Karaman, Karaman Haber, Son Dakika Karaman Haberleri,
HV
29 EYLÜL Cuma 02:56
Study Plan

EĞİTİMİN ELE ALINACAK YANI

Memiş OKUYUCU
Memiş OKUYUCU
Giriş Tarihi : 23-08-2022 01:41

EĞİTİMİN ELE ALINACAK YANI

Eğitim sistemimizi, mekteplerimiz üzerinden ele alalım. Şimdilerde okul denilse de bir kavram olarak mektep, 19 yüzyıldan itibaren maarif ve kültür hayatımızda yoğun olarak kullanılmaya başlanılmış.  Kültürümüze ve irfanımıza yerleşmiş. Gündelik hayatımıza sinmiştir. Mektep, kitapla aynı köktendir.  Branş, ekol, tâlim, büro, ajans ve ticarethane anlamları da mevcuttur. Kısaca mektep, hayattır.

     Sistemin tamamına yakın kısmına yön veren bölümlere yakından bakalım:

İmam Hatip Okulları(Ortaokul-Lise):Pozitif ilimlerin, dini eğitim ve 

öğretimiyle birlikte yapıldığı okullarımızdır. Üzerinde en çok durulan, en fazla sistem, müfredat ve muhteva  tartışması yapılan  okul türlerimizdendir. Uzun yıllara dayalı olarak yaşatılan iniş çıkışlardan sonra, son yıllarda daha istikrarlı bir yapıya kavuşmuştur. Öğretim kalitesinin yanında, giderek eğitim niteliklerini de yükseltmekte olan bir okul türümüz olmuş. Halkın tevecühünün artmasının da sağladığı özgüvenle, bu okullarımızın başarıları giderek yükselmiştir. İmam Hatip Okullarında % 40 din dersleri, % 60 fen ve kültür dersleri verilmektedir. Genel eğitim içindeki oranı % 14,5 seviyesine ulaşmış durumdadır. Yeni açılanlar ile birlikte, sistem içerisinde önem ve ağırlığını artıran bir okul türümüz konumuna dönüşmüştür. Kendi içinde oluşturduğu çeşitlilik, hem eğitim/terbiye hem de öğretim yönleri ile bu okullarımızın niteliğini daha fazla  artırmıştır. İmam Hatipler, bu hali ile ve telif bir okul modeli olarak, eğitim sistemimizin ele alınacak bir numaralı okulları olma halini sürdürmektedir.

Fen Liseleri: Bilim adamı yetiştirme amaçlı kurulmuştur. Devlet 

okulları içerisinde en yüksek puanla girilen okullarımızdandır. 2019 yılı istatistiklerine göre Türkiye’nin muhtelif yerlerinde açılan fen liselerimizin sayısı 316’dur. İçlerinde en gözde olanı ve en yüksek puanla girilebilenleri Ankara ve İstanbul’daki  okullarımızdır. Fen liselerimiz, program ve kuruluş hedeflerinden ziyade, toplumdan yalıtılmış formatta ve üniversite sınavlarına odaklı insan yetiştirmeye devam etmektedirler.

Anadolu Liseleri: İlk açıldığı 1980’lerde Türkiye’nin eğitim-öğretim 

anlamındaki en gözde ve üniversitelere en çok öğrenci gönderebilen okulları idiler. Şimdilerde bir miktar daha sıradan liseler haline gelse de, halen talep gören okullarımız olmaya devam etmektedirler.  

Sosyal Bilimler Liseleri: İki bin iki sonrası dönemden  itibaren kurulan 

ve geliştirilen bir okul türümüzdür. Sosyal bilimler alanında Türkiye’nin geleceğine hizmet etmek maksadıyla seçme öğrenci alan gözde okullarımızdandır. Türkiye genelinde  doksan iki sosyal bilimler lisesi mevcuttur.  Diğer liselerden farkı, biri hazırlık olmak üzere  beş yıllık bir eğitim-öğretim süresini kapsamasıdır. 

Meslek Liseleri: Yakın geçmişte gözden düşer gibi olsada geçen yıl 

itibari ile tekrar yükselişe geçen bir okul türümüzdür. Mesleklerin öneminin artması, bu okullara olan  talebi tekrar artırmıştır. Son yaşanmakta olan salgın sürecinde meslek okullarımız, ortaya koyduğu performans ile önemini bir kez daha hatırlatmış. Uzun bir duraklamanın ardından konjonktüründe tesiri ile  meslek okullarına olan talep, yeniden yükselmeye başlamıştır. Genel eğitim sistemi içerisindeki oranı  % 37 seviyesindedir. 

Proje okullarımız sınavla öğrenci alan, yüksek puanla girilebilen okul türlerimiz  durumundadır.  

