Larende Karaman haber, Karaman'daki sıcak gelişmeler, yazarlar, şehir servisleri, Karaman son dakika haberleri, Larende.com güncel
HV
30 MART Perşembe 10:22
Advert

Hârezmî Eğitim Modeli

Memiş OKUYUCU
Memiş OKUYUCU
Giriş Tarihi : 23-08-2022 01:41
<p>Şimdilerde İstanbul İl Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n, Harezm&icirc; Eğitim Modeli adıyla telif edip, d&ouml;rt yıldır uygulamaya başladığı bir b&uuml;y&uuml;k projenin adı olmuş ve İstanbul&rsquo;dan başlayarak tekrar hayatımızda yer almaya başlamış.</p> <p>&Ccedil;ocuklarımızın teknolojiyi doğru kullanarak &uuml;retime kanalize edilmelerinin yanında yeni keşiflere kapı aralayan, &ouml;zg&uuml;r zihin gelişimi sağlayan orijinal ve ger&ccedil;ekten insanımızın zek&acirc;sını yansıtan telif bir proje. En az &uuml;&ccedil; en fazla altı &ouml;ğretmenle uygulanan bu maarif projesinin en dikkat &ccedil;ekici &ouml;zelliği &ouml;ğretmenlerin rehberliğinde, &ouml;ğrencilerin; d&uuml;ş&uuml;nce, metot, davranış olarak &nbsp;inisiyatif alan bir h&uuml;viyete b&uuml;r&uuml;nmeleri.</p> <p>&Ouml;ğrencileri kararlarda belirleyici kılan, aldığı kararların takip&ccedil;isi yapan, araştırma yol ve y&ouml;ntemlerine aşinalıklarını geliştiren &nbsp;bir proje.</p> <p>Bu modelle eğitim ve &ouml;ğretim faaliyetlerinde &ccedil;ocuklar etik ve ahl&acirc;k&icirc; değerleri &ouml;z&uuml;msemekte. Zihin ve ruh d&uuml;nyalarında &ccedil;alışma etiğini, &ccedil;alışma ahl&acirc;kını davranış haline getirebilmektedirler. Bu eğitim modelinin bir diğer &ouml;nemli tarafı da &ccedil;ocukların dijital mecraları g&uuml;venle kullanabilme kapasitelerini geliştirmesidir.</p> <p><strong>H&acirc;rezm&icirc; Eğitim Modelinin</strong>&nbsp;en temel niteliği ise, bilimsel araştırma metodunun bir davranış haline getirerek &ouml;ğrencilere nitelikli bir bakış kazandırmasıdır. Bu &ccedil;alışmanın proje m&uuml;ellifi İstanbul Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;d&uuml;r. Sonu&ccedil;ları itibari ile eğitimin diğer b&uuml;t&uuml;n s&uuml;re&ccedil;lerine doğrudan ve dolaylı tesiri olduğu i&ccedil;in, bu model genel bir eğitim modeli niteliği taşımaktadır.</p> <p>Bu projenin genel bir &ccedil;er&ccedil;evesi ve hedefini kısaca ş&ouml;yle a&ccedil;ıklayabiliriz. &Ouml;ğrencilere g&uuml;nl&uuml;k hayatta karşılaştıkları ve onların zorluk/engel/mesele/problem olarak tanımladıkları basamakları tanıma ve tanımlamayı i&ccedil;ine alan bir boyut var. Aynı zamanda da &ouml;ğrencilerin &uuml;retken, yapıcı ve&nbsp; inşa edici &nbsp;fikirler ortaya koyabilmelerine imk&acirc;n sağlayan bir metodolojik ufuk kazanımları bu projenin bir başka &ouml;nemli boyutunu teşkil etmektedir. &nbsp;</p> <p>Bu s&uuml;recin haftalık &ccedil;alışma s&uuml;resi &ouml;ğrenciler i&ccedil;in 2 saattir. &Ouml;ğretmenler i&ccedil;in bir saat evvelinde hazırlık, bir saatte sonrasında değerlendirme olmak &uuml;zere, toplam d&ouml;rt saatlik bir ders işleme s&uuml;resini kapsamaktadır.