Karaman Larende - Karaman Haber Karamandan haberler, karaman gündem
HV
02 ARALIK Cuma 17:17
Advert

TOPLUMSAL DUYARLILIĞIN ANATOMİSİ

Giriş Tarihi : 23-08-2022 01:41
<p>Tamamen insan eseri olan bu dinamizm kaynakları, &nbsp;ait oldukları toplumları kuşatan, kucaklayan &ouml;zelliklere haiz olmakla birlikte birleştirici ve kaynaştırıcı vasıfları da b&uuml;nyesinde taşımaktadır. Ş&uuml;phesiz bu toplumsal mihenk taşlarından birisi de bireysel duyarlılıkların bir potada eritildiği toplumsal&nbsp;duyarlılık olgusudur. İnsanlar yaşamları boyunca birlik ve beraberliğin bir topluma getirisinin ne olduğunu g&ouml;zlemleyerek hareket etmişler ve sonucunu idrak ederek yaşamışlardır. Bu bağlamda g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve uygar toplumların temelinde yardımlaşmanın, dayanışmanın, keder ve kıvan&ccedil; birliğini yaşamanın izleri net olarak g&ouml;r&uuml;lebilmektedir. Toplumsal duyarlılık olgusu da yardımlaşma, dayanışman, keder ve kıvan&ccedil; birliğini kapsamında insanın beraber yaşadığı topluluklara pozitif y&ouml;nde katkı sağlama ve hizmet etme isteğidir.&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Bilin&ccedil;li ve k&uuml;lt&uuml;rl&uuml; bir insan olarak ait olduğumuz toplumun bekası adına yaşadığı olaylarla ilişki kurmak ve bu konuda sorumluluk almaktan &ccedil;ekinmememiz gerekmektedir. Bu davranış bir insan i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k bir erdemdir. G&ouml;stermiş olduğumuz bu erdemli yaklaşım bizlere mutlak suretle sosyal hayatta getirileriyle geri d&ouml;necektir. Bireysel sorumluluk ve bireysel sorumlulukların izd&uuml;ş&uuml;m&uuml; olan toplumsal sorumluluk, ait olduğumuz toplumu g&uuml;venli ve g&uuml;&ccedil;l&uuml; kılmakta, &nbsp;yardımlaşma ve dayanışma olgularını g&uuml;n y&uuml;z&uuml;ne &ccedil;ıkarmaktadır. Son yıllarda toplumsal duyarlılık olgusu hissedilir derecede &ouml;nem arz etmeye başlamıştır. Toplumsal duyarlılık olgusunun kazanılması ve kazandırılması s&uuml;reci; &nbsp;uzun olmakla beraber emek isteyen de bir s&uuml;re&ccedil;tir. Bu bilincin gerek insan hayatı buyunca diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması bizleri i&ccedil;in toplumsal bir vazifedir. &nbsp; Daha yaşanabilir bir toplum i&ccedil;in elzem olan toplumsal duyarlılığı kazanmak i&ccedil;in kişilerin bu kazanıma kendilerini a&ccedil;ık tutmaları ve bu olgu ile &ccedil;ocuk yaşta karşılaşmaları &ouml;nem arz etmektedir. İnsanların &ouml;ncelikle kendi kişilikleri başta olmak &uuml;zere ailelerine bu bilinci kazandırmaları gerekmektedir. Bilin&ccedil;li bireylerden bilin&ccedil;li aileler, bu ailelerden de duyarlı sivil toplum kuruluşları, sosyal ve politik kurumlar, ekonomik yapılar ve sonu&ccedil;ta duyarlı milletler oluşacaktır. Toplumsal duyarlılık bireyleri yalnızlaşmadan uzak kılmakta, duygusal k&ouml;rl&uuml;ğ&uuml; &ouml;nlemektedir. Bu bilin&ccedil; ile insanların gerek kendisine ve gerekse ait olduğu topluma karşı yabancılaşmalarının &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilebilecektir. Toplumsal duyarlılık bilinciyle yol alan insanlar toplum i&ccedil;in emek sarf ettik&ccedil;e o topluma aidiyet duygusunu kazanmaktadırlar. Bu da toplumdaki bireyler arasında birliğe ve beraberliğe vesile olmaktadır.