Bu okullarımıza idareci atamalarında, diğer okul türlerinden farklı olarak, daha özel şartlar mevcuttur. Akademisyenlere de proje okullarında idari görev verecek şeklilde mevzuatta düzenleme yapılmış durumdadır. Devletin daha geniş imkanlar tanıdığı, ülke üretimi ve yönetiminde daha fazla beklentisi olan okullarımızdır. Sistemi henüz tam oturmadığı için bu okullarımız üzerinde tartışmalar sürmektedir. Telif bir okul modeli oluşturulmaya çalışılmaktadır. Son yıllarda bu okullarımıza olan talep artmış durumdadır.

Türkiye’de öğretim anlamında esas yarış YKS sınav sıralamasındaki ilk elli bin içindir. Üniversitelere girişteki ilk elli bin öğrenci sıralaması esas itibari ile  yukarıdaki ilk dört okul türü arasındadır. Bunlara proje okulu olarak bilinen okulları da ilave edebiliriz. Meslek okullarının temel amacı, zaten meslek adamı yetiştirmek olduğu için buraya dahil etmiyoruz. 

Bu açıklamalar ışığında Türk eğitim sistemi öğretmen, bina, araç, gereç, ekipman ve okullaşma oranları ile en yüksek seviyelerine geldiğini söyleyebiliriz. Yani nicelik olarak en üst seviyelere yükselmiş bir eğitim sistemimiz mevcuttur.

Sıra insanımızın donanım ve niteliklerini yükseltmeye gelmiştir.

Türk maarifinin bundan sonraki hedefi, maarifin niteliğini yükselterek insanımızın verimliliğini artırmak olmalıdır. Gelişme ve kalkınma hedeflerimize eğitimin birim katkısını olabildiğince fazlalaştıracak bir sisteme ihtiyacımız var. Bu hedefler doğrultusunda  his ve fikriyatımızı daha da geliştirerek,  gelecek nesillere aktaracak bir talim-terbiye sistemi inşa etmek gerekiyor. Bu maksatla; ‘ihtiyaç, okul, gelecek,  Türkiye ve dünya’ denkleminde temel bir reform ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir.

Genel bir maarif seferberliği ve maarif reformu ile sistem verimliliğini daha yüksek seviyelere çıkarmalıyız. Kapasitemizi ve enerjimizi daha fazla üretime yönlendirecek ve insanımızın hizmetine sunabilecek planlamalara ihtiyaç var. Sistem bir tarafına dokunuşlarla, bir yerine müdahale etmekle bırakılmamalı. Temelden ve tümüyle ele alınmalı. Gidişat, ülkenin istikameti ile mütenasip hale getirilmeli. 

Milletin emeği, yüreği ve çabası ile olan her girişim değerlidir. Anlamlıdır... Ülkemizin geleceğinde katkısı olacak her adım kıymetlidir. 

 

Bir zamanlar bu ülkeye nitelikli insanlar yetiştiren anadolu liseleri; uzak vatan köşelerinden toparlanarak getirilen çocuklarımıza ülkenin imkanlarının sunulduğu yatılı okul/öğretmen okulları; memleketimiz insanının el emeği göz nurunun sembolü meslek liseleri; din eğitimi ve ülke sevdasının şekil bulmuş hali imam hatip okulları başta olmak üzere milletimizin bağrından çıkıp, okullarından yetişerek millete/devlete hizmet edenlerin yetiştiği her okul ve  her bir bireyi kıymetlidir.

 

Bu ülkeye hizmet eden her mektep, milletin mektebidir ve değerlidir. 

Şimdi dünya üzerinde varlığımızı koruyup, rekabetimizi öngören bir maarif hedefi oluşturmalıyız. Yani hedef yenilememiz, yeni hedefler ortaya koymamız gerekiyor. 

Metot, sistem, teknoloji geliştirerek; mekteplerimize daha fazla insanlığa iyilik götürme misyonu yükleyebiliriz. Kabiliyet ve kapasitemizi  daha çok geliştirerek; kimliğimizi kültürümüzü daha ilerilere taşıyabiliriz. Muhakeme kabiliyetimizi ve hüküm verme kapasitemizi daha fazla artıracak yollar keşfederek; neslimizin üretim gücünü olabildiğince yükseltebiliriz.

Bunun için yeni hedefler oluşturalım. 

Hayallerimizi büyütelim. 

Sağlıcakla kalın.

