KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 12-03-2022 23:51

Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

Mehmet Akif Ersoy kimdir? İstiklal Marşı’nın yazarı, milletvekili, şair, düşünür; Mehmet Akif Ersoy’un kısaca hayatı...

Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi, İstiklal Marşı’nın yazarı, milletvekili, şair ve düşünür Mehmet Akif Ersoy’un hayatı...

MEHMET AKİF ERSOY’UN KISACA HAYATI

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873’te İstanbul Fatih’te dünyaya geldi. Şiirlerinde milli ve manevi duyguları işleyen Ersoy’un annesi Buhara’dan Anadolu’ya göçen bir ailenin kızı olan Emine Şerif Hanım, babası Fatih Camiî medrese hocalarından Kosova doğumlu Mehmet Tahir Efendi’dir. Babasının ebced hesabıyla doğum tarihine karşılık gelen “Ragif” adını verdiği Ersoy, arkadaşlarının ve annesinin daha kolay telaffuz edildiği için söylediği “Akif” adını benimsedi.

Mehmet Akif Ersoy’un Eğitimi

Ersoy, ilk öğrenimine Fatih’te Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde başladı. 1882’de Fatih Merkez Rüştiyesi’nde orta öğrenimine devam etti. Babasından Arapça dersi aldı. Aynı zamanda Fatih Camiî’nde Farsça derslerini de takip etti. Rüştiyedeki eğitimi boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde sürekli birinci oldu.

Mehmet Akif Ersoy’un Okuduğu İlk Kitap

Ersoy, rüştiye yıllarında şiire merak duymaya başladı ve şiir kitaplarına yöneldi. Ersoy’un okuduğu ilk manzum eser Fuzuli’nin “Leyla ve Mecnun” eserioldu. Ersoy, rüştiyeyi bitirdikten sonra 1885’te dönemin gözde okullarından Mülkiye İdadisi’ne kaydoldu. Babasını 1888’de kaybeden Ersoy’un ailesi, ertesi yıl büyük Fatih yangınında evlerinin yanmasıyla yoksulluğa düştü.

Mehmet Akif Ersoy’un Mesleği

Milli Şair, öncelikle meslek sahibi olmak ve yatılı okulda okumak istediği için Mülkiye İdadisi’ni bıraktı. Yeni açılan veteriner yüksekokulunda “Ziraat ve Baytar Mektebi”ne başladı. 1893’te mektebin baytarlık bölümünü birincilikle bitirdi.

Mehmet Akif Ersoy’un Yaptığı Sporlar

Ersoy, okul yıllarında spora da ilgi gösterdi. Başta güreş ve yüzücülük olmak üzere uzun yürüyüş, koşma ve gülle atma yarışlarına katıldı.

Mehmet Akif Ersoy’un İlk Eseri

Mehmet Akif Ersoy’un şiire olan ilgisi, okulun son iki yılında giderek artarken, çeşitli gazete ve dergilerde şiirleri yayımlandı. Bilinen ilk eseri “Hazine-i Fünun” mecmuasında 1893’te yayımlanan bir gazel oldu. Ersoy, “Tophane-i Amire” veznedarı Mehmet Emin Bey’in kızı İsmet Hanım’la 1898’de evlendi. Bu evlilikten 3 kız, 3 erkek çocuğu oldu. Ersoy, şiir yazarak ve öğretmenlik yaparak edebiyat alanındaki çalışmalarına devam etti. Neşriyat dünyasına girişi, daha çok 1908’de “İkinci Meşrutiyet”in ilanıyla başladı. Arkadaşları Eşref Edip ve Ebül’ula Mardin tarafından çıkarılan ve ilk sayısı 27 Ağustos 1908’de yayımlanan “Sırat-ı Müstakim” dergisinin başyazarı oldu.

MEHMET AKİF ERSOY ESERLERİ

Ersoy, şiirlerini 7 kitaptan oluşan “Safahat” adlı eserinde topladı. 1911’de yazdığı ilk bölümde Osmanlı toplumunun meşrutiyet dönemini, 1912’de yazdığı “Süleymaniye Kürsüsünde” adlı ikinci kitapta Osmanlı aydınlarını anlattı. “Halkın Sesleri” adlı üçüncü bölümü 1913’te, “Fatih Kürsüsünde”yi ise 1914’te yazdı. Yazar ve şair Ersoy, 1917 tarihli “Hatıralar” ile I. Dünya Savaşı hakkında görüşlerinin yer aldığı 1924 tarihli “Asım”ın ardından 7. bölüm olan “Gölgeler”i 1933’te tamamladı. Yoğun ısrarlar sonucu Kur’an-ı Kerim’i Türkçeye tercüme etmeyi kabul eden Ersoy, 6-7 sene üzerinde çalışmasına rağmen sonuçtan memnun kalmayarak imzaladığı anlaşmayı feshetti.

İstiklal Marşı Safahat’a Neden Konulmadı?

Mehmet Akif Ersoy, “İstiklal Marşı”nı Türk milletine armağan ettiği için Safahat eserine koymadı.

Ersoy, Burdur Mebusu olarak Birinci Büyük Millet Meclisi’ne seçildi. 1921’de Ankara Taceddin Dergahı’na yerleşti.

İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN YAZILDI?

İstiklal Marşı yarışmasına 500 lira ödül verileceği için katılmayan şair, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in ricası ve arkadaşı Hasan Basri Bey’in teşvikiyle ikna olarak yazmaya başladı. Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye’de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey tarafından Meclis’te okunup ayakta dinlenen İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de “Milli Marş” olarak kabul edildi. Ersoy, ödül olarak verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı. Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır’da yaşayan ve orada Türkçe dersleri veren usta şair, 17 Haziran 1936’da tedavi için İstanbul’a döndü.

Mehmet Akif Ersoy Ne Zaman Vefat Etti?

Mısır’dan hasta ve yorgun olarak dönen Ersoy, hayatını kaybettiği 27 Aralık 1936’ya kadar Abbas Halim Paşa’ya ait Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nın dördüncü katındaki dairede kaldı.

Mehmet Akif Ersoy’un Kabri Nerede?

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen kabri Edirnekapı Şehitliği’nde bulunuyor.

AdminAdmin