Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Polat'ın koordinesinde hizmet vermesi planlanan bu poliklinikte, hastaların tanı ve tedavi süreçlerinde yanlarında olmak, toplumsal farkındalık oluşturmak ve özellikle meme kanserlerinde erken tanı ve tedaviye olanak sağlamak hedefleniyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Polat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her 8 kadından 1'i hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanmaktadır. Kadınlarda görülen tüm kanserlerin %25'i meme kanseri olmasına karşın, kanser ilişkili ölümlerin %14'ünden sorumludur. Bu oran, erken teşhis ve tedaviyle yüz güldürücü sonuçlar alındığını göstermektedir. Eskiden beri uyguladığımız memenin tamamının alınması ve koltuk altındaki lenf bezlerinin tümünün çıkarılması sonucu kolda ödem ve memenin yokluğuna bağlı kozmetik sonuçlar, hastalar tarafından istenmeyen bir durumdu."

Prof. Dr. Polat, son yıllarda erken yakalanan uygun hastalarda artık memenin tamamının alınmadığını, sadece kanserli kısmın çıkarıldığını belirtti. "Sentinel lenf nod biyopsisi denen bir uygulama ile ameliyat esnasında kanserin koltuk altına yayılıp yayılmadığını tespit edebilmekteyiz. Şayet kanser koltuk altına yayılmamışsa, çıkardığımız 1-2 adet lenf bezi dışında koltuk altındaki lenf bezleri çıkarılmamaktadır. Böylece kolda ödem de olmamakta ve memenin tamamı alınmamaktadır. Bu ameliyatlara hastanemizde başlanmış olup, bu da hasta memnuniyetini arttırmaktadır."

Bu poliklinikte tüm meme hastalıklarının tanı ve cerrahi tedavisi yapılacak. Tiroid hastalıklarının tetkiki, medikal (ilaçlı) tedavisi ve takipleri ise hastanenin endokrin polikliniğinde gerçekleştirilecek. Meme ve tiroid cerrahi polikliniğinde ağırlıklı olarak kadınlarda daha sık görülen tiroid kanseri ve ameliyat gerektiren guatrı olan hastalar da kabul edilecek.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni polikliniği ile bölgedeki sağlık hizmetlerini genişletmeye ve hastalarına en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam ediyor.