İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

SAĞLIK Düzenleme Tarihi : 02 Ekim 2020 16:52 Haber Girişi : 02 Ekim 2020 16:55
Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 02.10.2020 tarihli ve 95 Numaralı Kararı

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında, aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile Valilik toplantı salonunda toplanmıştır.
    
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.10.2020 tarihli ve 16230 sayılı yazısı gereği aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.
 
1-Mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak, sivil toplum kuruluşları, Mimarlar Odası, Ziraat Odası, Baro Başkanlığı, Tabip Odası ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından yapılacak olan genel kurul ve etkinliklerin 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine,
 
Oy birliği ile karar verilmiştir.