GÜNCEL
Giriş Tarihi : 14-01-2022 18:28

ÖLÇÜLÜ YAŞAMAK

ÖLÇÜLÜ YAŞAMAK
<p>D&uuml;nyamızın ve evrenin daha yaşanası hale gelmesinde en &ouml;nemli fakt&ouml;rlerden birisidir &Ouml;L&Ccedil;&Uuml;L&Uuml; YAŞAMAK.</p> <p>&Ouml;L&Ccedil;&Uuml; sihirli kelime. VAR olanı, YOK olanı rakamlarla, geometri ile s&ouml;zc&uuml;klerle tarif eder.</p> <p>VAR olanı toplayıp, VAR edeninin varlığını ispat edecek şekilde izah eder &Ouml;L&Ccedil;&Uuml;.</p> <p>YOK olanı ise VAR olandan &ccedil;ıkararak ispat eder &Ouml;L&Ccedil;&Uuml;.</p> <p>&Ouml;L&Ccedil;&Uuml;L&Uuml; B&Uuml;Y&Uuml;ME, &Ouml;L&Ccedil;&Uuml;L&Uuml; &Ccedil;OĞALMA.</p> <p>&Ouml;L&Ccedil;&Uuml;N&Uuml;N &ouml;nemini insan h&uuml;cresinden, &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml;z insan yaşamına yani, zerreden k&uuml;rreye anlatırsak daha iyi anlaşılacaktır. Bir canlı h&uuml;cresinden &ouml;rnekleme ile &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml;zl&uuml;ğ&uuml;n zararını daha iyi anlayabiliriz.</p> <p>Kanserli h&uuml;cre oluşumu &ouml;rneğini ele alalım.</p> <p>H&uuml;cre, genetik hasar g&ouml;rme, bozulma ile diğerlerine g&ouml;re &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml;z b&uuml;y&uuml;me ve &ccedil;oğalma ile t&uuml;m&ouml;r olup, k&ouml;t&uuml; huylu kansere d&ouml;n&uuml;şebiliyor.</p> <p>B&ouml;yle bir &Ouml;L&Ccedil;&Uuml;S&Uuml;Z gelişme canlı v&uuml;cudunda y&uuml;ksek risk oluşturabildiğine g&ouml;re, bu b&uuml;y&uuml;menin insan hayatı i&ccedil;in zararlı bir b&uuml;y&uuml;me olduğunu anlıyoruz.</p> <p>Canlılar ve insanların g&uuml;nl&uuml;k ve ortalama hayat s&uuml;re&ccedil;lerinde &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml;z yaşaması, &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml;z t&uuml;ketmesi, &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml;z kirletmesi, kaynakları israf etmesi, hem d&uuml;nya kaynakları, hem de canlı hayatı ve d&uuml;nya varlıkları ve de &ccedil;evre varlıklarının s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirliği i&ccedil;in y&uuml;ksek risk oluşturabiliyor.</p> <p>İnsan hayatında da &Ouml;L&Ccedil;&Uuml;S&Uuml;Z yaşam; hem kendi hayatını, hem de biricik d&uuml;nyayı tahrip edip, yaşam alanları ile &ccedil;evresini kanserli h&uuml;cre gibi tahrip ediyor. Ayrıca yaşam şartlarını negatif y&ouml;nde d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rme potansiyeline sahip olabiliyor.</p> <p>Bir reklamın slogan olarak se&ccedil;tiği &ldquo;olmasa da olur&rdquo; s&ouml;ylemi var ya, &ouml;yle kafama yer etmiş ki, her alışverişimde ve israf edeceğimi d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;m t&uuml;ketim &uuml;r&uuml;n&uuml;nde bana fren oluyor.</p> <p>Gereğinden fazla aldığımız ve kullanmadığımız her t&uuml;rl&uuml; malzemeler, &uuml;retim s&uuml;recinden itibaren gerekli olan doğal kaynakların ve insan emeğinin kaybına sebep oluyor. Bir sonraki aşama bunların &ccedil;&ouml;pe d&ouml;n&uuml;şmesi, hava kirliliği, kaynak kirlenmesi, karbon ve plastik atığından dağların oluşmasıdır.</p> <p>İnsan olarak ne kadar &ccedil;ok imkan ve maddiyata sahip olursak olalım,</p> <p>&Ouml;L&Ccedil;&Uuml;L&Uuml; yaşamaya bakalım.</p> <p>Hem kendi sağlığımızı, hem d&uuml;nya yaşanabilirlik kalitesini koruyalım.</p> <p>Ne kadar &ccedil;ok varlığa sahip olurlarsa olsunlar;</p> <p>&Ouml;L&Ccedil;&Uuml;L&Uuml; yaşamayı &ccedil;ocuklarımıza ve torunlarımıza &ouml;ğretelim. Onları bu bilin&ccedil;le eğitelim. Gelecek nesillere sağlıklı ve mutlu bir d&uuml;nya bırakalım. T&uuml;ketim konusunda &ldquo;olmasa da olur&rdquo; ilkesini, &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml; hayatın ve biricik d&uuml;nyanın &ldquo;olmazsa olmazı&rdquo; yapalım.</p> <p><em>Sevgi ve saygılarımla.</em><br /> <em>Sami &Ouml;ZDAĞ</em></p>
AdminAdmin