Reklam

VATANDAŞLIK

Son haftalarda hükümetin yurt topraklarında barınan Suriyelilere yönelik vatandaşlık tartışması sürerken, Suriyeliler için Türk vatandaşlığının ağır koşullar içerdiği öğrenildi.

20 Haziran 2018 - 18:59


SURİYELİLER İÇİN VATANDAŞLIK AĞIR KOŞULLAR İÇERİYOR

Son haftalarda hükümetin yurt topraklarında barınan Suriyelilere yönelik vatandaşlık tartışması sürerken, Suriyeliler için Türk vatandaşlığının ağır koşullar içerdiği öğrenildi.

Suriyeliler, 22 Ekim 2014'te çıkarılan bir yönetmelikle “geçici koruma” altına alınmış ve Suriyeliler bu şekilde sosyal hizmetlerden faydalanma ve çalışma olanağına sahip olmuşlardı. Ancak bu kayıt belgeleri ile Suriyelilere Türkiye'de kalma hakkı verilirken, Geçici Koruma Yönetmeliği ikamet iznine eşdeğer olarak kabul edilmiyor. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ikamet izni almak için ayrıca başvuru yapması gerekiyor.

NASIL TÜRK VATANDAŞI OLUNUR?

Sonradan Türk vatandaşı olma hakkını kazanmak için de Türk Vatandaşlığı Kanunu'ndaki kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Yasada yer alan koşullara göre, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılarda “kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak, başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek, Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak, iyi ahlak sahibi olmak, yeteri kadar Türkçe konuşabilmek, Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak” şartları aranıyor.

GÖÇMEN OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

5543 sayılı İskân Kanununa göre işlemleri tamamlanarak göçmen olarak kabul edilen kişilerin vatandaşlık dosyası il göç idaresi müdürlüğünce düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere Bakanlığa gönderilen yabancının dosyası incelenir ve kişinin Türk vatandaşlığını kazanması için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir. 

İlgili Kanun Maddesi

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca:

(1) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. 

d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

GENEL HÜKÜMLERE GÖRE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

İlgili Kanun Maddesi

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.

Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.

Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye'de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye'ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye'de tamamlamak.

Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.

Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.

Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.

Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması şartları aranır.


Bu haber 1450 defa okunmuştur.