Reklamı Geç
Reklam
Reklam
Reklam
GUSULÜN HİKMETLERİ
Mehmet Ali KIRBOĞA

Mehmet Ali KIRBOĞA

GUSULÜN HİKMETLERİ

31 Ekim 2018 - 14:22

GUSLÜN AHLAKİ HİKMETLERİ

Daha sonra gelecek olan abdest bahsinde tahareti suğrayı (Küçük temizlik) anlatırken, tahareti kübra (büyük temizlik) olan guslün fayda ve hikmetleri hakkında da kısaca bilgi vereceğiz. Şimdi  guslün, gerçekten çok önemli olan ahlaki ve tıbbi hikmetlerini genişçe ele alacağız.

Guslü icab ettiren şeyden sonra bedenin bütün azalarının bir kuru yer kalmayıncaya kadar yıkanması emri taabbudi (ibadete ait olup, emrolunduğu için yapılan)dır.

Bâtınen (insan yaratılışının icabı gizli iç duyguları açısından) guslü icap ettiren sebep ise; insan şehvetinin en hüküm aerma (emredici) olduğu bir zamanda ve şehvetinin hali istiğrak (kendisini ve başkalarını unutacak bir halde) Fenafil mer”e (kadında yok olma) hayvani hissinin gereği olarak, hayvani arzusunun muhtassi (en çok bulunduğu) kadında toplandığından, yaratanını unutur! Halbuki Cenab-ı Hakk’ın bir ismi de Gayyur (Hamiyetli ve kıskanç) olduğu için, “Kulum beni bırakıp başkasını sevdi ve ona bütün varlığı ile bağlandı diye muhabbeti kıskandığından ve o kimsenin duyduğu gafletten dolayı intibah (uyanma hassasiyet) nokta-i nazarından guslü emretti. İnsanın aslı su ile toprak olduğu için aslına dönsün “Cehl (cahillik) ve hatasını, neden halkolunduğunu ve kimin yarattığını anlayrak, kalbini ancak bana versin, benden başkasına muhabbet etmesin” diye maneviyatın temizliğini emrettikten sonra, dış temizliği de emir buyurmuştur.

GUSLÜN TIBBİ HİKMETLERİ

Şartlarına gerektiği gibi riayet edilen guslün faydaları pek çoktur. Tıb’ta guslün büyük kıymeti vardır. Bedenin kirlerini giderir. Deriye yumuşaklık verir. Yorgun sinirleri dinlendirir. Uykuyu getirir. Vücut ve dimağın gevşeyip rahatlamasını sağlar. Deride ter çıkan küçük delik ve gözenekleri faaliyete getirir. Resul-ü Ekrem efendimiz Ebu Derda hazretlerine “Temizliğe itina et ki ömrün uzun olsun” buyurmuştur. İşte peygamberimizin bu sözlerindeki hikmet, tıp ve çevre sağlığı alanındaki son gelişmeler için iyice anlaşılmıştır. Şartlarına harfiyen uyularak yıkanmanın, ömrü artıran sebeplerden olduğu araştırmalar sonucu kabul edilince, gayrimüslimler bile, erkek sünnetindeki menfaati sonradan sonraya anlayarak tatbikata ve guslün ömrü uzatıcı özelliğinden dolayı da bol bol yıkanmya başlamışlardır.

GUSÜL VE SU İLE SIHHİ TEDAVİ

Su ile tedavi tıp ilminde umumi (genel) ve mevzii (bölgesel) olmak üzere iki türlüdür. İslamiyette ibadet olan gusul bunun genelini, abdest ve taharet de bölgesel olanını teşkil eder.) önem PROST adlı zatın yazdığı ve Paris Tıp Fakültesince pek ziyade takdir edilen Mufassal (tafsilatlı ayrıntılı) HIFZIS-SIHA kitabında daha yüz sene öncesine kadar Avrupa’da, sıcak su ile kir gidermek için yıkanmaya, bedeni taharet ve zezafete (temizlik)önem verilmediğinden bahsedilir. Kitapta yıkanma çeşitlerinden bahsedilirken, soğuk su ile yıkanmanın kalp çarpıntısı, nabız sertleşmesi ve nefes darlığı gibi hususlara yol açtığı bildirilmektedir. Vücut sıcak ve terli iken soğuk suya girmenin zararlı olmadığı, bu gün de herkesçe bilinmektedir. Zararlı olması, vücudun ter ve hararetinden değil yorgun olmasından kaynaklanır. Yorgun olmayan vücut, terli ve sıcak iken soğuk su ile yıkanırsa, teri giderdiği ve vücuda kuvvet verdiği için bilakis faydalıdır. Suya girmeden önce, teri soğutacağım diye yarı çıplak beklemek genel sağlık kurallarına aykırıdır. 25 veya 30 0C’deki ılık sularla yapılan banyolarda nabız, normal olarak hararet üzere deveranı hasıl olmaz. Ancak uiubiyeti teskin ve vücudun yorgunluğunu gidermek ve uyku getirmek gibi faydaları vardır. Ilık hamamda çok durulur ve lüzumundan fazla banyo, duş tekrar edilirse zayıflık hâsıl eder. Zaten hangi şeyin ifratı böyle değildir ki, temizlik için girilen hamamlarda 20 dakikadan fazla durulmamalıdır. Bundan sonra Mösyö Prost banyo teknelerinden bahisle der ki: Bu teknelerin temizlenmesi için birtakım itinalı müşkülatlar beyan ediyor. Bizim dinimizce banyo teknesinde yıkanmak, tam bir tahareti temin edemediğinden mahzurludur. Prost, daha sonra muhtelif hamamları tarif edip, bizim Türk hamamlarını beğendiğini söylüyor. Ancak Türk hamamlarında, çok durmamayı ve soğuk su dökünmeyi tavsiye ediyor. Bu husus hakikaten doğrudur. Ancak bu soğuk su herkes için olmayıp, hastalara, ihtiyarlara ve kalp hastalığı olanlara tavsiye edilmez. Onlar ılık su kullanmalıdırlar.

