Karaman Haber - Larende.com
HV
01 MART Cuma 03:05
Advert

Bir Gençlik Hikâyesi Yazmak

Memiş OKUYUCU
Memiş OKUYUCU
Giriş Tarihi : 11-01-2023 11:43

Bunu bilgi çağından bilgelik çağına gençlik olarak da ifade edebiliriz. Kapitalizm, bir kültür ve sistem olarak 1990’lardan itibaren kominizmin yıkılmasıyla yeryüzünü domine eden tek kutup olarak belirginleşmeye başladı. Bu durumda 150 seneden fazla zamandır var olan sistem ve düşüncesinin insan ideali ve modeli daha görünür bir hal aldı.  Ülkemizi gençliğimizi de içine alarak nesillerimizi çepe çevre kuşatan bu insan modelini yakından inceleyelim.

Bu gençliğin üç temel özelliği var:

  1. Hedonizm. Zevki ve hazzı bir yaşama biçimi olarak tercih etme.
  2. Ben merkezli nesil. Bu, birey merkezli olarak da anlaşılabilir.
  3. Yalnızlaşma. Boşluk hissi duyan. Çevreyle, aileyle, cemiyetle teması en aza inmiş olan, iletişimsiz.

Bu madde başlıklarına ‘’özgürlük’’ kavramını da ekleyebiliriz. Evde odasının kapısına dikilip velisine  ‘’burası benim özgürlük alanım’’ diyen, metroda park da taşkın tavırları ikaz edilince ‘’çocuk hakları var’’ diye mukabele de bulunan bir nesil yetişmekte.

Bütün bu alanları renk ve belirleyici kişilik tanımlaması haline getirmiş, getirilmiş olan bir nesil her yandan yetişerek cemiyette bir alan oluşturmaya başlamış durumda. Bu gençliğin okullara yansıması ise çok çetrefilli, karmaşık  bir insan yapısı arz etmekte. Geçenlerde çocuğu 8. sınıfta okuyan bir arkadaşım,  çocuğunun sınıfındaki arkadaşlarının bildiğimiz norm ve değerlerin hiç biriyle açıklanamayan davranışlarındaki sapmaları, çaresiz kalan veli ve okul idarecilerini yana yakıla anlattı. Bir ana sınıfı öğretmeni  5 yaşındaki çocuğun bıçak taşıdığını, uluslararası film sağlayıcı firmaya aboneliğini konuştuğunu bana iletti. 

Bu nesil aynı zamanda depolitize olmuş durumda. Politika ve politikacılar ilgilerini çekmiyor. Önceleri kültürel aktarımı sosyal çevre, akraba muhiti yapmakta idi. Bir oto kontrol mekanizması sosyal muhitle birlikte sağlanabiliyordu. Şimdiki zamanlarda bu bariyerlerin hepsinin birden kalktığını söyleyebiliriz. Artık bütün unsurlarıyla birlikte kültürel aktarımı dijital mecralar ve medya yapmakta. Nesil her türlü korunma mekanizmalarından mahrum olarak sosyal, kültürel ve zihni uyaranlarla karşı karşıya. Bu durum onları olgunlaşamadan büyüme yoluna itmekte. Biyolojik olarak büyümeden, hemen her bilgiyi çocuk kucağında bulmakta. Akıldan çok hislerin egemen olduğu ergenlik döneminde çocukların soruları artmakta. Bütün bunlara insanı kutsayan küresel düzenin tesirleri de eklenince insanı ve insanlığı, değerler ekseninde yeniden keşfetmek zorunda kaldığımız bir çağa geldik. Kutsalı olmayan sadece kendi kuralı olan modernizmin çağını yaşıyoruz. Burada bütün cemiyet ve insani kurallar yıkılarak seyretmekte. Bunun sonucunda bilgide de bir ‘’eşitlik’’ hali getirmiş durumda. Hiç kitap kapağı açmadan medya, sosyal medya sayesinde  bir tür ‘’şeyhlik’’ yapan yutuburlar tezahür etti. Siz buna fenomen vs eklemeleri de yapabilirsiniz. Bu duruda da biyolojik gelişimi tamamlamadan zihni gelişim devreye girmekte. Akabinde de muhatabını ve cevabını arayan sorular gittikçe artmakta. Eskiden Gazali’nin, İbn i Sina’nın, Farabi’nin sorduğu ve cevabı için yıllarını verdiği sorular,  şimdi her yaştan neslin dilinde sorulur hale geldi. Böyle olunca da eskiden ‘’dinimi nasıl yaşamalıyım’’ sorusunun yerini şimdi yeni nesil indinde  ‘’ben dinimi neden yaşamalıyım’’ sorusu aldı.

