Karaman Larende - Karaman Haber Karamandan haberler, karaman gündem
HV
02 ARALIK Cuma 15:05
Advert

Kutlu fethin 568. yıl dönümü

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 29-05-2021 08:18
Kutlu fethin 568. yıl dönümü
<p>D&uuml;nyanın en b&uuml;y&uuml;k, &ouml;nemli ve g&uuml;zel şehirlerinden biri olan İstanbul, tarih boyunca coğrafi konumu ve doğal g&uuml;zellikleri dolayısıyla 1453&#39;teki fethinden &ouml;nce de 28 kez kuşatıldı.<br /> <br /> Napolyon&#39;un &quot;D&uuml;nya tek devlet olsa başkenti İstanbul olurdu.&quot; dediği, Nedim&#39;in &quot;Bu şehr-i Stanbul ki bi-misl &uuml; bahadır. Bir sengine yek-pare Acem m&uuml;lk&uuml; fedadır.&quot; diyerek eşsizliğine vurgu yaptığı İstanbul, en kadim medeniyetlerin varlıklarını ta&ccedil;landırdıkları yer oldu.</p> <p>İstanbul&#39;u, M.&Ouml;. 340&#39;ta Makedonya Kralı Phillippe, M.&Ouml;. 194&#39;te Roma İmparatoru Septim Severus, M.S. 616&#39;da İran H&uuml;k&uuml;mdarı Keyh&uuml;srev, M.S. 626&#39;da İranlılar ve Avar T&uuml;rkleri, M.S. 665&#39;te Emevi Halifesi Muaviye, M.S. 667&#39;de Emevi Halifesi Muaviye, M.S. 672&#39;de Emevi Halifesi Muaviye, M.S. 712&#39;de Emevi Halifesi I. Velid, M.S. 722&#39;de Emevi Halifesi I. Velid, M.S. 782&#39;de Abbasiler, M.S. 854&#39;te Abbasi Halifesi M&uuml;tevekkil, M.S. 864&#39;te Ruslar, M.S. 869&#39;da Abbasi Halifesi M&uuml;tevekkil, M.S. 936&#39;da Ruslar, M.S. 959&#39;da Macarlar, M.S. 970&#39;te Abbasiler, M.S. 1203&#39;te Latinler, M.S. 1302&#39;de Venedikliler, M.S. 1348&#39;de Cenovalılar, M.S. 1391-1396&#39;da Osmanlı Padişahı 1. Bayezid, M.S. 1412&#39;de Osmanlı Şehzadesi Musa &Ccedil;elebi, M.S. 1422&#39;de Osmanlı Padişahı 2. Murad, M.S. 1437&#39;de Cenovalılar&#39;ın yanı sıra Atilla&#39;nın, Vikinglerin, Bulgarların ve Gotların kuşattığı tarih kaynaklarında yer alıyor.</p> <p><strong>G&uuml;n g&uuml;n İstanbul&#39;un fethi</strong><br /> Araştırmacı-yazar Ali Erkmen&#39;in kaleme aldığı &#39;&#39;1453 Konstantinopolİstanbul&#39;&#39; adlı kitap da tarihin en b&uuml;y&uuml;k ve en g&ouml;rkemli kuşatmalarından birisi olan İstanbul&#39;un fethini g&uuml;n g&uuml;n g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne seriyor.<br /> <br /> Kitaptan derlenen bilgiye g&ouml;re, babasının &ouml;l&uuml;m haberini sancak beyi g&ouml;revini y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml; Manisa&#39;da &ouml;ğrenen Şehzade Mehmet, 15 g&uuml;n sonra Edirne&#39;ye geldi ve hen&uuml;z 19 yaşına basmadan 18 Şubat 1451&#39;de Osmanlı Devleti&#39;nin padişahı sıfatıyla ikinci kez tahta &ccedil;ıktı.</p> <p>O d&ouml;nemde Anadolu&#39;da, Osmanlı Devleti&#39;ne ait olmayan en &ouml;nemli yer Anadolu ve Rumeli&#39;nin kalbi, Konstantinopolis&#39;ti. Sultan 2. Mehmet tahta &ccedil;ıkar &ccedil;ıkmaz Konstantinopolis&#39;i fethetme d&uuml;ş&uuml;ncesini kafasında canlandırmaya başladı.