Toplamda 31 üyeden oluşan meclis, 3 farklı partiye mensup üyelerden oluşacak. İşte Karaman Belediye Meclisi'nin parti bazındaki üye dağılımı:

KARAMAN BELEDİYE MECLİSİNİN ÜYE DAĞILIMI:

  • MHP: 16+ 3 (Kontenjan) = 19 üye
  • AK Parti: 7 üye
  • CHP: 5 üye

Bu sonuçlar, karaman Belediye Meclisi'nin yeni dönemdeki üye yapısını ortaya koymakta olup, farklı siyasi görüşlere sahip üyelerin belediye yönetimine katkı sağlaması öngörülmektedir.

Karaman İli Belediye Meclis Sonuçlarına göre ise partilerin oy oranları şu şekildedir:

  • MHP: 53.077 oy (%35.71)
  • AK Parti: 42.721 oy (%28.75)
  • CHP: 30.773 oy (%20.71)
  • Diğer partiler ise daha düşük oy oranlarıyla temsil edilmiştir.

Bu sonuçlar, Karaman'ın gelecek dönemdeki yerel yönetimini şekillendirecek ve belediye meclisinin karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynayacaktır.