• Zirve
TÜRKİYE Haber Girişi : 16 Temmuz 2020 13:53

Türkiye Barolar Birliği "Çoklu Baro Düzenlemesi" Hakkında Basın Açıklaması Yaptı

Çoklu baro düzenlemesinin Anayasa’ya aykırılığına dair Türkiye Barolar Birliği’nin hazırladığı rapor, CHP’ye gönderildi.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararıyla konusunda uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet, yeni düzenlemeyi ayrıntılı olarak inceledi.

Çoklu baronun Anayasa’ya aykırı olduğu dile getirilen raporda, heyet, bu görüşünü, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarıyla destekledi. 

Raporda, çoklu baronun Anayasa’nın 135. maddesindeki mesleki dayanışma ilkesine aykırı olduğu, savunmanın yargının kurucu unsuru olduğu ilkesini ihlal ettiği ve savunmayı zayıflatacağı dile getirildi. 

Raporda, baroların Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’ndaki temsiline ilişkin yeni oranın da ölçülü olmadığı ifade edildi.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun oluşturduğu Akademik Çalışma Grubu Başkanı Av. Sabri Çepik’in imzasıyla Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na gönderilen rapor, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin tarafından Anayasa Mahkemesi’nde açılacak Anayasa’ya aykırılık davasında değerlendirilmek üzere CHP Meclis Grup Başkanlığı’na sunuldu. 

BAROLARIN KURULDUKLARI ŞEHRİN İSMİNDEN BAŞKA BİR İSİM KULLANMASI YASAKTIR

7249 sayılı “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikle, “Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandırır.” hükmü getirilmiştir. 

Baroların farklı isimleri kullanmaları ve tescil ettirmeleri yasaktır. 

Bu konuda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nca Türk Patent ve Marka Kurumu’na resmi yazı ile bilgi verilmiştir.

Öte yandan baroların tescili Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değil, yine kanuna göre Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacaktır. Kuruluşu tamamlanmayan baronun tescili de mümkün değildir. Kanun uyarınca baroların kuruluşunda kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanması yasaklanmıştır.

Çoklu baronun Anayasa’ya aykırılığı konusundaki görüşümüz de kamuoyuna açıklanmıştır. 

Türkiye Barolar Birliği