MİLLETVEKİLİ ESER’DEN İNFAZ YASASI BASIN AÇIKLAMASI
Reklam

MİLLETVEKİLİ ESER'DEN İNFAZ YASASI BASIN AÇIKLAMASI

Yasa açık ve nettir; yazıldığı gibi okumak, okunduğu şekli ile anlamak gerekir. Anlamak istenildiği gibi okumak doğru değildir.

17 Nisan 2020 - 12:55

Yasa açık ve nettir; yazıldığı gibi okumak, okunduğu şekli ile anlamak gerekir. Anlamak istenildiği gibi okumak doğru değildir.

 Günlerdir asılsız haber ve algı operasyonlarıyla kamuoyunu meşgul eden, ülke gündemine oturan teklif TBMM Genel Kurulunda 14/4/2020 tarihinde kabul edildi. Bu kanunla başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapıldı. Öncesi ve sonrasına Kanun ile ilgisi olmayan, tamamen kişisel yorumlar içeren haberler ve sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemelidir. Karışıklığa neden olan ideolojik siyasi saiklerle yapılan yorumlarla muğlak- gri alan oluşturulmaya çalışılmaktadır. Kanun yanlıştır,doğrudur demiyorum, Açık ve Nettir. Yazıldığı gibi okumak, okunduğu şekli ile anlamak gerekir. Anlamak istenildiği gibi okumak kanun metinden ayrılarak toplumsal uzlaşı olmayan bambaşka konularla harmanlayıp, yorumlarla ifade etmek insanı hukuktan uzaklaştırır.

Herkesin malumu tartışmaların çerçevesi cinsel suçlar (ekteki tablo açıklıyor), tutuklular (infaz kanununda yapılan değişiklik, yargılaması başlayacak olan ve devam eden tutuklu sanıkları kapsamaz, tutukluların yargılanmadan, ceza almadan dışarı çıkması af kanunu ile cezasının belirli bir kısmını çekmiş hükümlünün şartlı çıkması infaz kanunu ile ilgilidir), odağı düşünce ve fikir özgürlüğüne dayandırılan suçlardır. Evet, kimsenin düşüncesine gem vuramayız, ülkemizde düşünce özgürlüğü vardır ama “düşünmek başka, konuşmak başka.” Eğer ki düşünceyi ifade etme özgürlüğü, (açıktan veya ima ederek) bölücülük ve terör propaganda aracı olarak kullanılır ve milli değerlerimize dokunursa SINIRLANIR. Daha açık ifade etmek gerekirse toplumun hangi meslek grubundan olursa olsun, hangi etnik kökene, guruba, cemaate, derneğe vakfa aidiyeti olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun hatta hangi ülke vatandaşı olursa olsun bir devleti devlet yapan milli değerler hakkında söylenen menfi söz ifade özgürlüğü ile meşrulaştırılamaz. Bu özgürlüğün sınırını ise devleti bu değerler üzerine inşa eden,gerektiğinde bu değerler için gözünü kırpmadan canını feda eden milletin vicdanı belirler. Buda benim şahsi görüşüm.

Günlerce tartışılarak Cumhur ittifakının oylarıyla kabul edilen; CHP, HDP ve İPnin 237 milletvekilinin karşı çıktığı kanunu 51 oyla reddettiklerini buradan hatırlatmak isterim. Demek ki, her şey yazıldığı-çizildiği ve televizyonlarda görüldüğü gibi değilmiş.   

Amaç ne olursa olsun herkese selam çakılırsa, şehit cenazesinden çıkıp terörist cenazesine gitmek zorunda kalınır. Sözün özü “HER DÜĞÜNDE OYNANMAYACAĞI GİBİ HER CENAZEDE DE AĞLANMAZ…”

Hüküm koymak Allaha mahsus, aciz insanın yaptığı düzenlemeden ibarettir. İnsanın hata yapması kaçınılmaz ise eleştirilmesi de kaçınılmazdır. Ancak eleştiriler soyut iddia ve iftiralarla değil doğrudan getirilen düzenlemedeki maddeler üzerinde yapılması insan olmanın gereğidir. Yazının buradan sonrası benim görüşlerim değil, yasal düzenleme ile ilgilenenler devamı yazıya ve ekteki tabloya göz atabilirler.