&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Toplumsal duyarlılık, sağlıklı d&uuml;ş&uuml;nen, insani değerleri &ouml;n planda tutan bireylerin yetişmesinde son derece &ouml;nem arz etmektedir. Bu olgu, &nbsp;insana değer vermekte, doğayı ve diğer canlı pop&uuml;l&acirc;syonlarını insanlarla b&uuml;t&uuml;nleştirmektedir. K&uuml;reselleşen d&uuml;nyada her zamankinden daha &ccedil;ok ihtiyacını duyduğumuz bu duyarlılık karşı karşıya kaldığımız sıkıntıların bertaraf edilmesi kapsamında bizleri iyi bir sonuca doğru g&ouml;t&uuml;rebilecektir. Bireylerin duyarlı bir kişilik sahibi olmaları halinde hayat daha g&uuml;zel ve daha yaşanır bir hale gelecektir. Eşitliğin adaletin ve huzurun egemen olduğu toplumlara bakıldığında toplumsal sorumlulukla hareket eden, fark eden, fark ettiren, yaşadığım toplum ve d&uuml;nya i&ccedil;in ne yapabilirim diye kendisine soran bireylerin toplumun temelini oluşturduğunu a&ccedil;ık&ccedil;a g&ouml;rebiliriz. Toplumsal sorumluluk ve duyarlılık bilinci ile bir&ccedil;ok insan kitlesinin aydınlatılması ve belirlenen konularda eğitilmesi m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. &nbsp;Eğitim, sağlık, k&uuml;lt&uuml;r, ekonomi ve &ccedil;evresel konularda yapılan sosyal duyarlılık hamleleriyle daha uygar, daha iyi yaşanılabilir bir d&uuml;nyanın temelleri atılacaktır.&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Yaşadığı &ccedil;evreyi, toplumu, kimliğini, k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; milli değerlerini benimseyen ve seven ve bu değerlerin gelecek nesillere sağlıklı sağlam bir şekilde ulaşması i&ccedil;in &ccedil;aba sarf eden kişilerin olmazsa olmazı toplumsal duyarlılıktır. &nbsp;Bu duyarlılık insana &ouml;nceliklerini doğru olarak sıralamakta, yaşanılan toplum ve d&uuml;nyadaki olaylar &uuml;zerinde bireylerin d&uuml;ş&uuml;nmelerini, tartışmalarını, bu doğrulta fikir &uuml;retmelerini sağlamaktadır. &nbsp;Etkin bir sivil toplumun gelişimi, daha yaşanılası bir hayatın ger&ccedil;ekleşmesi, d&uuml;ş&uuml;nen ve empati kurabilen bireylerin yetişmesi i&ccedil;in toplumsal duyarlılığın hep diri tutulması şarttır. &nbsp;Ancak bu şekilde farklılıklara karşı anlayışlı ve saygılı bir tavır sergilenebilecek, sadece t&uuml;keten değil aynı zamanda &uuml;reten bir nesil oluşacaktır. Toplumsal duyarlığa sahip olan bireyler sorunlara &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri ile yaklaşan, kendilerine belirli hedefler &ccedil;izebilen ve diğer insanların sosyal gelişimine farklı etkinlikler ile katkıda bulunabilecek kapasitede olan insanlardır. B&ouml;ylesi bireylere toplum olarak b&uuml;y&uuml;k ihtiya&ccedil; duyduğumuz aşik&acirc;rdır. Geleneksel yapının aşınmasına engel olan b&ouml;ylesi bireyler kabuk bağlaması imk&acirc;nsız olan yaraların oluşumuna da engel olmaktadır.&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Sonu&ccedil; olarak yaşanılır bir toplum ve d&uuml;nya i&ccedil;in insanların toplumsal duyarlılık olgusunu &ouml;ğrenmesi, tecr&uuml;be ve bilgilerini irdelemesi, bu d&uuml;nya adına yapabileceklerini g&ouml;zden ge&ccedil;irmesi gerekmektedir. Bir toplumda toplumsal duyarlılığın y&uuml;ksek olması o toplumun uygarlık y&uuml;kselişidir.</p>
YORUMLAR
Reklamı Geç
Advert