Bilginin nerede ise işportaya düştüğü, neslin her türden ihtisas sahibine denklik mesabesinde sorularıyla mukabele ettiği, çarıklı erkânı harbin  yerini diplomalı gençliğin aldığı bu çağda bizim bu nesli bilgi çağından bilgelik çağına taşımamız gerekiyor. Gençlerin o suallerine bu çağın jargonu ile bu çağın ve bizim medeniyet dilimizi birleştirerek cevaplar oluşturmamız gerekiyor. Yenilikçiliği, girişimciliği ve bu yüzyıla ait becerileri, genlere manevi anlam katan hedefler ile çabayı birleştirerek yeni nesle hitap edecek bir dil oluşturmak icap etmekte. Bu hal mümkün.

Bütün dünyada çöken evrime dayalı bilim kabullerinin yerini artık tasarıma, bir yaratıcının varlığını gören, gösteren kabule dayalı bir inanış sistemi almakta. Yani insanlık tevhide doğru bir dönüş yaşamakta. Amerika’da başlayan karakter eğitimi ve Avrupa’da başlayan değerler eğitiminin temelinde de aslında artan refah ile birlikte çöken aile ve cemiyet yapısının sonucunda manevi değerlere duyulan ihtiyaç yatmaktadır. İnsanın fıtratında yer alan dört soru var:

  1. Bu neden? İnsanın anlam arayışı.
  2. Yeniliği arama. İnsanı tüm diğer canlılardan ayıran özellik.
  3. Zaman kavramı.
  4. Ölüm ve sorgulanması.

Bu konular bütün dünyada hakikat temelli sorgulamalara tabi tutulmaktadır. Bu çağda ölüm dahil insana anlamlı karşılık üretemeyen görüşlerin yerini mantıki ve ilmi çabaların aldığını da belirtmeliyiz. Medeniyetimiz penceresinden bu suallere cevap oluşturabilmek için sahih bir Türkçe bilgisi ve iyi Türkçe kültürü de bu işin temelinde yer almalı. Mehmet Emin Yurdakul’un 1914’lerde ‘’bundan sonra savaşlar artık bilgi ile olacak’’ dediği bilgi çağını geçen yüzyılda geride bıraktık. Hani o maddenin üç hali katı, sıvı, gaz halinden sonra bilgi hali dördüncü hal olan çağ mazi olmakta. Şimdi bilgelik çağına girdik.  Bilgece çözümlerin, bilgece metotlarla ortaya konulacağı çağ.  Gençliğimize uzanabilmek için şart.

Bilgeliğe, bilgeliklere doğru bir zihin ve fikir akışı neslimizin ve gençliğimizin geleceği için gerekmekte.

Sağlıcakla kalın.

