Osmanlı döneminde henüz belediye başkanlıkları yoktu. Şehremini adı altında toplanmış bir görev kümesi vardı. Buna Şehremanetleri de denirdi. Fransa’da komün idaresi olarak bilinir. Bu gün bilinen adıyla belediye hizmetleri ve bu görevin ifası, 1860 lı yıllarda resmîleşmiştir.

Seçimle gelen belediye başkanları şehirlerin ve şehir hayatında zuhur eden işlerin idaresine bakan kimsedir. Bu işin mevzuat ve resmi yanıdır. Esas şehremini, şehirde yaşayan insanların, hayvanların, kuşların ve yırtıcı hayvanların bile sorumluluğu altında olduğunun bilinciyle hizmet eden kimsedir. Şehrin manen babasıdır.

Pek yakında tüm şehirlerimizde bu anlamda bir sorumlu, yetkili ve baba seçimi yapacağız. Diğer makamlar ve görevler için de seçime gidiyoruz. Seçilmek için her türlü yalakalık ve dümen içine girip seçimden sonra bu görevlerini hakkıyla yapmayan, sadece makamın nimetleri ile alakadar olan başkanlar sevimsiz olurlar. Allah kimseye böyle utanılacak bir görev nasip etmesin.

Bir basın mensubu olarak 40 yıldır siyaseti ve siyaset yapan kimseleri takip ettim. Bazen yakından bazen uzaktan… İbret olacak tecrübeler ve anekdotlar yaşadık. Ders çıkardığımız sonuçlar ve ders alamadığımız durumlar gördük. Mesela sağ seçmen kategorisinde oy kullanan seçmenler %70 sağ oyların çöpe gittiğini, buna mukabil %30 sol oyların seçimi kazandığını hep gördük.

Yani bölünmek, küçük parçalara ayrılmak demokrasi olabilir ama toplum yararına bir sonuç vermez. Bu durum milletin idari ve toplum gücünü kırar. Yönetilemeyen bir millet oluruz. Demokratik yönetim zayıflar ve kaosa davetiye çıkarır.

Milletçe yapmamız gereken bize temiz bir niyetle, art fikir taşımadan, sağduyu sahibi kimselere görev vermektir. Bu seçilecek değerli arkadaşların;

  • Halk adamı olması vatandaşlar tarafından sevilmesi ve yakinen tanınması
  • Ciddi, samimi, güler yüzlü mütebessim ve tatlı dilli olması
  • Günümüz dünyasında yurt içi ve yurt dışı çevreleri iyi tahlil etmiş olması
  • Okumuş, düşünmüş, fikir edinmiş ve doğru tahliller yapabilir olması
  • Hitabeti, kelamı düzgün olması. Bedii, beyanı, meani, elfazı olması
  • Ahlaken zaafı asla olmamalı, dürüst ve güvenilir olması
  • Kapısı ardına kadar açık, gece gündüz mesai mefhumu olmayan bir çalışma içinde olması
  • Hep güler yüzlü olsa da bazen de ağlayabilmeli
  • Yabancı damgası yememesi de mühimdir.

 

Yani isteklerine bağımlı kimse değil, halkın meşru olan isteklerine bağlı bir belediye başkanı istiyoruz.

İşe odaklı inançlı, meziyetli, milliyetçi olması da ekstre değerlerin sahibi olmalı diyerek sözümüzü bağlayalım.

Hayırlı mübarek olsun inşallah.