Reklam
Reklam
Reklam
TÜRKİYE’DEKİ HANELERİN TOPLAM GELİRLERİ AÇIKLANDI

TÜRKİYE'DEKİ HANELERİN TOPLAM GELİRLERİ AÇIKLANDI

Hanehalkı Sorumlusu Kadın Olan Hanelerin %47’si Tek Kişilik Ailelerden Oluştu

10 Ekim 2019 - 18:22

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018 yılı sonuçlarına göre; hanehalkı yönetiminden sorumlu olan fertlerin %80,5’ini erkekler, %19,5’ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'deki hanelerin %48,3'ü eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerden, %16,5'i sadece eşlerden oluşan çekirdek ailelerden, %15,9'u tek kişilik hanelerden oluştu.  En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının oranı %11,7 olurken, tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin oranı %6,3,  çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranı ise %1,3 oldu. Hanehalkı sorumlusu erkek olan hanelerin %57,6’sı eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerden, hanehalkı sorumlusu kadın olan hanelerin %47'si tek kişilik hanelerden oluştu.

Hanehalkı Sorumlusunun Cinsiyetine Göre Hanehalkı Tipi, (%),  2018

Hanehalkı Sorumlusu Erkek Olan Hanelerin Geliri Kadınlardan Daha Yüksek Oldu.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018 sonuçlarına göre Türkiye'de ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri 51 374 TL oldu.

Ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri, hanehalkı sorumlusunun cinsiyetine göre incelendiğinde ise; hanehalkı sorumlusu erkek olan hanelerde bu değerin 54 325 TL, hanehalkı sorumlusu kadın olan hanelerde ise 39 227 TL olduğu görüldü

Hanehalkı sorumlusunun cinsiyetine göre ortalama hanehalkı kullanılabilir yıllık geliri, TL, 2018

Hanehalkı Sorumlusu Kadın Olan Hanelerin Gelirinin % 31,8’ini Sosyal Transferler Oluşturdu

Hanehalkı sorumlusunun cinsiyetine göre gelirin kaynağı, (%),  2018

Türkiye'deki hanelerin toplam hane gelirinin %70'ini faaliyet geliri, %20,1'ini sosyal transfer geliri, %9,9'unu faaliyet dışı gelirler oluşturdu.

Hanehalkı sorumlusu kadın olan hanelerin toplam hane gelirinin %54,4’ünü faaliyet geliri, %31,8’ini sosyal transfer geliri oluştururken bu oran hanehalkı sorumlusu erkek olan hanelerde sırasıyla %72,6 ve %18,1 oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: larende haber
Bu haber 544 defa okunmuştur.