Karaman, Karaman Haber, Son Dakika Karaman Haberleri,
HV
29 EYLÜL Cuma 03:06
Study Plan

MEB hazırlıkları yaptı! Okullar yeniden kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer’den net açıklama…

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 03-01-2022 09:21
MEB hazırlıkları yaptı! Okullar yeniden kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer’den net açıklama…
<p>Milli Eğitim Bakanı Mahmut &Ouml;zer, yeni yıla başlarken 2021&rsquo;de eğitimde yaşanan son dakika gelişmeleri değerlendirdi. Bakan &Ouml;zer a&ccedil;ıklamasında &lsquo;Okullarda 1.5 yıl aradan sonra&nbsp;y&uuml;z y&uuml;ze eğitime başlandı ve t&uuml;m &ouml;nlemler alınarak kararlılıkla s&uuml;rd&uuml;r&uuml;l&uuml;yor. Mesleki eğitim konusunda &ouml;nemli gelişmeler yaşandı, 7 yıl sonra Ş&ucirc;ra toplandı, &Ouml;ğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis&rsquo;e geldi&hellip;&rsquo; ifadelerini kullandı. İşte Bakan &Ouml;zer&rsquo;in yaptığı son dakika MEB a&ccedil;ıklamaları&hellip;</p> <p>T&uuml;m d&uuml;nyada etkili olan Kovid-19 salgını ve yeni varyantlar eğitim konusunu hep g&uuml;ndemde tuttu. Bu s&uuml;re&ccedil;te en fazla etkilenen alanların başında eğitim ve ekonomi geldi. &Uuml;lkemizde de salgın nedeniyle uzaktan eğitime ge&ccedil;ilmesi okulun sadece bir &ouml;ğrenme ortamı olmadığını a&ccedil;ık bir şekilde ortaya koydu. 2021 yılında &ouml;zellikle mesleki eğitim konusunda &ccedil;ok &ouml;nemli gelişmeler yaşandı. Yeni yasal d&uuml;zenlemeler yapıldı. Diğer taraftan &Ouml;ğretmenlik Meslek Kanunu 2021 yılının en &ouml;nemli g&uuml;ndem maddelerinden biri oldu.</p> <p>Milli Eğitim Bakanı Mahmut &Ouml;zer t&uuml;m bu gelişmelerle ilgili Milliyet&rsquo;e konuştu:</p> <h2><strong>T&Uuml;M &Ouml;NLEMLER ALINDI</strong></h2> <p><strong><em>G&ouml;reve geldiğiniz ilk g&uuml;nden itibaren okulların a&ccedil;ık kalması gerektiği y&ouml;n&uuml;nde olduk&ccedil;a kararlı bir duruş sergilediniz. Y&uuml;z y&uuml;ze haftada beş g&uuml;n eğitimde d&ouml;rt ay ge&ccedil;ti. Bir sorun da &ccedil;ıkmadı. Koronavir&uuml;s&uuml;n yeni varyantı Omicron dalgası &ccedil;ıktı ve yeniden uzaktan eğitim tartışmaları başladı. Bu s&uuml;reci ve yeni d&ouml;nemi nasıl değerlendiriyorsunuz?</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Salgın nedeniyle okulun bir &ouml;ğrenme ortamı olmanın &ouml;tesinde &ccedil;ok boyutlu anlamları olduğu ilk kez toplumun t&uuml;m kesimleri tarafından net bir şekilde g&ouml;r&uuml;ld&uuml;. Bu nedenle uzaktan eğitim, okul ortamının kesinlikle bir alternatifi olamaz. Uzaktan eğitim sadece &ouml;ğrenmeyle ilgili olağan&uuml;st&uuml; koşullarda zorunlu bir eğitim platform işlevi g&ouml;r&uuml;r. T&uuml;m d&uuml;nya uzaktan eğitimin eşitsizlikleri artırdığı, bu nedenle m&uuml;mk&uuml;n olduğu kadar y&uuml;z y&uuml;ze eğitime ge&ccedil;ilmesi gerektiği konusunda mutabık. Hal b&ouml;yleyken bizim de