<p>2021 LGS tercihleri 05-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılmakta. Bu sene(2021) &nbsp;LGS&rsquo;ye giren 1 Milyon 38 bin 492 &ouml;ğrenci i&ccedil;in, sınav puanı ile &ouml;ğrenci alan 2060 liseye yerleştirme yapılacak. Bu okullar başlıca beş alanda sıralanmakta.</p> <p>Geleceğinde var olacak iyi meslek, se&ccedil;kin &ccedil;alışma şartları, insanca yaşayacağı bir muhit, idealine uygun &ccedil;alışma ortamları, kabiliyetleri ve kişilik yapısına uyumlu meslek arayan &ouml;ğrenciler ve &ccedil;ocuklarının geleceğini emanet etmek istedikleri meslek ve gelecek alanı d&uuml;ş&uuml;ncesi taşıyan aileler i&ccedil;in bir arayış d&ouml;nemi başladı.</p> <p>İ&ccedil;inde&nbsp; &lsquo;meslek&rsquo;, &lsquo;gelecek&rsquo;, &lsquo;ideal&rsquo;, &lsquo;insan&rsquo;, &lsquo;geleceğin mesleği&rsquo;, &lsquo;nasıl bir insan&rsquo; &lsquo;hayat&rsquo;, &lsquo;rızık&rsquo;, &lsquo;&ccedil;alışma şartları&rsquo;, &rsquo;şuur&rsquo;, &lsquo;terbiye&rsquo;, &rsquo;iyi eğitim&rsquo;, nitelikli eğitim&rsquo;, &lsquo;kimlik&rsquo;, &lsquo;k&uuml;lt&uuml;r&rsquo;, &rsquo;donanım&rsquo;, &lsquo;idare&rsquo;, &lsquo;T&uuml;rkiye&rsquo;, &lsquo;d&uuml;nya&rsquo;, &rsquo;bilişim&rsquo;, &lsquo;teknoloji&rsquo;, &lsquo;&ouml;ğretmen&rsquo; &nbsp;kavramlarının bir kısmının ya da hepsinin birden ge&ccedil;tiği LGS tercihleri yapılacak. &Ccedil;ocukların geleceğine y&ouml;n verdiği gibi aynı zamanda ailelerin ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin de geleceğine y&ouml;n verecek bu yapılacak tercihler.</p> <p><strong>Geleceğin Bilgisini Bilmeli</strong></p> <p>Geleceğin b&uuml;y&uuml;k T&uuml;rkiye hik&acirc;yesinde yer almak ile geleceğin b&uuml;y&uuml;k adamı olmak hik&acirc;yelerini birleştirmek isteyenlerin bir tercihi olacak.</p> <p>Kendi hik&acirc;yesini yazamayanlar, başkalarının yazdığı hik&acirc;yenin konusu olurlar. Bunun i&ccedil;in de kendimizin&nbsp; ve &uuml;lkemizin&nbsp; geleceği hakkında idealize ettiğimiz bir fikirlerimizi iyice olgunlaştırmalı.</p> <p>Zamanı, d&uuml;nyayı, ger&ccedil;ekleri keşfedebilmek i&ccedil;in &ccedil;oklu &ouml;ğrenmeye dayalı analitik bir bakış geliştirmeli. &Ouml;ğrenme heyecanının hakikatini daima sıcak tutacak bir zihin sahibi olmalı. Ondan sonra da kendi &ouml;nceliklerimizle &ccedil;ocuklarımızın gitmek istediği okul ve kadrosu arasında mutlaka bir uyumluluk g&ouml;zetmeliyiz. Bu konuda detaylı araştırmalara m&uuml;racaat etmeli.</p> <p>&Ccedil;&uuml;nk&uuml;,&nbsp;<strong>&lsquo;&rsquo;İnsan, insanın g&ouml;lgesinde yetişir.&rsquo;&rsquo;</strong></p> <p>Bir başka altı &ccedil;izilmesi gerekli husus ise, Ankara&rsquo;nın başşehir olmasıyla sağladığı tarih, k&uuml;lt&uuml;r ve ilmi birikimi, İstanbul&rsquo;un ise payitaht ge&ccedil;mişinin taşıdığı mirası ile oluşturduğu k&uuml;lt&uuml;rel iklim &ccedil;ocuklara daha dolgun bir kimlik kazandırabilmekte. Bu durumu da not edelim.</p> <p><strong>Toplam Alınacak &Ouml;ğrenci Sayısı</strong></p> <p>2021 yılı kontenjanları kapsamında, LGS sınavıyla&nbsp; &ouml;ğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 &ouml;ğrenci kontenjanı tahsis edildi.</p> <p>T&uuml;rkiye&rsquo;de 2021 senesi i&ccedil;in okullar bazında ayrılan &ouml;ğrenci alım kontenjanlar ş&ouml;yle:</p> <p>Sosyal bilimler liselerine 10 bin 142,</p> <p>Fen liselerine 36 bin 980,</p> <p>Anadolu liselerine 56 bin 396,</p> <p>Anadolu İmam Hatip Liselerine 36 bin 712,</p> <p>Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.</p> <p>&nbsp;<strong>Tercih Yaparken Başka Bazı Bilinmesi Gerekenler (lise bakımından);</strong><br /> a. &Ouml;ğrenciler, Kayıt Alanından (ikamet adresine g&ouml;re bulunduğu) okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki &ouml;ğrencilerden;</p> <p>Komşu Kayıt Alanındaki &ouml;ğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki &ouml;ğrencilerden &ouml;ncelikli yerleştirilecektir.<br /> b. Yerleştirmede, Okul Başarı Puanı belirleyici olacaktır. Okul Başarı Puanı Y&uuml;ksek olan &ouml;ğrenciler &ouml;ncelikli olarak yerleştirilecektir.<br /> c. 8&rsquo;inci sınıfta okula &ouml;z&uuml;rs&uuml;z devamsızlık yapılan g&uuml;n sayısı az olan &ouml;ğrenciler yerleştirmede &ouml;ncelik taşıyacaklar ve&nbsp; &ouml;ncelikli olarak yerleştirilecektir.</p> <p>&ccedil;. &Ouml;ğrenciler, Yerel Yerleştirme İle &Ouml;ğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerleştirme işlemleri sonucunda pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.</p>