 
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI Yatılı Okul Günlüğü: Pazarören’de Sosyal Hayat Bu Dünyadan Bir Mevlüde Genç Geçti Milli Merkez ve Maarifimiz Eğitimin Özüne Yolculuk Sadelik Yaşatır Öğretmen Okulu Günlüğü: PAZARÖREN MEZUNLAR BULUŞMASI Yatılı Okul Günlüğü: Sizin Hiç Babanız Öldü mü? Ulus Rüzgârlı: Ankara, Ulus’tan Başlar İmamı Azam Ebu Hanife ve Hakkında Yazılan Roman Üzerine Yatılı Okul Günlüğü: Pazarören Mimar Sinan Öğretmen Lisesi Evvel Zaman İçinde ve Şehirde: İnsan 27 Mayıs Darbesini Kim Yaptı? Türkiye Yüzyılında Eğitim Eğitim Gündemin Neresinde? Şehirlilik, Şehircilik ve Deprem Halk Şiirinin Altın Halkası: Aşık Veysel (1894- 1973) Depremin Üstesinden Eğitimle Gelmek Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar ve Bir Alimin Ölümü Akif’in Türkiye’si Türkiye’nin Akif’i Bir Gençlik Hikâyesi Yazmak Maarifin Türkçesi Topçu: ‘’Mektep, millet kültürünün bayrağıdır.’’ Ankara Sahafları ve Ankara’da Kitap Dünyası Ahilik Yolunda OSTİM ve Ahilik Şûrası Bozkırda Toprağa Düşen Çekirdek: Prof. Dr. Kemal BIYIKOĞLU Topçu’nun İnsan Modeli ve Maarifin Millîliği Süleyman Çelebi’sini bekleyen çağ. Nurettin Topçu’nun Maarif Davası Mora’da Batan Güneş Medeniyet Sancağımız Türkçe Erdemli Bir Yayın Hareketi: Ebubekir Erdem Okullar Nereye Açılıyor? Maarif Raporu MEMİŞ OKUYUCU: İLK VE ORTAÖĞRETİMDE KELİME HAZNESİ Tarihe Geçen O Fotoğrafın Hikâyesi Öğretmenim ben… Türkçenin Sırları Mİllî Eğitim Şûrası Üzerine Bir Örnek Muallim: Mahmud Celaleddin ÖKTEN (1882-1961) Bir Üniversite Tercihinden Ötesi LGS Tercihleri ve Kendi Hikâyesini Yazmak Hârezmî Eğitim Modeli Ankara’da Bir Eğitim ‘ADA’sı Bir Hayalimiz Olsun FEN LİSELERİMİZ EĞİTİMİ VE GELECEĞİN EĞİTİM BİR FİKİR ADAMI ALİ FUAD BAŞGİL Eğitimde ufka yolculuk TÜRKEĞiTiMTV YAYINA BAŞLADI TÜRKİYE'DE ŞEHİRLİ DİNDARLIK Doğunun Yedinci Adamı: Mehmet Aydın TÜRKİYE?DE BİR ÜNİVERSİTEYE REKTÖR OLMAK Tarihe İz : Muallim Mahir İz  Bir Maarif Adamı Olarak Mustafa Öcal Aliya İzzetbegoviç: Direnişin ve Dirilişin Mimarı Boğazköprü?de Yanaşık Düzen ya da Bir Fasl-ı Cenaze Cankurtaran: Bir Semtin Hikayesi DÜNYANIN SAHİLİ SELAMETİ:KALKINMIŞ TÜRKİYE EVVEL GİDEN AHBABA SELAM OLSUN ÜNİVERSİTELER TÜRKİYE'YE NE ZAMAN YETİŞİR? VAKAR ABİDEMİZ: AYASOFYA CAMİİ Geleceğin Meslekî Eğitimi: Büyük Türkiye Türkiye'nin Temel Eğitim Meselesi: MESLEKÎ EĞİTİM Meslekî Eğitim Üniversitesi MÜTEHASSIS OLMAYAN 'EĞİTİM UZMANI' OLUR MU? KIRAN GÜNLERİNDE MEŞK VE İÇE YOLCULUĞUMUZ YENİ BİR SİSTEM VE 'YENİLMİŞLERİN' DÜZENİ Bir Dönüştürme Projesi: KÖY ENSTİTÜLERİ ? 2 Bir Dönüştürme Projesi: KÖY ENSTİTÜLERİ Ederini Tüketen Düzen ve Biz AKİF'İN TÜRKİYESİ, TÜRKİYE'NİN AKİF'İ Yüzümüzü Ak Edecek Bir Söz Üreten Nesil Çağı Yönetir KALBİNİN DİLİ OLMAYAN ŞAİR: AKİF Münevver Ya Da Çınlayan Nağme Olmak Tuba Ağacı, Bambu Ağacı Tarihin İnkılap Etmesi Geleceğin Dünyası Gelişler ve Geri Gidişler Hak Temelli Bir Reforma Doğru Taktik Maktik Yok!.. Maarif Reformu Neden Şart? YAZMAK VE YAZARAK YAŞAMAK İLİM İKTİDARI, MEMLEKETİN İMARIDIR Maarifin Ahlâkı Var Mı ? Maarife Operasyon Ne Zaman? O Şehre Varmaz İsek! DURDURAMAYACAKSINIZ UTANGAÇ SUNUMLU 'ZORAKİ VE İSTENDİK' İNSAN FETÖ'NÜN EĞİTİM BOYUTU UTANGAÇ SUNUMLU 'ZORAKİ VE İSTENDİK' İNSAN SEÇİMİN GALİBİ: EĞİTİM SİSTEMİDİR! EĞİTİMİ TERBİYE ETMEK ECNEBİ MEMLEKETLERE ÖĞRENCİ GÖNDERME MESELEMİZ!