Karaman Larende - Karaman Haber Karamandan haberler, karaman gündem
HV
02 ARALIK Cuma 16:04
Advert

Mini infaz paketi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-06-2021 02:46
Mini infaz paketi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
<p><a href="http://larende.com">TBMM</a> Genel Kurulu&#39;nda kabul edilen kanunla; <a href="http://larende.com">h&uuml;k&uuml;ml&uuml;</a>lerin ziyaret s&uuml;resi 1 saatten 1,5 saate &ccedil;ıkarılıyor, <a href="http://larende.com">tutuklu</a> ve h&uuml;k&uuml;ml&uuml;ler bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık s&uuml;re şartı kaldırılıyor.</p> <p><a href="http://larende.com">Ceza infaz kurumları ve tutukevleri</a> izleme kurulları tarafından mevzuat ve T&uuml;rkiye&#39;nin taraf olduğu uluslararası s&ouml;zleşmelerle belirlenen ilkeler &ccedil;er&ccedil;evesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin y&ouml;netim, işleyiş ve uygulamalarına y&ouml;nelik d&uuml;zenlenen raporların bir &ouml;rneği Kamu Denet&ccedil;iliği Kurumu ile T&uuml;rkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da g&ouml;nderilecek.<br /> <br /> <a href="http://larende.com">Cumhuriyet başsavcısı</a>, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların <a href="http://larende.com">kanun</a>a uygunluğunun denetlenmesi hususunda g&ouml;revli ve yetkili olacak. Teklife g&ouml;re ayrıca h&uuml;k&uuml;ml&uuml;lerin ziyaret s&uuml;resi 1 saatten 1,5 saate &ccedil;ıkarılıyor, tutuklu ve h&uuml;k&uuml;ml&uuml;ler bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık s&uuml;re şartı kaldırılıyor.</p> <p><strong>YABANCI H&Uuml;K&Uuml;ML&Uuml;LERİN SINIR DIŞI EDİLME İŞLEMLERİ</strong><br /> <br /> Yabancı h&uuml;k&uuml;ml&uuml;ler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verildiği takdirde, sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak, bu h&uuml;k&uuml;ml&uuml;lerin durumları İ&ccedil;işleri Bakanlığınca değerlendirilecek. B&ouml;ylece, yabancı h&uuml;k&uuml;ml&uuml;n&uuml;n koşullu salıverilmesi veya cezasının infazının tamamlanması halleri bakımından uygulanan bu tedbir, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da uygulanacak.<br /> <br /> Bulundukları ceza infaz kurumundan başka bir kuruma nakil talebinde bulunan h&uuml;k&uuml;ml&uuml;lerin maddi durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu h&uuml;k&uuml;ml&uuml;lerden nakil giderleri alınmayacak.<br /> H&uuml;k&uuml;ml&uuml;ler, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda&nbsp;<a href="https://larende.com" rel="tag" target="_blank">Adalet Bakanlığınca</a>&nbsp;belirlenecek usul ve esaslar &ccedil;er&ccedil;evesinde elektronik y&ouml;ntemlerle de mektup alıp g&ouml;nderebilecek. H&uuml;k&uuml;ml&uuml; tarafından resmi makamlara veya savunması i&ccedil;in avukatına g&ouml;nderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici t&uuml;m tedbirler alınarak, h&uuml;k&uuml;ml&uuml;n&uuml;n talebine g&ouml;re posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırabilecek.<br /> <br /> <strong>DİJİTAL MEKTUP D&Ouml;NEMİ</strong><br /> <br /> Kamu d&uuml;zeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum g&uuml;venliğinin sağlanması veya su&ccedil; işlenmesinin &ouml;nlenmesi amacıyla; ter&ouml;r su&ccedil;ları, &ouml;rg&uuml;t kurmak, y&ouml;netmek veya &ouml;rg&uuml;te &uuml;ye olmak su&ccedil;ları ile &ouml;rg&uuml;t faaliyeti kapsamında işlenen su&ccedil;lardan mahkum olan veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum g&uuml;venliği a&ccedil;ısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen h&uuml;k&uuml;ml&uuml;lere gelen veya bu h&uuml;k&uuml;ml&uuml;ler tarafından g&ouml;nderilen mektup, faks ve telgrafların dijital olarak kaydedilebilecek veya fiziki olarak saklanabilecek. Bu iletilere ilişkin kayıt veya belgeler, amacı dışında kullanılamayacak, kanunda a&ccedil;ık&ccedil;a belirtilen haller dışında hi&ccedil;bir kişi veya kurumla paylaşılamayacak ve herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en ge&ccedil; 1 yıl sonunda silinecek ya da imha edilecek. Silme veya imha işlemi Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenecek.<br /> &Ouml;nceden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve ter&ouml;r su&ccedil;ları, &ouml;rg&uuml;t kurmak, y&ouml;netmek veya &ouml;rg&uuml;te &uuml;ye olmak su&ccedil;ları ile &ouml;rg&uuml;t faaliyeti kapsamında işlenen su&ccedil;lardan mahkum olan veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum g&uuml;venliği a&ccedil;ısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen h&uuml;k&uuml;ml&uuml;lerin yapacakları g&ouml;r&uuml;şmeler, kamu d&uuml;zeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum g&uuml;venliğinin sağlanması veya su&ccedil; işlenmesinin &ouml;nlenmesi amacıyla kurum y&ouml;netimi tarafından dinlenebilecek ve elektronik cihazlar da dahil olmak &uuml;zere kaydedilebilecek. Kayıtlar, amacı dışında kullanılamayacak ve kanunda a&ccedil;ık&ccedil;a belirtilen haller dışında hi&ccedil;bir kişi veya kurumla paylaşılamayacak. Bu kayıtlar herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en ge&ccedil; 1 yıl sonunda silinecek. Silme işlemi Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenecek.<br /> <br /> <strong><a href="http://larende.com">KADIN MAHKUMLARA</a> &#39;&Ccedil;OCUK KRİTERİ&#39; TEKLİF METNİNDEN &Ccedil;IKARILDI</strong><br /> <br /> &Ouml;te yandan kamuoyunda tartışma yaratan kanunun 6&#39;ncı maddesinde yer alan d&uuml;zenleme, teklif metninden &ccedil;ıkarıldı. &Ccedil;ıkarılan madde ş&ouml;yle:<br /> &quot;İnfazına başlanmış olsa bile toplam 10 yıl veya daha az s&uuml;reli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz s&uuml;recinde hapis cezasına &ccedil;evrilen kadın h&uuml;k&uuml;ml&uuml;n&uuml;n, 15 yaşını doldurmamış &ccedil;ocuğunun bulunması ve babanın da &ouml;lm&uuml;ş veya ceza infaz kurumunda olması durumunda, toplum g&uuml;venliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının değerlendirilmesi halinde cezasının infazı, &ccedil;ocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar Cumhuriyet başsavcılığınca ertelenebilecek. Erteleme s&uuml;resi i&ccedil;inde zamanaşımı işlemeyecek. &Ccedil;ocuğun &ouml;lmesi veya babanın ceza infaz kurumundan salıverilmesi ya da erteleme s&uuml;resi i&ccedil;inde h&uuml;k&uuml;ml&uuml; hakkında kasten işlenen bir su&ccedil;tan dolayı kamu davası a&ccedil;ılması halinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz edilecek.&quot;<br /> AK Parti&#39;nin değişiklik &ouml;nergesinin maddenin tekliften &ccedil;ıkarılma gerek&ccedil;esinde; &#39;yeniden değerlendirilmek &uuml;zere teklif metninden&#39; ifadelerine yer verildi.</p>
AdminAdmin

YORUMLAR
Reklamı Geç
Advert