odağına dönüştürülmüştür.

Tek amaç olarak cemiyete karşı devlette bir korunaklı alan oluşturmak görevi görmüş. Esas da ise ?mağlubiyet ideolojisinin? ?ezik? ve ?yenik? müdafilerini yetiştirmek gibi bir görevi misyon edinmiştir. 1960?da, 1971?de ve 1980?de darbeyi savunanlar ve darbecilere Anayasa yapanlar, üniversitelerden çıkmıştır. Askeri dönemler de Üniversitelerin bu ideolojik taraflarını tahkim etmiş. İlmi taraflarına elbette sıra gelmemiştir. Bu arada üniversitelerimiz toplumla bir aidiyet ve ünsiyet bağı kuramamıştır. Ülkenin ve cemiyetin kalkınıp gelişmesi için bir lokomotif olma rolü üstlenememiş. Bilhassa topluma karşı ideolojik karşı duruşun savunucusu bir merkez olagelmiştir.

Bu tarihi seyir içerisinde yine bir askeri dönemde 6 Kasım 1981 tarihinde YÖK yapılanması ortaya çıkmış. Daha kuruluş kanununda öğrencilerin hangi ilke ve düşünceleri savunmaları gerektiğini belirten bir yapının adı olmuştur. Böylelikle YÖK, öğrencilere ?düşünmeyi? ?düşünceyi? öğreten, kazandıran değil, ?neyi düşünmeleri? gerektiğini telkin ve talim hedefi güden bir yapı olarak, bugüne kadar varlığını korumuştur.

Son İzleme ve Değerlendirme Raporu, üniversitelerimizi bir daha gündeme taşıdı. Buna göre 5 temel alanda 45 gösterge baz alınarak, Üniversitelerin kendi beyan ettikleri veriler üzerinden bir değerlendirme yapılmış. Tüm bu değerlendirme alanlarında, toplam 205 devlet ve vakıf üniversitesi içinde 25 kadar üniversite öne çıkmakta. Diğer üniversitelerin ise bu değerlendirme alanlarında hiç bir esamesi okunmamakta. Mevcut değerlendirme alanları baz alındığında bile dünya ile rekabet edebilecek düzeyde bir üniversitemiz bulunmamakta. Üniversite sistemimizin bu hali ile yürüyemiyeceği aşikar hale gelmiştir. Dünya yeniden kurulmakta. Türkiye ise bu yeni kurulan dünyanın tam göbeğinde yer ve pozisyon arayışında. Üniversitelerimiz ise Türkiye?nin hızına henüz ayak uyduramıyor.

Üniversitelerimizin Türkiye?ye yetişebilmesi için:

  1. Mevcut YÖK sistemi ile bu kadar geniş bir üniversiteler sistemini

yönetmek mümkün olmamaktadır. Bu YÖK sistem kaldırılmalı. Sistem tümüyle serbest rekabete açık hale getirilmeli. Sadece koordinasyon amaçlı bir sistem kurulmalı.

  1. Üniversitelerimizin yönetim yetkinliği için genel geçer temel esaslar

belirlenmeli. Devlet üniversitelerinde bütçe oluşturmada % 20?den başlayarak katkı payı sunulması esası getirilmeli. Yönetimde şeffaflık ve hesap verilebilirlik, hesap sorulabilirlik ilkeleri getirilmeli.

  1. Üniversitelerin düşünce üretmesinin önündeki sömürge döneminden

kalma kanuni engeller kaldırılmalı.

  1. Her üniversite için Türkiye perspektifi ve küresel vizyonumuz ölçek

olarak konulmalı.

  1. Beş yıllık bir geçiş ve performans izleme hedefi öngörülüp, sıkı bir

şekilde takip edilmeli. Bu süre sonunda bütçe/bilgi/üretim/tüketim sıralamalarında yeterli performans göstermeyeceklere başka bir yol önerilmeli. Buna ister rekabet deyin, isterseniz hayırda yarışmak. Üzerindeki ölü toprağını silkeleyip atmanın başka çare ve yolu yok.

Sağlıcakla kalın.


1-Kültür ve Medeniyet ? Prof. Dr. Yılmaz ÖZAKPINAR Ötüken Yayınları 3. Basım 2014 - İstanbul

2-Türklük Araştırmaları Dergisi 13-14 (2003) Aydınlanmiş Devlet Himayesinde Bilim: 1933 Türk Üniversite Devrimi ve Sürgün Alman Bilim Adamlari ? Prof.Dr. Hüsamettin ARSLAN

3-Darülfünun?dan Üniversiteye- Ali Arslan.