http://www.maarifinsesi.com/bir-genclik-hikayesi-yazmak/

YORUMLAR
DİĞER YAZILARI Siyasetin Yolları Taştan: İbrahim Halil ÇELİK Eğitim Fakülteleri Müfredatın Neresinde? Hacı Bayram’da Asırlık Kurukahveci: Gül Kahve Orhan Seyfi Orhon, Vedâ Şiiri ve Hikâyesi Bu Bir İlandır ”Şaşırdım Kaldım İşte” Şiiri ve Hikayesi Öğretmen Okulu Günlüğü: Pazarören Hatıraları Türkiye’nin Neresinde? Maarif Vekaleti Binası Nasıl Yandı? Aliya: Acımasız Bir Savaş ya da Adaletsiz Bir Barış İlk Meclis: Kurucu Meclisin Kuruluş Ruhu Yatılı Okul Günlüğü: Pazarören’de Sosyal Hayat Bu Dünyadan Bir Mevlüde Genç Geçti Milli Merkez ve Maarifimiz Eğitimin Özüne Yolculuk Sadelik Yaşatır Öğretmen Okulu Günlüğü: PAZARÖREN MEZUNLAR BULUŞMASI Yatılı Okul Günlüğü: Sizin Hiç Babanız Öldü mü? Ulus Rüzgârlı: Ankara, Ulus’tan Başlar İmamı Azam Ebu Hanife ve Hakkında Yazılan Roman Üzerine Yatılı Okul Günlüğü: Pazarören Mimar Sinan Öğretmen Lisesi Evvel Zaman İçinde ve Şehirde: İnsan 27 Mayıs Darbesini Kim Yaptı? Türkiye Yüzyılında Eğitim Eğitim Gündemin Neresinde? Şehirlilik, Şehircilik ve Deprem Halk Şiirinin Altın Halkası: Aşık Veysel (1894- 1973) Depremin Üstesinden Eğitimle Gelmek Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar ve Bir Alimin Ölümü Akif’in Türkiye’si Türkiye’nin Akif’i Maarifin Türkçesi Topçu: ‘’Mektep, millet kültürünün bayrağıdır.’’ Ankara Sahafları ve Ankara’da Kitap Dünyası Ahilik Yolunda OSTİM ve Ahilik Şûrası Bozkırda Toprağa Düşen Çekirdek: Prof. Dr. Kemal BIYIKOĞLU Topçu’nun İnsan Modeli ve Maarifin Millîliği Süleyman Çelebi’sini bekleyen çağ. Nurettin Topçu’nun Maarif Davası Mora’da Batan Güneş Medeniyet Sancağımız Türkçe Erdemli Bir Yayın Hareketi: Ebubekir Erdem Okullar Nereye Açılıyor? Maarif Raporu MEMİŞ OKUYUCU: İLK VE ORTAÖĞRETİMDE KELİME HAZNESİ Tarihe Geçen O Fotoğrafın Hikâyesi Öğretmenim ben… Türkçenin Sırları Mİllî Eğitim Şûrası Üzerine Bir Örnek Muallim: Mahmud Celaleddin ÖKTEN (1882-1961) Bir Üniversite Tercihinden Ötesi LGS Tercihleri ve Kendi Hikâyesini Yazmak Hârezmî Eğitim Modeli Ankara’da Bir Eğitim ‘ADA’sı Bir Hayalimiz Olsun FEN LİSELERİMİZ EĞİTİMİ VE GELECEĞİN EĞİTİM BİR FİKİR ADAMI ALİ FUAD BAŞGİL Eğitimde ufka yolculuk TÜRKEĞiTiMTV YAYINA BAŞLADI TÜRKİYE'DE ŞEHİRLİ DİNDARLIK Doğunun Yedinci Adamı: Mehmet Aydın TÜRKİYE?DE BİR ÜNİVERSİTEYE REKTÖR OLMAK Tarihe İz : Muallim Mahir İz  Bir Maarif Adamı Olarak Mustafa Öcal Aliya İzzetbegoviç: Direnişin ve Dirilişin Mimarı Boğazköprü?de Yanaşık Düzen ya da Bir Fasl-ı Cenaze Cankurtaran: Bir Semtin Hikayesi EĞİTİMİN ELE ALINACAK YANI DÜNYANIN SAHİLİ SELAMETİ:KALKINMIŞ TÜRKİYE EVVEL GİDEN AHBABA SELAM OLSUN ÜNİVERSİTELER TÜRKİYE'YE NE ZAMAN YETİŞİR? VAKAR ABİDEMİZ: AYASOFYA CAMİİ Geleceğin Meslekî Eğitimi: Büyük Türkiye Türkiye'nin Temel Eğitim Meselesi: MESLEKÎ EĞİTİM Meslekî Eğitim Üniversitesi MÜTEHASSIS OLMAYAN 'EĞİTİM UZMANI' OLUR MU? KIRAN GÜNLERİNDE MEŞK VE İÇE YOLCULUĞUMUZ YENİ BİR SİSTEM VE 'YENİLMİŞLERİN' DÜZENİ Bir Dönüştürme Projesi: KÖY ENSTİTÜLERİ ? 2 Bir Dönüştürme Projesi: KÖY ENSTİTÜLERİ Ederini Tüketen Düzen ve Biz AKİF'İN TÜRKİYESİ, TÜRKİYE'NİN AKİF'İ Yüzümüzü Ak Edecek Bir Söz Üreten Nesil Çağı Yönetir KALBİNİN DİLİ OLMAYAN ŞAİR: AKİF Münevver Ya Da Çınlayan Nağme Olmak Tuba Ağacı, Bambu Ağacı Tarihin İnkılap Etmesi Geleceğin Dünyası Gelişler ve Geri Gidişler Hak Temelli Bir Reforma Doğru Taktik Maktik Yok!.. Maarif Reformu Neden Şart? YAZMAK VE YAZARAK YAŞAMAK İLİM İKTİDARI, MEMLEKETİN İMARIDIR Maarifin Ahlâkı Var Mı ? Maarife Operasyon Ne Zaman? O Şehre Varmaz İsek! DURDURAMAYACAKSINIZ UTANGAÇ SUNUMLU 'ZORAKİ VE İSTENDİK' İNSAN FETÖ'NÜN EĞİTİM BOYUTU UTANGAÇ SUNUMLU 'ZORAKİ VE İSTENDİK' İNSAN SEÇİMİN GALİBİ: EĞİTİM SİSTEMİDİR! EĞİTİMİ TERBİYE ETMEK ECNEBİ MEMLEKETLERE ÖĞRENCİ GÖNDERME MESELEMİZ!