</p> <p>İşleyişte ise &nbsp;s&ouml;zgelimi &lsquo;ağız bakımı&rsquo; konu başlığı olarak tespit edilmekte. Bu konu/mesele/problem tespit s&uuml;reci &ouml;ğretmenlerin rehberliğinde &ouml;ğrenciler tarafından g&uuml;ndeme alınmakta.&nbsp;<strong>S&uuml;re&ccedil; boyunca bilimsel &ccedil;alışma basamakları takip edilmekte.</strong>&nbsp;M&uuml;fredatı olmayan, &ouml;ğrencileri strese sokan bir sınav s&uuml;recini barındırmayan, tamamıyla hayatın i&ccedil;inden &nbsp;bir metotla işlem basamakları y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmekte. Proje uygulamaları eğitim s&uuml;re&ccedil;lerinin hemen t&uuml;m&uuml;ne tesir etmekte. En başta gelen bazı temel davranış değişiklikleri ise:</p> <p>-Şen şatır ve &ouml;ğrencilerin keyif alarak uyguladıkları bir metot olarak ilm-i terbiye dediğimiz pedagojik değeri olduk&ccedil;a y&uuml;ksektir.</p> <p>&ndash; &Ccedil;ocukların ve &ouml;ğretmenlerin iletişimini olabildiğince geliştirmektedir.</p> <p>&ndash; Takım &ccedil;alışması ve ekip ruhu kazandırmaktadır.</p> <p>-&Ouml;ğrenci ve &ouml;ğretmenler araştırmayı ve araştırma y&ouml;ntemlerini sistematik&nbsp;&nbsp; bi&ccedil;imde &ouml;ğrenmekteler.</p> <p>-Karar verme becerilerini geliştirmekte.</p> <p>-Problemlere karşısında duyarlılıkları gelişmekte.</p> <p>-T&uuml;rk&ccedil;e&rsquo;yi konuşma ve kullanma becerileri gelişmekte.</p> <p>-Disiplinlerarası koordinasyonu geliştirdiği i&ccedil;in, &ouml;ğrencilerin hadise ve meseleleri kavrayış ve anlayışlarını g&uuml;&ccedil;lendirmekte.</p> <p>Bu model beş ana başlıktan hareket etmektedir.</p> <p>Kendi tanımlamaları ile: &nbsp;<em>&ldquo;Farklı disiplinlerin aynı sınıfta yer aldığı, bilgi işlem gerektiren d&uuml;ş&uuml;nme becerilerinin problem &ccedil;&ouml;zme s&uuml;recinde kullanıldığı, Robotik ve oyun tasarımın &ouml;ğrenme ortamlarında etkin yer aldığı, Programlama becerilerinin kazandırıldığı, Problem &ccedil;&ouml;zme s&uuml;recinde yaşam becerilerinin desteklendiği eğlenerek &uuml;reten, kendini s&uuml;rekli g&uuml;ncelleyen bir disiplinler arası eğitim modelidir.