BÖLGE
Giriş Tarihi : 12-03-2022 23:54

Sadaka Vermek, Her Müslümanın Vazifesidir

Peygamberimiz (s.a.v) “Sadaka vermek, her Müslümanın vazifesidir.” buyuruyor. Bu nasihat üzerine sahabenin sorduğu sorular ve Efendimizin (s.a.v) verdiği cevaplar...

Sadaka Vermek, Her Müslümanın Vazifesidir

Ebû Mûsâ el-Eş’arî -radıyallâhu anh-’ten rivayet edildiğine göre Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir defasında:

“–Sadaka vermek, her müslümanın vazifesidir.” buyurmuşlardı. Bunu duyan ashâb-ı kirâm bir an için şaşırdılar. Zira aralarında zengin olmadıkları için mal ile sadaka veremeyenler de vardı. Hemen:

“–Sadaka verecek bir şey bulamazsa?” diye merakla sordular.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

“–Eliyle (emek verir) çalışır, hem kendisine faydalı olur, hem de tasadduk eder.” buyurdular. Bu defa:

“–Buna gücü yetmez (veya iş bulamaz) ise?” diye tekrar sordular.

Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“–İhtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur.” buyurdular.

“–Buna da gücü yetmezse?” diye tekrar suâl ettiler.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bu defa:

“–İyilik yapmayı tavsiye eder.” buyurdular.

“–Bunu da yapamazsa?” diye dördüncü kez sorduklarında, Efendimiz de bu suallerini şöyle cevapladı:

“–Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır.” (Buhârî, Zekât 30, Edeb 33; Müslim, Zekât, 55)

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in bu beyanlarını, her müslümanın verebileceği bir sadaka veya yapabileceği bir iyiliğin mutlaka olduğu şeklinde anlamak mümkündür. Yani herkesin durumuna uygun düşecek hayır yolları muhakkak vardır.

 

AdminAdmin