Yürürlüğe giren bu kanunla;

1. Ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlendi.

Koşullu salıverilme oranı kural olarak 2/3ten yarıya indirildi.

Mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4ten 2/3e indirildi.

Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçları ile terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza edilmektedir. Bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme oranı da korundu.

Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından da herhangi bir indirim yapılmadı.

 2. Denetimli serbestlik uygulamasındaki mevcut 1 yıllık maktu uygulama aynen muhafaza edildi.

Açık ceza infaz kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının denetimli serbestlik altında infaz edilebileceğine ilişkin hüküm aynen muhafaza edildi.

Hükümlü, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmez veya denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmez ise cezasını açık ceza infaz kurumunda infaz edecek,

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra hükümlü hakkında alt sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılmış ise infaz hâkimi tarafından hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecek.

 3. Denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin geçici düzenlemeler yapıldı.

Geçici düzenleme uyarınca, özellikle terör suçları, uyuşturucu ticareti suçları, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu ve kadına karşı şiddet suçları, işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere, 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlarda, 1 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarıldı.

30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, terör suçları, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere;

- Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacak,

- Yine maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlülerin cezası, Adalet Bakanlığının belirleyeceği Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmek koşuluyla, denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecek.

30/3/2020 tarihine kadar suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde kaldığı 1 gün 3 gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacak.

Covid-19 salgın hastalığının Ülkemizde görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31/5/2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır. Bu süre, gerektiğinde Sağlık Bakanlığının önerisiyle her defasında iki ayı geçmemek üzere Adalet Bakanlığınca 3 kez uzatılabilecektir.

Ayrıca, terör ve örgütlü suçlar hariç olmak üzere, yapılan infaz sistemi değişikliklerine bağlı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan iyi halli bazı hükümlülerden açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına bir yıl kalanların açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilmesine imkan tanıyan bir düzenleme yapıldı.

 4. Özel infaz usullerinin kapsamı genişletildi.

Hapis cezalarının hafta sonu, geceleyin veya konutta infazına ilişkin mevcut uygulamanın kapsamı genişletildi. Bu usuldeki 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarıldı.

Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün ceza sınırı artırıldı.      Çocuklar da bu usule dahil edildi.

Bu kapsamda konutta infazın sınırı;

- Kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkek hükümlüler için 1 yıl,

- 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için 2 yıl, 

- 75 yaşını bitirmiş hükümlüler için de 4 yıl,

olarak belirlendi.

Özel infaz usulleri bazı suçlar bakımından uygulanamayacak.

5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hasta veya engelli hükümlüler, Adli Tıp Kurumu raporuna bağlı olarak cezalarını konutlarında infaz edebilecek,

Yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadın hükümlüler de yine cezalarını konutunda infaz edebilecekler

Diğer yandan, hamile kadınların cezası bir buçuk yıl ertelenebilecek.

5. Hükümlülerin iyi halinin değerlendirmesi infazın tüm aşamalarında ve 6 ayda bir yapılacak.

Hükümlülerin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesine (iyi halin belirlenmesine) ilişkin esaslar yeniden belirlenmekte ve hükümlülerin iyi hal incelemesinin infazın tüm aşamalarında yapılması sağlandı.

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacaklar.

10 yılın üzerinde olan cezalarla terör ve kasten öldürme gibi önemli suçlardan mahkum olanların; açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına ve koşullu salıverilmelerine ilişkin değerlendirmeleri, Cumhuriyet savcısının başkanlık edeceği genişletilmiş bir kurul yapacak ve karar verebilecek.

Bu kurula, cezaevi izleme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri de katılacak.

İyi hâllilikle ilgili yapılan değişiklikler, 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları yeniden belirlenmekte ve önemli suçlar bakımından infaz hakiminin onayı getirilmektedir.

 6. Yapılan diğer düzenlemelerle infaz hizmetleri daha da iyileştirildi.

Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet başsavcılığının hapis cezasının infazına 6 ay ara verebilmesine ilişkin yetkisi, 1 yıla çıkarılmaktadı.

Ayrıca, hükümlülerin eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri halinde infaza ara verilebilmesine imkan tanınmaktadı.

Çocuk hükümlülere verilebilecek ödül imkanının kapsamı genişletilmektedi.Bu kapsamda kardeşiyle de görüşmesine imkan tanınmaktadı.