&rdquo;</em></p> <p>Bir tasavvur aşamasından ge&ccedil;en Harezmi eğitim modeli ilk &ouml;nce&nbsp;<em>&lsquo;zihinden makinaya bilgisayar bilimleri ve disiplinlerarası eğitim&rsquo; &nbsp;</em>adıyla projeye d&ouml;n&uuml;şm&uuml;ş. İstanbul Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, bilim adamlarının da dahil edildiği&nbsp; bir &ccedil;alıştay d&uuml;zenleyerek, projeyi şekillendirmiş. Akabinde model i&ccedil;inde geliştirilen algoritma ve bu buluşun sahibi Harezmi&rsquo;den ilhamla projeye Harezmi Eğitim Modeli adı verilmiştir.&nbsp; &nbsp;</p> <p>Bir model olarak bu proje, &ouml;ğrenci temelli olarak başlatılma kararı alınmış. İl MEM tarafından olgunlaştırılan model, İstanbul&rsquo;da pilot se&ccedil;ilen beş okulda &nbsp;uygulanmaya başlanmıştır.</p> <p>Modelin 1. Pilot Uygulama s&uuml;resi, 13 Mart &ndash; 20 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul&rsquo;da se&ccedil;ilen her biri farklı kademe ve t&uuml;rlerdeki 5 pilot okulda haftada 2 saat, 5 ve 6 &ouml;ğretmenin aynı derse birlikte girmesi ile uygulanmaya başlanmış. Her &ouml;ğretmenin kendi inisiyatifi ile &ouml;ğrencilerle de g&ouml;r&uuml;şerek hazırladığı ve se&ccedil;tiği &ldquo;Bilgi Temelli Hayat Problemi&rdquo; doğrultusunda farklı disiplinlerin harmanlandığı 10 haftalık ders programı uygulanmış. Heyecan uyandıran sonu&ccedil;lar alınmıştır.</p> <p>Birinci pilot uygulama sonucunda &ouml;ğrencilerin uygulamalı &ouml;ğrenme d&ouml;nemini, mutlu ve eğlenceli bir şekilde son derece verimli ge&ccedil;irdikleri g&ouml;zlenmiştir. Projede yer alan &ouml;ğretmen ve idarecilerden, &ouml;ğrencilerin davranış ve duygu d&uuml;nyalarını yansıtıcı&nbsp; &ccedil;ok olumlu d&ouml;n&uuml;tler alınmıştır.</p> <p>İlk pilot uygulamanın en &ouml;nemli sonucu Fen bilimleri, Matematik, Tarih, T&uuml;rk&ccedil;e, Bilişim teknolojileri vb. dersleri &ouml;ğretmen, &ouml;ğrencileriyle bir arada &ouml;ğrenmişler. Hem de b&uuml;t&uuml;n bu dersleri bir arada &ouml;ğrenerek karşılaştırma yapabilme ve hayata daha nitelikli bilgilerle uygulayabilme kapasitesi kazandıkları g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Bu sonu&ccedil;lardan sonra pilot uygulamanın kapsamı genişletilmiş. Takip eden eğitim-&ouml;ğretim yılında 38 il&ccedil;ede 50 okula yayılmış. O senenin 6-10 kasım 2017 tarihlerinde bu 50 okuldan 258 &ouml;ğretmen, Harezm&icirc; &Ouml;ğretmen Eğitimi programına alınmış. Tamamlayanlara Harezm&icirc; &Ouml;ğretmen Eğitimi sertifikası verilmiştir. &Ouml;ğrenci, &ouml;ğretmen ve veli geri bildirimleri ışığında 2. pilot uygulama aynı yıl 13 kasım 2017 tarihinde başlatılmıştır.</p> <p>2. Pilot uygulamanın ilk d&ouml;rt haftasında&nbsp;<strong>Hayatın İ&ccedil;inden Sorunlar</strong>&nbsp;(HİS) belirleme s&uuml;reci olarak belirlenmiştir.</p> <p>Bu ikinci pilot uygulamadan sonra modelin kapsamı 13 ilde uygulamaya konularak, genişletilmiş. 