<br /> <br /> Padişah, bu ama&ccedil;la Karadeniz yoluna hakim olabilmek i&ccedil;in Anadolu Hisarı&#39;nın tam karşısına Rumeli Hisarı&#39;nı yaptırdı. Rumeli Hisarı&#39;nın temellerini, Utarid Mabedi&#39;nin bulunduğu yere koyduran Sultan 2. Mehmet, hisar duvarlarının &#39;&#39;Muhammed&#39;&#39; kelimesini bir araya getiren, Arap harfleri şeklinde olmasını, her &#39;&#39;M&#39;&#39; harfi yerine bir kule yapılmasını buyurdu. 1452 yılının Ağustos sonlarına doğru, Rumeli Hisarı bitirildi.</p> <p><strong>Savaş kararı</strong><br /> Sultan 2. Mehmet, 1452 yılı Haziran ayında Epivatos (Selimpaşa) k&ouml;y&uuml;nde Osmanlı askerleri ile Bizanslı &ccedil;obanlar arasında &ccedil;ıkan kavga sonunda, Bizans&#39;a savaş ilan etti. Bizans İmparatoru da şehrin kapılarının &ouml;r&uuml;lmesini emrederek, savaşa karşı ilk icraatını başlattı. Bu olay, Bizans İmparatorluğu&#39;nun d&uuml;ş&uuml;ş&uuml;ne sebep olacak savaşın bahanesi sayıldı.<br /> <br /> 2. Mehmet, 1 Eyl&uuml;l 1452&#39;de Konstantinopolis surlarının &ouml;n&uuml;nden hareket ederek, savaşa hazırlanmak &uuml;zere Edirne&#39;ye doğru yola &ccedil;ıktı. Konstantinopolis&#39;i fethetmek i&ccedil;in karadan ve denizden kuşatmanın hesaplarını yapan Sultan 2. Mehmet, bir yandan da surlara b&uuml;y&uuml;k zararlar verebilecek g&uuml;&ccedil;l&uuml; topların &uuml;retilebilmesi i&ccedil;in araştırmalar yaptı. Karadan ve denizden yapılacak kuşatmada gereken donanmanın hazırlanmasına hız verildi.</p> <p><strong>Hocalardan askerlere moral desteği</strong><br /> Bu s&uuml;re&ccedil;te Sultan 2. Mehmet&#39;in hocaları Akşemseddin, Molla G&uuml;rani, Molla Fenari, Kara Şemseddin, Molla H&uuml;srev, Emir Buhari, Cebe Ali, Ensar Dede ve diğer din adamlarının verdikleri manevi destek, Osmanlı askerlerinin cesaretlenmelerini sağladı.<br /> <br /> Konstantinopolis&#39;i fethetmek i&ccedil;in karadan ve denizden tam kuşatmak gerektiğini ve surları harap edecek top&ccedil;u kuvveti olmazsa bir netice almanın &ccedil;ok g&uuml;&ccedil; olacağının farkında olan Sultan 2. Mehmet, hazırlıklarını da bu doğrultuda y&uuml;r&uuml;tt&uuml;.<br /> <br /> Osmanlı&#39;ya hizmet teklifinde bulunan Urban isimli Macar top d&ouml;k&uuml;m ustasının yaptığı ilk top Boğaz&#39;a yerleştirildi ve bu top sayesinde İstanbul Boğazı&#39;nı izinsiz ge&ccedil;mek isteyen Venedikli Antonio Rizzo&#39;nun idaresindeki gemi batırıldı. Bu topun başarısı surları yıkabilmek i&ccedil;in daha &ccedil;ok ve b&uuml;y&uuml;k topların yapımına ihtiya&ccedil; olduğunu g&ouml;sterdi ve Edirne&#39;de b&uuml;y&uuml;k top d&ouml;k&uuml;m&uuml; işi başlatıldı.<br /> <br /> Edirne&#39;de yeni d&ouml;k&uuml;len b&uuml;y&uuml;k top, 62,8 santimetre &ccedil;apındaydı. Her biri 600 kilogram ağırlığında taş g&uuml;lleler atabilecekti.