YEREL
Giriş Tarihi : 17-06-2022 07:54

Karaman OSB Yönetimi; İstifa duyuruları yanlış algıya sebebiyet verdi

Karaman OSB Yönetim Kurulu Üyesi Işık DURU ve Yunus KÜÇÜKCİCİBIYIK'ın istifası üzerine, basına verilen demeçlerden yanlış algı oluştuğu düşüncesiyle OSB yönetimi bir basın açıklaması yayımladı.

Karaman OSB Yönetimi; İstifa duyuruları yanlış algıya sebebiyet verdi

OSB Yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Işık DURU ve Sayın Yunus KÜÇÜKCİCİBIYIK'ın istifası üzerine, basına verilen demecin kamuoyuna yansıyan yanlış algısı hakkında...

Söz konusu olan ihtilafta sanki Yönetim Kurulunda gayri ahlaki, gayri yasal bir durum varmış gibi yansıtılmaya çalışılmıştır. Sırf bir haksızlığa itirazlarından dolayı sanki istifa etmiş şeklinde gösterilip, konunun "yargıya aksettirilmiştir" gibi cümleler kullanılarak kötü niyetli olarak bir algı oluşturma gayretini üzüntü ile müşahade ettik.
Şöyle ki: Müdürlüğümüz bünyesinde (işleyişe hakim, gayretli ve sorumlu) bir kısım personelin işleri kolaylaştırmak, hızlandırmak adına, kötü niyet olmadan usulî bir hata ile işlem yapması olayının iki yönetim kurulu üyemiz tarafından şahsileştirilip olayın büyütülmesi konusudur.!

Halbuki, iç işleyişte mali konular yeminli mali müşavir, denetim kurulu, muhasebe personeli ve son olarak da yönetim kurulumuzun kontrolünden ve imzasından geçen bir olayı incelemelerimiz sonucunda söz konusu olayda zimmet, irtikap, iltimas ve herhangi bir kurum zararı oluşmadığından tarafımızca gerekli uyarılar yapılarak konunun daha sağlıklı değerlendirilmesi için söz konusu kişi/kişilerin görevinden istifası istenmiş ve sağlanmıştır. Süreç içerisinde yukarıda bahsedilen incelemeler sonucunda ve en son ibra edilen mali genel kurulda OSB zararına bir durumun olmaması ve bu süreçte OSB iş ve işlemlerinin aksamaması adına gerekli uyarılar yapıldıktan sonra alanında uzman ve yetkin, saha hakimiyeti olan, kurumun iş ve işlemlerine vakıf, bilgili ve tecrübeli olan personelin Karaman OSB'ye daha verimli ve yararlı olacağı inancı oluştuğundan kurulun 2 ye karşı 5 kişinin kararıyla görevine tekrar iade edilmiştir.

Muhalefet edenlerin adli birimlere şikâyet etmelerine nas

Yapılan incelemeler ve tespitlerde gayrî yasal ve gayrî ahlâki bir durum kesinlikle söz konusu olmadığından şikâyete konu edilmesine ihtiyaç hissedilmemiştir. Şayet, büyütülüp adli makamlara şikâyet edilen bir konuda suç teşkil eden bir durum söz konusu olmuş olsaydı yönetim kurulu başkanımız başta olmak üzere diğer dört (4) üyemiz, bakanlık müfettişlerince yapılması muhtemel teftiş ve adli mercilerce yapılacak soruşturma kaşısında hukukî ve cezaî sorumluluk doğacağından böyle bir risk alınmazdı.

Ayrıca, 2022 yılı haziran ayı başına kadar 2(iki) bakanlık müfettişlerince bir ay süre ile yapılan rutin teftiş ve denetim sonucunda Karaman Organize Sanayi Bölgemiz hakkında; "OSB'ler içinde en düzenli, en verimli bir tablo görüldüğü" teftiş raporlarında ve tarafımıza açıkça belirtilmiştir.

"Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır ve suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz." hukukta temel ilkedir. Böyle bir gerçek ortadayken kişiler ve kurumlar hakkında belli adresler referans edilerek basına demeç verilmesi bu gerçeği ortadan kaldırmayacaktır.

Bir incir çekirdeğini dahi doldurmayacak kadar önemsiz bir konunun şahsileştirilerek kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulması ve şahısların ve kurumların yıpratılmaya çalışılmasının iyi niyetle yapıldığı düşünülmemektedir.

Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu olarak az zamanda bölgemize birçok yararlı işler yaptığımızı ve kaynakları umum hayrına en akılcı şekilde kullandığımızı belirtmek isteriz, gerek duyulursa daha ayrıntılı kamuoyunu bilgilendirilecektir.

Bazı olayların hakikati söylenenden ve oluşan algıdan çok farklı olabilir. Ön yargılar insanları esir alabilir. Saygılarımızla

ıl saygı duyulmuş ise değerli iki YK üyemizden de çoğunluk olan 5 kişinin kararına aynı şekilde saygı duymaları beklenirdi." ifadelerine yer verildi.

AdminAdmin