Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, ümmetin geleceği, gençlerin yetişmesine kendisini vakfeden,herşeyi göze alan,darağaçlarında sallandırılmayı göze alan , kısaca ölümü dahi göze alarak gayret eden , ilayi kelimetullah icin mücadele eden  büyük bir kahramandır.

Süleyman Hilmi  Tunahan  Efendi Hazretleri büyük bir İslam kahramanıdır. Onlar bu ümmeti  asla bölmek için yola çıkmadılar,gayeleri sadece ilahi kelimetullahtı.

Her bir alimin biri orada hizmet etti, biri  burada hizmet ettiler ve her bir alim ulema isimleri farklıydı belki ama niyetleri ümmetin geleceğini  çocuklarını,
gençlerini kuranla buluşturmak,kuranla yaşatmak,kuranı hayatlarının nizamı yapmak uğrunda mücadelerini verdiler.

Dertleri asla yeni bir cemaat olmak,yeni bir isimle anılmak değildi.
Talebeleri de Kur'ana hizmet yolunu devam ettirdiler, Elbette bu süreçte yanlış yapan,bu yoldan çıkan,farklı kanalların uşağı durumuna düşen talebelerde olmadı degil.

Daha sonraki yıllara sair kendilerini kur'ana hizmet talebeleri diye adlandıran bu cemaat, Süleymancılar maalesef ülkemizin siyasi konjektöründe de önemli yer tutmaya yön vermeye,kanalize olmaya başladılar.

Her seçim sürecinde olduğu gibi yine bu dönemde de İslama karşıt ülkemizde ki yuvalanmış uşaklarının safında yer almaya maalesef devam ediyorlar.
Bu durum tabii ki müslüman türk milletinin muhafazakar düşüncesinde siyaset yapan cenahını yaralıyor.

Oysa ki müslüman türk milletinin gelecekteki istikbali,hedefi bir olup, ümmet olup,ilahi kelimetullah çizgisinde bir bütün olup,yekvücudluğunu aleme duyurmaktır.


Ayrılıkta tefrika vardır,birlik ve beraberlikte rahmet vardır,düsturunda hareket etmek zorundayız.

İmam Şafii Hzlerinin de buyurduğu gibi fitne zamanı düşman oklarının  nereyi hedef gösteriyorsa,siz bu okların işaret ettiği yerde durmalısınız,
sözlerine uygun davranış ortaya koymalıyız.

Peki kendilerini kuran talebeleri diye isimlendiren bu cemaat bugün nasıl oluyor da bir fetönün,bir pkk'nin safında yer alabiliyor. 
Halbuki etraflarına şöyle bir göz atsalar bütün islami cemaatlerin durduğu yer belli değil mi!

Madem bu cemaat,bu seçimde  iyi partiyi destekliyecekler,
Meral hanımın iktidara geldiklerinde her öğrenciye okutacaklarını söyledikleri 
Atatürk'ün kaleme aldığı,medeni bilgiler kitabını da bütün kuran talebelerine okutacaklar mı?

Bu kitap da ne diyordu ?

 Türkler büyük bir ulustu ama İslamiyeti seçtikten sonra Kuran-ı ezberlemekten beyinleri sulandı diyordu bu kitap da.

Şimdi bu Süleyman efendi cemaati medeni bilgiler kitabını da her kuran talebesine nasıl okutmayı düşünüyor?

O zaman denilecek olan son söz şu oluyor 

AİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ 

Halkımız da bundan sonra çocuklarına kuran eğitimi aldırmak istedikleri zaman
 böylesi din düşmanlarının değirmenine şu taşıyan tehlikeli gruplardan uzak durmaları gerektiğini bilmelidirler

Müslüman
 Duruşu net olan , İbrahim aleyhisselamin ateşine su taşıyan bir karınca misali nereye hizmet ettiğinin farkında olan insandır .