<br /> <br /> En &ouml;nemli meselelerden biri de 100 bin kişilik Osmanlı ordusunun yiyecek ihtiyacının karşılanmasıydı. Ordunun yanı sıra askerleri ve ordunun ağırlıklarını taşıyan hayvanların beslenmelerinin temini de gerekliydi. T&uuml;m hazırlıklar i&ccedil;in &ccedil;alışmalar başladı.</p> <p><strong>Hazırlıklar, 1453 yılının Şubat ayında tamamlandı</strong><br /> <br /> Fetih i&ccedil;in yapılan b&uuml;y&uuml;k hazırlıklar 1453 yılının Şubat ayında tamamlandı. Şubat ayının birinde 3 b&uuml;y&uuml;k top, d&ouml;k&uuml;mhanenin &ouml;n&uuml;nde sıralandı. Topları &ccedil;ekecek arabalara &ouml;k&uuml;zler bağlandı, hareket zamanı beklendi. Her b&uuml;y&uuml;k top i&ccedil;in 50 &ouml;k&uuml;z bağlandı, topların kontrolden &ccedil;ıkmaması i&ccedil;in her topun sağına ve soluna 50&#39;şer asker konuldu.<br /> <br /> &Ouml;nden giderek kazma ve k&uuml;rekle yol d&uuml;zeltecek 200 kişi ve 50 marangoz malzemeleriyle hazır bekledi. Yedek &ouml;k&uuml;zler, hayvanların ve askerlerin yiyecek, i&ccedil;ecek ve diğer ağırlıklarını taşıyan katırlar, develer uzun bir kuyruk oluşturdu. 400 kişilik top&ccedil;u birliği, başlarında top&ccedil;ubaşı, d&ouml;k&uuml;mc&uuml;başı, ocak keth&uuml;dası, ocak &ccedil;avuşu, &ccedil;orbacı, d&ouml;k&uuml;m ustaları yola &ccedil;ıkmak i&ccedil;in sultanın gelmesini bekledi.<br /> <br /> Sabah namazını kıldıktan sonra d&ouml;k&uuml;mhaneye gelen Sultan 2. Mehmet&#39;in emriyle Bizans İmparatorluğu&#39;nun yok olmasını sağlayacak toplar, Konstantinopolis&#39;e doğru yola koyuldu.<br /> <br /> <strong>Toplar, Edirne&#39;den İstanbul&#39;a 64 g&uuml;nde getirildi</strong><br /> Trakya&#39;nın kar ve &ccedil;amuru, top&ccedil;ubaşıya &ouml;mr&uuml;n&uuml;n en zor anlarını yaşattı. B&uuml;y&uuml;k toplar, 64 g&uuml;nl&uuml;k zorlu bir y&uuml;r&uuml;y&uuml;şten sonra Konstantinopolis &ouml;nlerine geldi. Rumeli ordusunun b&uuml;y&uuml;k bir kısmı, b&uuml;y&uuml;k topların hareketinden yaklaşık 2 ay sonra Edirne&#39;den hareket etti ve 10 g&uuml;n sonra Konstantinopolis&#39;e vardı.<br /> <br /> Sultan 2. Mehmet de 1. Constantine&#39;nin 1058 yıllık şehrini fethetmek amacıyla 23 Martta Edirne&#39;den yola &ccedil;ıktı. 5 Nisan g&uuml;n&uuml; Konstantinopolis &ouml;nlerine gelen Sultan 2. Mehmet ve Osmanlı ordusunun b&uuml;y&uuml;k bir kısmı, surların 3 kilometre uzağında konakladı. Konstantinopolis kuşatması b&ouml;ylece başlamış oldu.<br /> <br /> Sultan 2. Mehmet, kuşatma hazırlıklarını bitirdikten sonra imparatora Mahmud Paşa&#39;yı el&ccedil;i olarak yollamaya karar verdi. 2. Mehmet, boş yere kan d&ouml;k&uuml;lmemesini, şehri teslim etmeleri halinde halkın mallarıyla şehirden ayrılmasına, kendisinin de Mora&#39;ya gitmesine izin verileceğini bildirdi. İmparator Constantine 11. Palaeologus, şehrin surlarının kuvvetine, Batı&#39;dan yardımın geleceğine, hazırlıklarının savunma i&ccedil;in yeterli olduğuna g&uuml;venerek Sultan 2. Mehmet&#39;in bu teklifini kabul etmedi.