Meslekî Eğitim Üniversitesi

KÖŞE YAZILARI Haber Girişi : 03 Temmuz 2020 10:52

Meslekî eğitim ekonomik, ticarî ve sosyal hayatın tam merkezinde yer alır. Yüksek gider ve girdileri olan pahalı bir eğitim alanıdır. Yatırımı, sürdürülmesi ve talebelerin yetiştirilmesi mevcut eğitim alanları içerisinde, en yüksek yatırım maliyeti gerektirenidir. Bu nedenle bu alanda bilgi ve bilimden azami ölçülerde faydalanmak icap etmektedir.

Ülkemizin geleceği; mesleklerin geleceği, geleceğin meslekleri ve dünyanın gideceği yön arasında doğrudan bir ilişki vardır. Geleceğin meslekleri ve mevcut mesleklerin verimliliği toplumsal ve ekonomik geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz adına geleceğin mesleklerini, dünyanın gideceği yön ile buluşturmak, stratejik bir ihtiyaç halini almış bulunmakta. 

Meslekler alanının asıl icraî fonksiyonu, sosyal tarafında mevcuttur. Mesleklerin hizmet sahibi sosyal kesim toplumsal merkez, sosyal merkez ya da millî merkez diyebileceğimiz bir ana cemiyet yapısına karşılık gelmektedir. Bu yönü ile de meslekler alanı ve çalışanları cemiyetin omurgası diyebileceğimiz bir sosyal yapıyı teşkil ederler. Sosyolojik olarak cemiyetin bir tür taşıyıcı kolonu vazifesi görürler. Cemiyetin ekonomik ve ticari yükünü çeken, bir türden balans vazifesi gören ‘sağduyusu’ da diyebiliriz.

Meslek erbabının donanım ve nitelikleri, ana dili, yabancı dili, kimlik ve kültürel perspektifi güçlü bir ilmî arka plan bilgisi gerektirmektedir. Mesleki alanların tümü birden stratejik ve küresel planlamaları, bilgi ve bilimi icabettiren özel bir alandır. Dijital ve bilişim alanı güçlü altyapılara dayalı, küresel ölçekli bilimsel çalışmalar gerektirmektedir.  

Mevcut meslekî eğitim sistemimiz olabildiğince genişlemiş. Muazzam bir büyüklüğe ulaşmış durumdadır. 2010 yılında İş Kur’un yaptırdığı bir araştırmaya göre ki o tarihte 25 milyon idi, 2020 yılı itibari ile Türkiye’de çalışan sayısı 28 milyonu bulmuş/olmuş olacaktır. 

Türkiye geneli Meb’e bağlı 3 bin 600 meslek okulunda 1 milyon 4 yüzbin öğrenci öğrenim görmekte. Bu okullarımızda 110 bin çalışan bulunmakta. Ülkemizde tanımlanmış ve elan yapılan 6900 tür meslek bulunmakta. İş bu mesleklerin 856’sının standardizasyonu, 326’sının da sertifikasyonu yapılmış olup, sınav yapılabilir düzeye getirilmiştir. 

Ana yetiştirici Meb’e ilaveten, devletin diğer birimleri ve özel sektörde, muhtelif alan ve vasıflarda meslek elemanı yetiştirmektedir.

İşte bütün bu tanımlamalar arasında geçen yıl Türkiye’de 1 milyon 247 bin kişi İş Kur üzerinden yeni bir işe başlamıştır. 

2019 TÜİK verilerine göre ülkemiz, 180 milyar dolar ihracat, 210 dolar da ithalatı olan dünyanın en büyük 17. ekonomisi durumundadır.  Türkiye’de başta ekonomi olmak üzere ticarî, sanayî, idari ve kültürel alandaki tüm sosyal faaliyetler meslekler üzerinden icra edilmektedir. Meslekler ise muhtelif kaynaklardan, farklı yeterliliklerle yetişen çalışanlar üzerinden hayata geçirilmekte.

Sosyal ve ekonomik hayattaki aktif bir çalışanın karşılığı, birim alandan maksimum verim/üretim demektir. Bunun da yolu, teknik, teknoloji, eğitim ve bilimden geçmektedir. Her bir çalışanın verimliliğinde bir birim artış demek, Türkiye’nin üretimine 28 milyon birim ilave üretim artışı demektir. Dünya her bakımdan küresel bir köye dönüşmüş durumdadır. Bütün ülkeler ticari, sanayi, iletişim başta olmak üzere hayatın bir çok alanında iç içe geçmiş durumdadır. Artık her ülke, bir diğer ülkeyi çok farklı sektör alanları ile bir şekilde ilgilendirmekte.