istediğimiz y&uuml;z y&uuml;ze eğitime haftada beş g&uuml;n ge&ccedil;mek oldu. Bu nedenle okulların ilk a&ccedil;ılması ve en son kapatılması gereken yerler olduğunu sıklıkla tekrarladım. T&uuml;m d&uuml;nyada aşı, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmenin &ouml;tesinde alınabilecek bir &ouml;nlem de yok. Biz de bu &ouml;nlemleri s&uuml;reci y&uuml;r&uuml;tmenin merkezine koyduk. Olduk&ccedil;a işlevsel bir mekanizma kurduk. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu ile koordineli bir şekilde s&uuml;reci şu ana kadar başarılı bir şekilde y&uuml;r&uuml;tt&uuml;k. Yeni varyantlarda da s&uuml;re&ccedil; başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu anda da 850 bin sınıfın &ccedil;ok azı (y&uuml;zde 1&rsquo;in &ccedil;ok &ccedil;ok altında) vaka veya yakın temas nedeniyle y&uuml;z y&uuml;ze eğitime ara verdi. Dolayısıyla, şu an i&ccedil;in okullarda y&uuml;z y&uuml;ze eğitime ara verme g&uuml;ndemimizde değil.</p> <p>**<em>&Ouml;ğretmenlerin aşı oranları da olduk&ccedil;a y&uuml;ksek. Son durum nedir?</em></p> <p>Okulların y&uuml;z y&uuml;ze eğitime devam etmelerinde en b&uuml;y&uuml;k avantajımız &ouml;ğretmenlerimizin aşılanma oranlarının olduk&ccedil;a y&uuml;ksek olması. 1.2 milyon &ouml;ğretmenimiz var. En az bir doz aşı olan &ouml;ğretmen oranımız y&uuml;zde 93.36. En az iki doz aşı olan &ouml;ğretmen oranımız ise bug&uuml;n itibariyle y&uuml;zde 89,02. Aşı olmayıp hastalığı ge&ccedil;irerek antikor oluşturan &ouml;ğretmen oranımız ise yaklaşık y&uuml;zde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan &ouml;ğretmen oranımız y&uuml;zde 94.02&rsquo;e y&uuml;kseldi. Diğer taraftan bug&uuml;n itibariyle en az 3 doz aşı olan &ouml;ğretmen oranımız da y&uuml;zde 37.56&rsquo;ya ulaştı. Benzer şekilde, &ouml;ğrencilerimizin de aşılanma oranları s&uuml;rekli y&uuml;kseliyor. Dolayısıyla hem &ouml;ğretmen hem de &ouml;ğrencilerimizin aşılanma oranları bu durumdayken ve okullarda maske, mesafe ve hijyen konularında azami dikkat g&ouml;sterilirken hangi veriye dayanarak neden y&uuml;z y&uuml;ze eğitime ara verelim? Zaten &uuml;&ccedil; hafta sonra yarıyıl tatili başlayacak. Eğer bir kapanma olacaksa bunun başlayacağı yer kesinlikle okullar olamaz.</p> <h2><strong>YARDIMCI KAYNAK SORUNU &Ccedil;&Ouml;Z&Uuml;LD&Uuml;</strong></h2> <p>**<em>Bir taraftan y&uuml;z y&uuml;ze eğitime devam ederken diğer taraftan 1,5 yıl uzaktan eğitimin yol a&ccedil;tığı &ouml;ğrenme kayıplarının telafi edilmesi i&ccedil;in de &ouml;nemli adımlar attınız. Bunlardan bahsedebilir misiniz?</em></p> <p>Sadece &ouml;ğrenme kayıpları değil, &ouml;ğrenci, &ouml;ğretmen ve velilerimize y&ouml;nelik kapsamlı psikososyal eğitim destek programlarını da hayata ge&ccedil;irdik. T&uuml;rk&ccedil;e, matematik ve fen bilimleri alanlarında &ouml;ğrenme kayıplarını telafi edebilmek i&ccedil;in &uuml;cretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarını aktif hale getirdik. Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflara ve lise 10, 11 ve 12. sınıflara y&ouml;nelik bu kurslar başarılı bir şekilde devam ediyor. Diğer taraftan ilkokul 3 ve 4. sınıflara y&ouml;nelik telafi destek programı İYEP&rsquo;i başlattık. İnşallah ikinci d&ouml;nemde bu kapsama ilkokul ikinci sınıfları da almayı planlıyoruz. Ve en &ouml;nemlisi yardımcı kaynak destek programı başlattık.</p> <p>**<em>Uzun yıllardır en fazla şik&acirc;yet edilen bir konuya el attınız. &Ouml;zellikle veliler &uuml;cretsiz kitaplardan sonra yardımcı kaynaklara &uuml;cret vermekten şik&acirc;yet&ccedil;ilerdi. Bu adımınız velilerden bu y&uuml;k&uuml; de aldı. Bu konuda başarılı olacak mısınız?</em></p> <p>Yardımcı kaynak konusu değindiğiniz gibi eğitim sistemimizin en sıkıntılı alanlarından bir tanesi. Bu sorunu tedrici bir şekilde &ccedil;&ouml;zmek i&ccedil;in her ayın ilk haftası ilkokul ikinci sınıftan lise 12. sınıfa kadar t&uuml;m sınıf seviyelerinde destek paketleri ve yardımcı kaynaklar yayımlamaya başladık. Her ay bu yayınların kapsamını, &ccedil;eşitliliğini artırdık. Bu adımımız olduk&ccedil;a olumlu bir karşılık buldu sahada. Kasım itibariyle yeni bir karar alarak bu kaynak kitapları basarak t&uuml;m &ouml;ğrencilerimize &uuml;cretsiz dağıtma aşamasına ge&ccedil;tik. Şu ana kadar 23.5 milyon yardımcı kaynak basıldı, dağıtıldı. Dağıtım tek defaya mahsus olmayacak. Yeni kaynaklar yayımlandık&ccedil;a basıp &ouml;ğrencilerimize ulaştıracağız. 2022&rsquo;de &ccedil;alışmalarımız aralıksız s&uuml;recek. İnşallah bu sorun sahada artık &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;ş olacak.</p> <h2><strong>MİLLİ EĞİTİM Ş&Ucirc;RASI TOPLANDI</strong></h2> <p>**<em>7 yıl aradan sonra Ş&ucirc;ra&rsquo;yı topladınız. Ana temayı eğitimde fırsat eşitliği olarak belirlediniz. Ş&ucirc;ra&rsquo;da alınan kararların uygulanmasını takip edecek misiniz?</em></p> <p>Ş&ucirc;ra&rsquo;dan &ouml;nce yeni d&ouml;nemde eğitimde fırsat eşitliğini &ccedil;ok daha iyi noktaya taşımak i&ccedil;in okul &ouml;ncesi eğitimde erişimi artırma, okulların imk&acirc;n farklılıklarını azaltma, &ouml;ğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleme ve mesleki eğitimi g&uuml;&ccedil;lendirme konularına odaklanacağımızı ifade etmiştim. Topladığımız Ş&ucirc;ra&rsquo;nın konularını da bu &ouml;nceliklerimize g&ouml;re belirledik. İstediğimiz, yeni yol haritamızı belirlemede t&uuml;m paydaşlarımızın g&ouml;r&uuml;şlerini alabilmekti. Bunu başardık. Ş&ucirc;ra&rsquo;nın t&uuml;m s&uuml;re&ccedil;lerine olduk&ccedil;a geniş bir katılım oldu. 128 madde kabul edildi. Ş&ucirc;ra&rsquo;nın son g&uuml;n&uuml;nde de a&ccedil;ıkladığım gibi alınan kararlardan yeni yol haritamızda değerlendirdiğimiz konularda alınan mesafeleri &uuml;&ccedil; aylık raporlarla kamuoyuyla paylaşacağız.</p>
AdminAdmin

YORUMLAR