<br /> <br /> Bu adımdan sonra Konstantinopolis&#39;i savaşarak almaktan başka &ccedil;are olmadığına inanan Sultan 2. Mehmet, 6 Nisan Cuma g&uuml;n&uuml; kuşatmayı başlattı.</p> <p><strong>Kuşatma 54 g&uuml;n s&uuml;rd&uuml;</strong><br /> Kitapta yer alan kronolojik sıralamaya g&ouml;re 6 Nisan&#39;da başlayan ve 29 Mayıs&#39;ta sona eren kuşatma g&uuml;n g&uuml;n ş&ouml;yle ger&ccedil;ekleşti:<br /> <br /> <strong>6 Nisan Cuma:&nbsp;</strong>Sultan 2. Mehmet&#39;in otağı, Topkapı ile Eğrikapı arasındaki Lykus Deresi&#39;nin ge&ccedil;tiği yere, kara surlarının tamamını g&ouml;recek bir tepenin &uuml;zerine kuruldu. Kuşatma en m&uuml;kemmel bu tepeden kontrol edilebilirdi. Konstantinopolis, Sultan 2. Mehmet&#39;in g&ouml;zleri &ouml;n&uuml;nde seriliydi; elini uzatsa alacak gibi...<br /> <br /> <strong>9 Nisan:&nbsp;</strong>2. Mehmet&#39;in kara surlarını kuşatmasından sonra donanmasının da her an geleceğini d&uuml;ş&uuml;nen Bizans İmparatoru, Hali&ccedil;&#39;te alınan tedbirlerin artırılmasını emretti. Bu doğrultuda, koruma altına almak i&ccedil;in Hali&ccedil;&#39;in ağzına gerilen zincirin gerisine 12 gemi demir attı.<br /> <br /> <strong>11 Nisan:</strong>&nbsp;Marmara sahilinden Hali&ccedil;&#39;e kadar kara surlarının karşısında 14 yerde toplar, ateşlenmeye hazır hale geldi. En b&uuml;y&uuml;k top, Caligaria&#39;nın karşısına konuldu. Caligaria&#39;nın karşısına yerleştirilen g&uuml;llesi 390 kilogram ağırlığındaki b&uuml;y&uuml;k topun yaptığı birinci atış, Konstantinopolis&#39;i zangır zangır titreterek, savaşın başladığını b&uuml;t&uuml;n d&uuml;nyaya ilan etti.<br /> <br /> <strong>Donanma, 145 gemiden oluşuyordu</strong><br /> <strong>12 Nisan:&nbsp;</strong>Gece saat 03.00 civarında Osmanlı donanması Konstantinopolis limanının &ouml;nlerine geldi. Donanma k&uuml;rek &ccedil;ekerek, Anadolu Yakası&#39;na doğru ilerledi ve &Ccedil;ifte S&uuml;tunlar denilen yere demir attı. Osmanlı donanması 12 kadırga, 70-80 fusta, 25 nakliye gemisi ve gerisi de k&uuml;&ccedil;&uuml;k teknelerden oluşan toplam 145 gemiden oluşuyordu.<br /> <br /> <strong>13 Nisan:&nbsp;</strong>Gece g&uuml;nd&uuml;z s&uuml;ren top ateşi, surların bazı kısımlarında &ouml;nemsiz de olsa tahribatlara başladı. En b&uuml;y&uuml;k topun bir defa doldurulup ateşlenmesi i&ccedil;in 2 saate ihtiya&ccedil; vardı. B&ouml;ylece g&uuml;nde ancak 8 defa atış yapılabiliyordu. Fazla ısınmanın &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ebilecek bir imkan bulunmadığı i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k top hasar g&ouml;rd&uuml;. Bunun &uuml;zerine 2. Mehmet&#39;in emriyle diğer iki b&uuml;y&uuml;k top her atıştan sonra zeytinyağı ile yağlanmaya başladı.