12-18 Şubat 2018 tarihinde 13 ilde Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rleri ve &ouml;ğretmenlerin katılımı ile Harezm&icirc; Eğitim &Ccedil;alıştayı d&uuml;zenlenmiştir.</p> <p>Pilot uygulama İstanbul&rsquo;da,&nbsp; &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; yılında 200 okulda uygulanmaya başlanmıştır.</p> <p>H&acirc;rezm&icirc; Eğitim Modeli, İstanbul&rsquo;un kadim medeniyet geleneğinin varisi olduğunu g&ouml;steren &ccedil;ok &ouml;nemli bir projedir. Deyim yerinde ise medeniyet ge&ccedil;mişinden beslenen İstanbul&rsquo;un k&uuml;lt&uuml;r ve maarif alanında u&ccedil; vermesidir. T&uuml;rkiye&rsquo;ye yayılan bu sistemin, diğer il &ouml;ğretmen eğitimlerini, projenin banileri olarak İstanbul Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n yetişmiş eğitimcileri &nbsp;yaptırmaktadırlar. Kelimenin tam anlamıyla proje, İstanbul&rsquo;da pişmiş sonrada b&uuml;t&uuml;n T&uuml;rkiye&rsquo;ye d&uuml;şm&uuml;ş&rsquo;t&uuml;r.</p> <p>Sistem i&ccedil;erisinde oluşturduğu sinerji dalgasıyla proje, cemiyette ve maarif muhitlerinde b&uuml;y&uuml;k bir alaka uyandırmıştır. Bu nedenle bu projeye g&ouml;n&uuml;ll&uuml; olarak katılma talebi her ge&ccedil;en g&uuml;n, &ouml;ğretmen, &ouml;ğrenci ve veli tabanlı olarak daha da artmaktadır.</p> <p>Bu projeye 2019-2020 itibariyle İstanbul&rsquo;da 411 okulda 1879 &ouml;ğretmen ve 8540 &ouml;ğrenci katılmış. 2020-2021 eğitim &ouml;ğretim yılı i&ccedil;in&nbsp; 439 okul ve 1922 &ouml;ğretmen ile başvuru yapılmış. Ancak salgın nedeni ile uygulama yapılamamış. Projeye zorunlu ara verilmiştir. &nbsp;</p> <p>Elbette ancak heyecan duyulan işler başarılabilirler. G&ouml;reve gelen her &uuml;st maarif idaresi projeyi sahiplenmiş. Uyandırdığı heyecan dalgası ile bu projeyi&nbsp; marka haline getirmek hususunda gereken t&uuml;m &ccedil;abayı g&ouml;stermişlerdir. &nbsp;İstanbul Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;, bu y&uuml;z akı &ccedil;alışmanın&nbsp; ortaya &ccedil;ıkarılıp, hayata ge&ccedil;irilmesindeki t&uuml;m &ccedil;aba ve &ccedil;alışmalarından dolayı kutluyoruz.</p> <p>Elbette bu projenin g&ouml;r&uuml;nen ve g&ouml;r&uuml;lmeyen pek &ccedil;ok kahramanı vardır. Hi&ccedil; birinin emeğinin ve marifetinin karşılığını eksik bırakmadan hizmeti ge&ccedil;enlere, teşekk&uuml;rlerimi sunuyorum. İnsanımızın zek&acirc;sını ve dehasını g&ouml;steren nice g&uuml;zel projelere imza atmalarını temenni ediyorum.</p> <p>Sağlıcakla kalın.</p>
