SAĞLIKLI ARILAR, KALİTELİ BESLENME..
Reklam

SAĞLIKLI ARILAR, KALİTELİ BESLENME..

Kentte faaliyet gösteren Süreyya Kayalık, bal üretimin verimli geçmesini dileyerek  arıcıların istediği yem türlerinin mevcut olduğunu açıkladı.

25 Eylül 2019 - 16:53
Reklam

Bu sezonda da verimli bal üretimi için arı yetiştiricileri üretime başlıyor.

Bu amaca ulaşabilmek için ise arıcılar her zaman güçlü ve sağlıklı kolonilere sahip olmak için özen gösteriyor. 

SAĞLIKLI ARILAR, KALİTELİ BESLENME

Türkiye, toplam koloni varlığı ve toplam bal üretimi bakımından dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer almasına rağmen, ülkemizde koloni başına bal üretimi istenen seviyenin oldukça altındadır. Arı yetiştiriciliğinde, verimliliği etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlar içerisinde ırk seçimi,iklim ve bitki örtüsü, bakım, beslenme ve arı sağlığı gibi unsurlar önemli rol oynamaktadır. Verimliliğin arttırılabilmesinde en büyük pay arıcıya ve arıcının uyguluma yöntemlerine bağlıdır. Arıcının arıyı ve arının biyolojik isteklerini çok iyi bilmesi ve isteklerini karşılayabilmesi gerekmektedir.Karaman'da son yıllarda arıcılık yetiştiriciliği ile bal üretimi yapan çiftçi sayısı artıyor.

Bu sezonda da verimli bal üretimi için arı yetiştiricileri üretime başlıyor.

Bu amaca ulaşabilmek için ise arıcılar her zaman güçlü ve sağlıklı kolonilere sahip olmak için özen gösteriyor. 

Arıcılık faaliyetlerindeki amaç, tüm üretim dallarında olduğu gibi en az masrafla en fazla gelirin elde edilebilmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için ise arıcıların her zaman güçlü ve sağlıklı kolonilere sahip olmaları gerekiyor.

ARILARIN BESLENMESİ

Kolonilerin sağlıklı yaşamaları ve yeterli miktarda ürün verebilmeleri için yılın belirli dönemlerinde beslenmeye ihtiyaçları vardır. Ancak bu beslenmenin miktarı ve süresi üretilecek olan balın kalitesini etkileyebilmektedir. Erken ilkbaharda başlanacak ve bölgenin ana nektar akımı dönemleri öncesine kadar devam edilecek düzenli ve sürekli bir beslenme ile kolonilerden yüksek verim almak ve kaliteli bal üretmek mümkündür.

Teknik arıcıklıkta, yiyecek sıkıntısı çeken kolonilere besin takviyesi yapmak, bazı ilaçların ve vitaminlerin arılara verilmesini sağlamak veya ana arının yumurtlamasını teşvik ederek kuluçka aktivitesini başlatmak ve hızlandırmak amacıyla yılın belirli dönemlerinde (ilkbahar ve sonbahar) beslenme programı uygulamak zorunludur. Ancak ilkbahar beslenmesinin miktarı ve süresi üretilecek olan balın kalitesini etkileyebilir. Bu neden beslenme programı bölgenin ana nektar akımından en az 15 gün önce mutlaka bitirilmelidir.

Koloni beslemenin bazı önemli temel ilkeleri vardır. Bunlar;

Beslenme genellikle akşam saatlerinden yapılmalı ve etrafa şurup dökülmemelidir.

Kolonide bir defada çok fazla şurup vermek yerine az ve sık aralıklarla yemleme yapılmalıdır.

Yemleme esnasında kovanlar uzun süre açık tutulmamalıdır.

Yemler kovan içinde uygun kaplarda verilmeli, dışarıda yemleme yapılmamalıdır.

NEDEN PASTÖRİZE EDİLMİŞ SIVI ARI YEMİ?

Kolonilere bal, şeker şurubu, kuru şeker ve kek başta olmak üzere birçok şekilde beslenme yapılabilmesine rağmen, arılar, fruktoz, glikoz, ve sakkarozdan oluşan şurupları, sadece sakkarozdan oluşan şuruplara nazaran daha kolay alarak daha verimli kullanılabilmektedir.

 

 

 

 

Bu haber 3597 defa okunmuştur.