<br /> <br /> <strong>20 Nisan:&nbsp;</strong>Bizans&#39;a yardım i&ccedil;in gelen &uuml;&ccedil; Cenova ve bir Sicilya gemisi ile Osmanlı askerleri Ayastefanos (Yeşilk&ouml;y) yakınlarında savaştı. Deniz savaşında Osmanlı donanması &uuml;st&uuml;nl&uuml;k elde edemedi ve geri &ccedil;ekildi. Bu durum Osmanlı donanmasında olumsuz etki yaratırken, Bizans moral buldu. Savaşta, 115 asker şehit d&uuml;şt&uuml;.<br /> <br /> Osmanlı donanmasının deniz savaşındaki başarısızlığından hemen sonra Akşemseddin tarafından Sultan 2. Mehmet&#39;e yazılan ve saldırıların devam etmesinin &ouml;neminin ayetlerle anlatıldığı mektup, Osmanlı ordusunu motive etti.</p> <p><strong>67 gemi karadan y&uuml;r&uuml;t&uuml;ld&uuml;</strong><br /> 21 Nisan: Bu yenilgi &uuml;zerine 2. Mehmet, Baltaoğlu S&uuml;leyman Bey&#39;i g&ouml;revden aldı ve yerine Hamza Bey&#39;i donanmanın kaptanı yaptı. 2. Mehmet, Hali&ccedil;&#39;e girmesine mani olan bu engellerin ge&ccedil;ilememesine kızarak, haftalardır d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml; planladığı ve hazırlıklarını yaptığı gemileri Hali&ccedil;&#39;e indirme fikrini ger&ccedil;ekleştirme kararını verdi.<br /> <br /> <strong>22 Nisan:</strong>&nbsp;Orta ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k boylarda 67 gemi eski Tophane Limanı&#39;na d&ouml;k&uuml;len Kabataş Deresi yatağından yukarı &ccedil;ekilmeye başlanıp, Galata arkasından Kasımpaşa deresini takip ederek, Hali&ccedil;&#39;e indirildi. &Ouml;nce k&uuml;&ccedil;&uuml;k teknelerin &ccedil;ekilme işlemi başladı. Dere yatağının ağzından &ccedil;ekilen gemiler, felekler &uuml;zerine konup yavaş&ccedil;a y&uuml;r&uuml;t&uuml;ld&uuml;. Binlerce kişi tarafından &ccedil;ekilen gemiler, Galata sırtlarına doğru y&uuml;kselmeye başladı. Tepeye &ccedil;ıkarılan ilk gemilerin ardından inişe ge&ccedil;en teknelerin geriden yokuşu &ccedil;ıkan gemileri &ccedil;ekmesiyle 67 gemi &Ccedil;ifte S&uuml;tunlar mevkisinden Hali&ccedil;&#39;e indirildi. Konstantinopolis, artık karadan ve denizden tamamen kuşatılmıştı.<br /> <br /> <strong>23 Nisan:</strong>&nbsp;&Ccedil;ifte S&uuml;tunlar mevkisinde Osmanlı donanmasının taarruz etmesinden korkan Bizans donanması, sabah saatlerinde Hali&ccedil;&#39;te 67 par&ccedil;a Osmanlı gemisini g&ouml;r&uuml;nce b&uuml;y&uuml;k korku i&ccedil;inde kaldı. İmparator, Hali&ccedil;&#39;teki Osmanlı donanmasına karşı ek tedbirler almak zorunda kaldı.</p> <p><strong>T&uuml;nel kazma başarılı olamadı</strong><br /> <strong>11 Mayıs:</strong>&nbsp;Sultan 2. Mehmet, paşalarıyla yaptığı toplantıda, surların altından a&ccedil;ılacak bir t&uuml;nelle şehre girme planlarını anlattı.<br /> <br /> <strong>13 Mayıs:&nbsp;</strong>Bir yandan surlara saldırılar s&uuml;rerken diğer yandan Sırpların aralıksız &ccedil;alışmasıyla t&uuml;nel kazıları zor da ilerliyordu.<br /> <br /> <strong>16 Mayıs:</strong>&nbsp;Bizanslılar, kazıların sesleri şehirde duyulunca t&uuml;neli fark etti ve engelledi.