İslam adını kullanan İslam yıkıcıları


İslam adını kullanan İslam yıkıcıları

Müslimanmış gibi görünüp, İman etmiş gibi davranıp aslında imanla islamla hiç alakası olmayan alçaklardan bu ümmet çook çekti. 

Daha; İki cihanın ve 18 bin âlemin efendisi, Allahü Teâlâ’nın Habibi, şerefine yaratılarak hayatta olduğumuz, insanlığın en üstünü, peygamberimiz aleyhisselam hayatta iken dahi, bu münafıklar, içi kızıl dışı yeşiller vardı. 

Mescidde cemaat ile nemaz kılınırken onlar en arka safa dururlar, secdeye gidildiğinde birbirlerine bakışır ağızlarını ve çirkin suratlarını eğerler, bükerlerdi. 
Her cihada, sefere gidileceğinde bahane bulurlar, gitmezler, her yardım toplandığında bitli yakalarını silkerler, yok derlerdi. 

Peygamberimiz aleyhisselam, bunların hepsini tek tek biliyordu. Hatta bu alçakların isim listesini Huzeyfe radıyallahü anha vermişti. 

Daha sonra, bunların arasından halifeleri öldürenler dahi çıktı. Hatta, Sıffin ve cemel vakaları gibi Eshab-ı Kiram aleyhimürrıdvan arasında vukua gelen savaşları bile yapanlar, sebep olanlar bunlardır. 

Daha sonraları bunlar ana yoldan koparak sapık yollarını oluşturdular ve aynı sapık ve pis yollarında devam ediyorlar. Bunların kim olduğunu, gerçek hakiki müslimanlar çok iyi biliyor. 

Devam etsinler bize ne? Ama amaç başka derd başka. Aldıkları görevi yerine getirmek ve önlerine atılan kemik karşılığında İslamı yıkmaya çalışmaktır. Bu yüzden durmadan saldırırlar, Bozmaya çalışırlar. Her gün çamur atarlar. Karalama yaparak yatar, çamur atarak kalkarlar. 

Değil bunlar, dünyanın bütün kafirleri de saldırıyorlar. Ancak islamdan yek pare bir taş parçası koparamadıklarını gördükçe çıldırıp, sövme ve hakaret terapisine giriyerler. Bunlara, başta fıkıh ve kelam bilgisi olmayan, dini ahlak ve fazilet şerefine nail olmayanlar bunlara inanıyor ve aldanıyorlar. Bunlar gibi düşünmeye, konuşmaya başlıyorlar. Çevremizde bunlara da rastlamak mümkün. 

Son zamanlarda, din yıkıcılığı yapan, din yobazı ve simsarı kepazeler; çoğalmaya, İşi iyice azıtmaya başladılar. 

Tayyib Erdoğan döneminde dini hayat ve buna bağlı faaliyetler daha serbest ve daha çok yaygınlaşınca bunlar da hoca, hacı, tarikat şeyhi, vaiz, mealci, indirilmiş dinci v.b sıfatlarla meydana indiler. Elhaak arkalarında cavır parası ve gücü olduğunu da zannettiğimiz imkânlarını, sonuna kadar kullanmayı sürdürüyorlar. 

İsmini bile burada zikrederek sayfamı kirletmek istemediğim bir adi, adilikte ve alçaklıkta son noktayı da aşarak yine pis salyalarını akıtmış. 

Dünyaya gelmiş geçmiş en afife, en mübarek, en faziletli, en ahlaklı bir annemizi hedef alarak hatırlamaktan dahi hayâ ettiğim, kusmuklarını kusmuştur. 

Bütün müminler vicdan ve kalb sızısı ile kıvranırken, bir de utanmadan troller sizi diyerek müminlere de saldırma cüretini göstermiştir.  

Eh ne diyelim, biz alçaklık, ahlaksızlık, katillik yapamayız. 
İmamı Rabbani hazretleri “herkes bir iş için yaratılmıştır.” Buyurur. Binaen aleyh “Köpeğin vazifesi de ürmektir.”

Bizi üzen; devleti yönetenlerin ve yargıçlık görevinde bulunanların, tüm müslimanların töhmetini alacak, kinini arttıracak, galeyana getirecek olan, toplumu tahrik eden bu mübtezellerin yakasına yapışmamalarıdır. 

Burası bir İslam diyarıdır. Peygamberimiz ve ailesi, ehli beyti ve eshabı radıyallahü anhüm ecmain bütün müslimanların medarı iftiharıdır. 2 milyara yakın müslimanın ciğerlerini yakan bu alçak salyaları akıtanlara bir hoşt diyemeyen devlet olmaz olsun. 
Allahü Teala her şeyi görüyor. O mükemmel intikam alır. Bu durumları O’na havale ediyoruz. 

Neyse biz bu çapsız ve dinsiz kimseleri adililkleri ile beraber kendi çöplüklerinde bırakarak sözlerime son verirken, gelecek yazımızda biricik annemizin üstünlüklerini yazarak mahzun gönülleri ferahlatmaya çalışacağız. 


Mehmet KARAGÖZ
Gazeteci Yazar