Tüm sosyal bilimler alanında olduğu gibi mesleki eğitim alanında da verimliliği artırmanın temeli bilgi ve bilimsel değer üretmeye dayanmaktadır. Bu bilgi ve teknolojiyi üretecek yegâne mekanizma da tematik bir üniversitedir. Bir Mesleki Eğitim Üniversitesidir. Yeni bir Türkiye vizyonu ile donatılmış ve küresel iyilik/salihat ve adalet perspektifi olan bir yeni mesleki eğitim üniversitesi, Türkiye’nin ihtiyacı haline gelmiştir. 

Bu sistemi üreteceğimiz üniversal bilgi ve perspektif ile yeni ve küresel bir ruha kavuşturmamız gerekmektedir. Bir Meslekî Eğitim Üniversitesi, ülkemizin üretim gücüne büyük bir sinerji katacaktır.

Bu üniversite başlıca beş ana bölüm/birim üzerine kurulmalı:

1-Genel Meslekî Eğitim Bölümü.

  -Meslekler 

  - Meslekerin geleceği, geleceğin meslekleri

  - Klasik mesleklerimiz (Ahilik, gedik sistemi, loncalar v.d.)

  - Bilişim Teknolojileri ve meslekler

  - Meslekler, biz ve dünya

  - Tasarım, yazılım, veri analizi

2-Kültürel Bölüm

  - Tarih

  - Edebiyat

  - Estetik ve güzel sanatlar

  - Mantık

  - Matematik

3- Yeterlilik Bölümü

Meslekî Yeterlilik(Standardizasyon, sertifikasyon, kalifikasyon)

Milli ve Milletlerarası Yeterlilik     

Sosyal Yeterlilik (İletişim, İşbirliği, Sorumluk, Problem Çözme, 

Şahsi Yeterlilik (Bilgi, Algı, Teknoloji, 

4- Meslekî Terbiye 

Meslekî adab/ahlâk/ etik (

Meslekî belagat (kavramları, terimleri, birimleri, kurumları)

Aile ve muaşeret

Meslekler ve kozmoğrafya


5- Ekonomi

Ticaret

Ekonomi

Satınalma

Yenilik ve eleştirel düşünce

Birlikte iş yapma

Yukarıda saydığımız tüm alan, branş ve sektörlerdeki bilgi, strateji ve perspektif ihtiyacı, bir bilim kurumu üniversiteyi zorunlu kılmaktadır. Medeniyetimize yol gösterecek, ufkumuza ufuk katacak menar bir üniversiteye, ülkemizle birlikte bütün mazlum milletlerin ve bütün dünyanın ihtiyacı var. 

Bu üniversitenin öğrenci kaynağı büyük oranda meslek okulları olmalı. Mezunları da meslek okullarının idarî kadrolarında görev almalı. Son yıllarda ahengi ve insicamı bozulan meslek okulları bu yolla gerçek hüviyetine kavuşturulmalı.

Böyle bir üniversitenin kurulup hayata geçmesi, meslek okulu alanına talebi artıracak. Memleketin zeki çocukları bu alanın talipleri arasına girecek. Bu durum da başta meslek okullarımız olmak üzere, bütünüyle reel sektöre bir ivme ve motivasyon katacaktır. 

Meslekler kazanacak, Türkiye kazanacak.

Meslekî Eğitim Üniversitesi ekonomi, ticaret, idare, teknoloji, siyasal ve sosyal alanda ülkemize büyük bir güç katacaktır.

Sağlıcakla kalın.KAYNAKÇA:

Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin Genel Görünümü (Meb) 2018

Koç ‘Mesleki ve Teknik Eğitimde Güncellenmiş Durum Analizi (2012)

Tüik 2019 İstatistik Yıllığı

Meb 2019 İstastistiği

Ahi Evran ve Ahîlik, Doç.Dr.M.Fatih KÖKSAL, 2. Baskı, Kırşehir Valiliği Yayını, 2008

TDV İslam Ansiklopedisi Gedik ve Ahîlik Maddesi.

Türkiye’de Mesleki Görünüm - İş Kur Yayınları- 2010

MEMİŞ OKUYUCU