<br /> <br /> <strong>23 Mayıs:</strong>&nbsp;Sultan 2. Mehmet, imparatora son kez bir el&ccedil;i daha g&ouml;nderdi ama teklifi reddedildi.<br /> <br /> <strong>25 Mayıs:</strong>&nbsp;Osmanlı askerlerinin a&ccedil;tığı 7. t&uuml;nel de başarısızlıkla sonu&ccedil;landı. 2. Mehmet, &ccedil;ok sayıda cana mal olan t&uuml;nel kazma işinden bir netice alamayacağına kanaat getirdi. Sultan 2. Mehmet, zaferin surlar karşısındaki topların g&uuml;c&uuml; ve Osmanlı askerlerinin cesaretinden sağlanacağı inancıyla genel h&uuml;cum kararını 29 Mayıs Salı g&uuml;n&uuml; olarak belirledi.</p> <p><strong>Fetih g&uuml;n&uuml;</strong><br /> 29 Mayıs Salı saat 03.00&#39;te Sultan 2. Mehmet, Saint Romanos ve &ccedil;evresindeki surların karşısına genel h&uuml;cum emrini verdi.<br /> <br /> 2. Mehmet, peş peşe yapılan iki h&uuml;cumun da başarısız olmasından rahatsız olmasına rağmen savaşın sonuna yaklaştığını hissetti. Bizans&#39;ın g&uuml;c&uuml; artık t&uuml;kenmişti ama daha h&uuml;cuma katılmamış Osmanlı kuvvetleri vardı.<br /> <br /> En şiddetli m&uuml;cadelenin olduğu beşinci kapı (Pempton) &ouml;n&uuml;ndeki siperler dağılmıştı, hendeğin en dolu olduğu yer de burasıydı. İkinci h&uuml;cum, savunmanın nefesini kesmişti. Bu durumu g&ouml;zleyen 2. Mehmet, &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; h&uuml;cumun yoğunluğunu buraya vermeye karar verdi. 2. Mehmet&#39;in son h&uuml;cumu ve son kozu; bu b&ouml;lge olacaktı ve bu h&uuml;cum yeni&ccedil;erilerin savaşı olacaktı.<br /> <br /> Yeni&ccedil;eriler ile Bizans askerleri arasında kıyasıya bir savaş başladı. Bu sırada İmparator Constantine 11. Palaeologus, bir tek Osmanlı askerinin şehre girdiğini g&ouml;rmeden, askerleri arasında, Osmanlı askerlerinin kılı&ccedil; darbeleriyle &ouml;ld&uuml;. B&ouml;ylece savunma kalktı ve panik başladı. Kapı &ouml;n&uuml;nde ge&ccedil;en m&uuml;cadele, Osmanlı askerlerinin galibiyetiyle son buldu. Osmanlı askerleri, Pempton kapısından i&ccedil;eri girdi.</p> <p><strong>Fetih 2. Mehmet&#39;e &#39;&#39;Fatih&#39;&#39; unvanı getirdi</strong><br /> Orta &Ccedil;ağ&#39;ın en g&uuml;&ccedil;l&uuml; kara ve deniz kaleleri, Fatih Sultan Mehmet&#39;in kuşatma teknikleri, ateşli silahları ve d&uuml;zenli askeri g&uuml;c&uuml; karşısında yenilmiş oldu.<br /> <br /> Konstantinopolis&#39;in fethi ile 1058 yıllık Bizans İmparatorluğu sona erdi, Orta &Ccedil;ağ kapandı ve Yeni &Ccedil;ağ başladı. Konstantinopolis, Osmanlı Devleti&#39;nin yeni başkenti oldu.<br /> <br /> 29 Mayıs 1453 Salı g&uuml;n&uuml; &ouml;ğle vakti Fatih Sultan Mehmet atının &uuml;zerinde b&uuml;t&uuml;n devlet erkanı ve vezirleri peşinde atlarıyla Pempton Kapısı&#39;ndan şehre girdi. Fatih Sultan Mehmet, Hagia Sophia (Aya Sofya) Kilisesi&#39;nin etrafını dolaştı ve b&ouml;yle eşsiz bir şehri kendisine bağışladığı i&ccedil;in Allah&#39;a ş&uuml;kretti.&nbsp;&nbsp;</p>
AdminAdmin

YORUMLAR
Reklamı Geç
Advert