Hükümlülerin hediye kabul etme hakkı genişletilmekte ve ayrıca, çocuk ve altmış beş yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde çocuğu bulunan kadın hükümlüler bakımından, belirli zaman dilimi dışında da hediye alabilme imkan sağlanmaktadı.

Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin 3 günlük mazeret izin hakkı 7 güne çıkarılmaktadı.

Hükümlülerin mazeret iznini kullanabilmesi için ceza infaz kurumlarında iyi halli olarak geçirmesi gereken süre kısaltılmaktadı.

Hükümlülere, hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmesi amacıyla verilen mazeret izin hakkı, 1 defadan 2ye çıkarılmaktadı.

Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin salgın hastalık halinde de kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılmasına imkan tanındı.

Hükümlünün bakıma muhtaç çocuklarının barındırılmasına ilişkin hükümlerin tutuklular bakımından da uygulanabilmesine imkan tanındı.

Hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak koşuluyla çalıştırılabilmelerine imkan tanındı.

Hükümlünün, duruşma, sağlık, eğitim ve çalışma gibi nedenlerle geçici olarak cezaevi dışında bulunduğu yerlerde gerçekleştirdiği disipline aykırı eylem ve sözleri nedeniyle de disiplin yaptırımlarının uygulanabilmesine imkan tanındı.

Hükümlü ve tutukluların cezaevinin güvenlik ve düzenini ihlal eden bazı fiilleri disiplin yaptırımı altına alındı.

Hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kütüphanelerden yararlanabilmelerine imkan sağlandı.

Elektronik cihazla takip edilebilecek şüpheli, sanık ve hükümlülerin rızaları alınmak koşuluyla kendilerine ait cihazlar üzerinden de takip edilebilmelerine imkan sağlandı.

Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırma yükümlülüğü altında bulunan muhtaç durumdaki hükümlülerin bu yükümlülüğü yerine getirirken mutat vasıta ile yaptıkları yol giderleri ve iaşe giderlerinin çalıştırıldıkları kurum bütçesinden karşılanmasına imkan sağlandı.

7. Cezaların infazı sürecinde verilecek tüm kararların uzmanlaşmış hakimler tarafından verilmesi sağlandı.

İnfaz hakimliği kurumunun kapasitesi güçlendirilerek uzmanlaşmalarının sağlanması ve infaza ilişkin tüm kararların bu hakimlikler tarafından verilmesi amaçlandı.

Cumhuriyet savcısının infaza ilişkin verdiği kararlara karşı infaz hakimliğine şikayet başvurusunda bulunulabilmesine imkan tanındı.

İnfaz Hakimliği Kanununda yapılan değişikliklerle infaz hakimlerine verilen yeni görevlere ilişkin hükümler, 1/9/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak, bu tarihe kadar ceza mahkemelerinin mevcut görev ve yetkileri aynen devam edecektir.

 8. Bazı suçlarla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla cezaları artırıldı.

Bu kapsamda;

 Yaralama suçunun canavarca his saikiyle (örneğin; kezzap atmak suretiyle) işlenmesi hali nitelikli haller arasına alınmakta ve suçun bu suretle işlenmesi durumunda verilecek azami ceza 18 yıla çıkarıldı

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tefecilik suçlarının cezaları artırıldı.

 9. Diğer kanunlarda yapılan düzenlemelerle bazı sorunlar giderildi.

Yurtdışına çıkış yasağı gibi adli kontrole ilişkin bazı tedbirlerin takibine ilişkin şekli görevler, denetimli serbestlik müdürlüğünün görevleri arasından çıkarıldı.

Kaçakçılık suçlarında malın değerinin azlığı indirim nedeni olarak kabul edilmekte ve kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık imkanı getirildi.

Kaçakçılık suçlarında malın değerinin hafif veya pek hafif olması halinde cezadan oransal bir indirim yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık getirilerek kaçakçılık konusu malın değerinin iki katı parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde cezada belli bir oranda indirim yapılması sağlanıyor.

5607 sayılı Kanunda yapılması öngörülen düzenlemeler nedeniyle lehe değerlendirme yapılacağından bozma kararı verilmesiyle ilgili uygulanacak usul belirlenmiştir.

Bu haber 1162 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..