YORUMLAR
DİĞER YAZILARI 27 Mayıs Darbesini Kim Yaptı? Türkiye Yüzyılında Eğitim Eğitim Gündemin Neresinde? Şehirlilik, Şehircilik ve Deprem Halk Şiirinin Altın Halkası: Aşık Veysel (1894- 1973) Depremin Üstesinden Eğitimle Gelmek Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar ve Bir Alimin Ölümü Akif’in Türkiye’si Türkiye’nin Akif’i Bir Gençlik Hikâyesi Yazmak Maarifin Türkçesi Topçu: ‘’Mektep, millet kültürünün bayrağıdır.’’ Ankara Sahafları ve Ankara’da Kitap Dünyası Ahilik Yolunda OSTİM ve Ahilik Şûrası Bozkırda Toprağa Düşen Çekirdek: Prof. Dr. Kemal BIYIKOĞLU Topçu’nun İnsan Modeli ve Maarifin Millîliği Süleyman Çelebi’sini bekleyen çağ. Nurettin Topçu’nun Maarif Davası Mora’da Batan Güneş Medeniyet Sancağımız Türkçe Erdemli Bir Yayın Hareketi: Ebubekir Erdem Okullar Nereye Açılıyor? Maarif Raporu MEMİŞ OKUYUCU: İLK VE ORTAÖĞRETİMDE KELİME HAZNESİ Tarihe Geçen O Fotoğrafın Hikâyesi Öğretmenim ben… Türkçenin Sırları Mİllî Eğitim Şûrası Üzerine Bir Örnek Muallim: Mahmud Celaleddin ÖKTEN (1882-1961) Bir Üniversite Tercihinden Ötesi LGS Tercihleri ve Kendi Hikâyesini Yazmak Hârezmî Eğitim Modeli Ankara’da Bir Eğitim ‘ADA’sı Bir Hayalimiz Olsun FEN LİSELERİMİZ EĞİTİMİ VE GELECEĞİN EĞİTİM BİR FİKİR ADAMI ALİ FUAD BAŞGİL Eğitimde ufka yolculuk TÜRKEĞiTiMTV YAYINA BAŞLADI TÜRKİYE'DE ŞEHİRLİ DİNDARLIK Doğunun Yedinci Adamı: Mehmet Aydın TÜRKİYE?DE BİR ÜNİVERSİTEYE REKTÖR OLMAK Tarihe İz : Muallim Mahir İz  Bir Maarif Adamı Olarak Mustafa Öcal Aliya İzzetbegoviç: Direnişin ve Dirilişin Mimarı Boğazköprü?de Yanaşık Düzen ya da Bir Fasl-ı Cenaze Cankurtaran: Bir Semtin Hikayesi EĞİTİMİN ELE ALINACAK YANI DÜNYANIN SAHİLİ SELAMETİ:KALKINMIŞ TÜRKİYE EVVEL GİDEN AHBABA SELAM OLSUN VAKAR ABİDEMİZ: AYASOFYA CAMİİ Geleceğin Meslekî Eğitimi: Büyük Türkiye Türkiye'nin Temel Eğitim Meselesi: MESLEKÎ EĞİTİM Meslekî Eğitim Üniversitesi MÜTEHASSIS OLMAYAN 'EĞİTİM UZMANI' OLUR MU? KIRAN GÜNLERİNDE MEŞK VE İÇE YOLCULUĞUMUZ YENİ BİR SİSTEM VE 'YENİLMİŞLERİN' DÜZENİ Bir Dönüştürme Projesi: KÖY ENSTİTÜLERİ ? 2 Bir Dönüştürme Projesi: KÖY ENSTİTÜLERİ Ederini Tüketen Düzen ve Biz AKİF'İN TÜRKİYESİ, TÜRKİYE'NİN AKİF'İ Yüzümüzü Ak Edecek Bir Söz Üreten Nesil Çağı Yönetir KALBİNİN DİLİ OLMAYAN ŞAİR: AKİF Münevver Ya Da Çınlayan Nağme Olmak Tuba Ağacı, Bambu Ağacı Tarihin İnkılap Etmesi Geleceğin Dünyası Gelişler ve Geri Gidişler Hak Temelli Bir Reforma Doğru Taktik Maktik Yok!.. Maarif Reformu Neden Şart? YAZMAK VE YAZARAK YAŞAMAK İLİM İKTİDARI, MEMLEKETİN İMARIDIR Maarifin Ahlâkı Var Mı ? Maarife Operasyon Ne Zaman? O Şehre Varmaz İsek! DURDURAMAYACAKSINIZ UTANGAÇ SUNUMLU 'ZORAKİ VE İSTENDİK' İNSAN FETÖ'NÜN EĞİTİM BOYUTU UTANGAÇ SUNUMLU 'ZORAKİ VE İSTENDİK' İNSAN SEÇİMİN GALİBİ: EĞİTİM SİSTEMİDİR! EĞİTİMİ TERBİYE ETMEK ECNEBİ MEMLEKETLERE ÖĞRENCİ GÖNDERME MESELEMİZ!