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI Halk Şiirinin Altın Halkası: Aşık Veysel (1894- 1973) Depremin Üstesinden Eğitimle Gelmek Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar ve Bir Alimin Ölümü Akif’in Türkiye’si Türkiye’nin Akif’i Bir Gençlik Hikâyesi Yazmak Maarifin Türkçesi Topçu: ‘’Mektep, millet kültürünün bayrağıdır.’’ Ankara Sahafları ve Ankara’da Kitap Dünyası Ahilik Yolunda OSTİM ve Ahilik Şûrası Bozkırda Toprağa Düşen Çekirdek: Prof. Dr. Kemal BIYIKOĞLU Topçu’nun İnsan Modeli ve Maarifin Millîliği Süleyman Çelebi’sini bekleyen çağ. Nurettin Topçu’nun Maarif Davası Mora’da Batan Güneş Medeniyet Sancağımız Türkçe Erdemli Bir Yayın Hareketi: Ebubekir Erdem Okullar Nereye Açılıyor? Maarif Raporu MEMİŞ OKUYUCU: İLK VE ORTAÖĞRETİMDE KELİME HAZNESİ Tarihe Geçen O Fotoğrafın Hikâyesi Öğretmenim ben… Türkçenin Sırları Mİllî Eğitim Şûrası Üzerine Bir Örnek Muallim: Mahmud Celaleddin ÖKTEN (1882-1961) Bir Üniversite Tercihinden Ötesi LGS Tercihleri ve Kendi Hikâyesini Yazmak Ankara’da Bir Eğitim ‘ADA’sı Bir Hayalimiz Olsun FEN LİSELERİMİZ EĞİTİMİ VE GELECEĞİN EĞİTİM BİR FİKİR ADAMI ALİ FUAD BAŞGİL Eğitimde ufka yolculuk TÜRKEĞiTiMTV YAYINA BAŞLADI TÜRKİYE'DE ŞEHİRLİ DİNDARLIK Doğunun Yedinci Adamı: Mehmet Aydın TÜRKİYE?DE BİR ÜNİVERSİTEYE REKTÖR OLMAK Tarihe İz : Muallim Mahir İz  Bir Maarif Adamı Olarak Mustafa Öcal Aliya İzzetbegoviç: Direnişin ve Dirilişin Mimarı Boğazköprü?de Yanaşık Düzen ya da Bir Fasl-ı Cenaze Cankurtaran: Bir Semtin Hikayesi EĞİTİMİN ELE ALINACAK YANI DÜNYANIN SAHİLİ SELAMETİ:KALKINMIŞ TÜRKİYE EVVEL GİDEN AHBABA SELAM OLSUN ÜNİVERSİTELER TÜRKİYE'YE NE ZAMAN YETİŞİR? VAKAR ABİDEMİZ: AYASOFYA CAMİİ Geleceğin Meslekî Eğitimi: Büyük Türkiye Türkiye'nin Temel Eğitim Meselesi: MESLEKÎ EĞİTİM Meslekî Eğitim Üniversitesi MÜTEHASSIS OLMAYAN 'EĞİTİM UZMANI' OLUR MU? KIRAN GÜNLERİNDE MEŞK VE İÇE YOLCULUĞUMUZ YENİ BİR SİSTEM VE 'YENİLMİŞLERİN' DÜZENİ Bir Dönüştürme Projesi: KÖY ENSTİTÜLERİ ? 2 Bir Dönüştürme Projesi: KÖY ENSTİTÜLERİ Ederini Tüketen Düzen ve Biz AKİF'İN TÜRKİYESİ, TÜRKİYE'NİN AKİF'İ Yüzümüzü Ak Edecek Bir Söz Üreten Nesil Çağı Yönetir KALBİNİN DİLİ OLMAYAN ŞAİR: AKİF Münevver Ya Da Çınlayan Nağme Olmak Tuba Ağacı, Bambu Ağacı Tarihin İnkılap Etmesi Geleceğin Dünyası Gelişler ve Geri Gidişler Hak Temelli Bir Reforma Doğru Taktik Maktik Yok!.. Maarif Reformu Neden Şart? YAZMAK VE YAZARAK YAŞAMAK İLİM İKTİDARI, MEMLEKETİN İMARIDIR Maarifin Ahlâkı Var Mı ? Maarife Operasyon Ne Zaman? O Şehre Varmaz İsek! DURDURAMAYACAKSINIZ UTANGAÇ SUNUMLU 'ZORAKİ VE İSTENDİK' İNSAN FETÖ'NÜN EĞİTİM BOYUTU UTANGAÇ SUNUMLU 'ZORAKİ VE İSTENDİK' İNSAN SEÇİMİN GALİBİ: EĞİTİM SİSTEMİDİR! EĞİTİMİ TERBİYE ETMEK ECNEBİ MEMLEKETLERE ÖĞRENCİ GÖNDERME MESELEMİZ!