Avrupa doktorları sıhhat için, mikrop barındıran yerler olan koltuk atları, etek temizliği ve mikrop yuvası olan kabuk kestirmeyi (sünnet) de hassaten önemli birer sağlık tedbiri olarak tavsiye etmektedirler. Bunların faydalarını anlatmaktadırlar (Bak: Dini İslam ve Ulum ve Fünun: Tabip İsmail Hakkı, s. 111)

GUSLÜN TIBBİ, SIHHİ, MADDİ ve BATINÎ FAYDALARI, PEYGAMBER EFENDİMİZİN BEYANATI

Allah Teala’nın gusül emri, kulları hakkında hıfzıssıhha ve tıp nokta-i nazarından bir emri ilahidir. Zira cenabet ile vücuda girip yük olan zaaf ve füturu (tembellik, miskinlik), bedene arız olan ağrılığı, taharetle kaza ve ikmal etmek üzere kullarına, gusletmekle cenabetlikten kurtulabilmelerini emretmiş ve sıhhatten vücuda gelmesi muhtemel olan zarardan vikayesini (korunmasını) tavsiye buyurmuştur. Su ile bedeni yıkamaktaki fayda, bilhassa o yorgun vücudu soğuk su ile dinlendirmektir. Şu halde, bedenin her parçasından ayrılan meninin, her zerresinin ayrıldığı mahalde bırakmış olduğu noksan ve kuvvetine vermiş olduğu zaaf ve fütur (tembellik) mafsalların yekdiğerine karşı salâbetini mukavemetini, sağlamlığını) kaybettirdiğinden, Cenabı Hak bu mukavemeti iade edebilmesi için guslü farz kılmıştır. Böylece vücudun, kıvamını muhafaza etmesini temin etmiştir. Gerçi vücuttan çıkan meniden daha ziyade kaza-i hacette (büyük abdest bozma) bevl (idrar) ve gaita (insan pisliği) gibi maddeler bedenden çıkmakta ise de, bunlar vücudun eczasına karışmış, cevher kabilinden olmadıkları için guslü farz kılmamıştır. Böylece vücudun, kıvamını muhafaza etmesini temin etmiştir. Bunların vücuttan atılmaları bir noksanlığa sebep olmayacağı gibi bilakis vücudun istirahatını temin ettiğinden mâ-fâtı (kaybolanı) telafi için su ile yıkanmak icap etmez. Ancak; büyük ve küçük abdestin çıktığı yerler taharet olunur. Meninin vücuttan çıkmasıyla yorgunluk mutlak olduğundan, bu yorgunluğun izalesi (giderilmesi) vacip olmuştur. Bu suretle bu zayiatı iade bizim için sıhhaten faydalı olduğu gibi, emri ilahi indinde de ibadet olduğundan, manen ecir ve sevabı dahi vardır. Şu halde, ehli imanın cenabetlikten kurtulmak için gusül emrine imtisalde (uymada), hem dünya hem de ahiret için menfaat vardır. Buraya kadarki beyanat FAHRİ RAZİ tefsirindendir.

SÂLEBİ tefsirinde ise; Yahudiler peygamberimize “Ya Muhammed, Allah niçin cenabetlikten kurtulmak için guslü emretmiş de bundan daha pis olan küçük ve büyük abdest bozmalarında emretmemiş” diye sordular. Peygamberimiz S.A.V; “Allah-u Teâlâ guslü, benim ve ümmetimin üzerine, pisliklerden taharet, günahlara kefaret ve nimetlerine şükran-ı nimet olarak farz kılmıştır. “Cevabını verdi, Bedirssanci-fi “Ahkâm-ı Şeriat” kitabında, Guslün vücubu (vacib olması), gusülde bedenin tamamının yıkanmasının vacip olmasının hikmeti, meninin, bedenin tamamından lezzet ile ayrılan bir cevher olmasındandır. Gusül, bu nimetin şükrüdür. Bevl ve gaita ise bedenin bütün cevherinden değil özel bir mafsal borudan çıkması ile vücudun hiçbir kaybı olmaması sebebiyle, ancak çıktığı yer yıkanıp, boy abdesti icab etmemektedir. Ruh-ül Beyan tefsirinin Mâide suresinde ise; ölünün yıkanmasındaki hikmet, Adem aleyhisselam ölünce melekler O’nu yıkarken dediler ki; Kâlûli evladihi hezihi sünnetün meftâküm “Bu evladı Adem böylece sünnet kılmıştır), İnsan ölüsüyle hayvan ölüsü arasındaki fark ile insandaki kerametin bir alameti de bu gasil merasimidir. (Bak: Tefsiri Fahri Râzi, Tefsiri Ruh-ül Beyân ve Tefsiri Sâlebi: Sure-ş Mâide beşinci ayetin tefsişri; Hûlâsâtül Kelâm fi Erkân-il İslâm: Li Seyyid Ali Fikri: s, 48; Fütuhat-ı Mekkiyye. Li-İbni Arabi: c.1. s. 254; El Fevatihi İlahiye: Li Nimetullah Nahcivanı Tefsiri…)

 

Bu yazı 1269 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar