Reklam
KAZIMKARABEKİR KAYMAKAMLIĞI
Reklam
Reklam

KAZIMKARABEKİR KAYMAKAMLIĞI

Kazımkarabekir'de 2019 yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu karaları belirlendi.

Reklam
31 Temmuz 2019 - 13:26

Kaymakamlık Makamının 09.07.2019 tarih ve 50 sayılı oluru ile oluşturulan İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu 25/07/2019 Tarihinde Kaymakamlık Toplantı Salonunda saat 10:00’de İlçe Kaymakam Vekili Mehmet Ali ATAK’ın başkanlığında, Belediye Başkanı     Recep BOYACIOĞLU, İlçe Müftüsü İbrahim AKPINAR, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkan  Vekili Dr. Orçun ÇALIŞKAN, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayşe KOCA ve T.D.V Kazımkarabekir İlçe Şube Temsilcisi Talat BOZCU iştiraki ile toplandı.

Toplantı sonucunda;

Belediye Başkanlığınca tespit edilen Eminettin Mah. Demirciler Sokakta bulunan Hayvan Pazarı yeri Kurban satış yeri olarak tespit edilmesi.
 

Kurban kesmek için Oba Mah. Hatip Sokak Fen işleri içinde bulunan Belediye’ye ait Mezbaha nenin Kurban kesim yeri olarak tespit edilmesi.
 

 Kurban kesim ve satış yerlerinde Kurban kesimi için ilgi yasanın öngördüğü bütün iş ve işlemlerin yanı sıra biriken atık ve çöplerin temizlenmesinin, kesim esnasında sağlığa zararlı olduğu tespit edilen hayvan etlerinin veya organlarının diğer atıklardan ayrı olarak derin bir çukura gömülmesi ve üzerine kireç dökülerek kapatılması ve benzeri işlerin Belediye Başkanlığınca yapılması.
 

Kurban Kesimi için uygun olmayan yerlerde kurban kesimi yapılmaması, Belediye Başkanlığınca görevlendirilecek zabıta ekiplerince bu gibi yerlerin denetiminin yapılması.
 

Kurban kesim yerinde dinî esaslara uygun kesim yapılabilmesi için İlçe Müftülüğü’nün yeterli sayıda Din Görevlisi görevlendirmesi.
 

Vekaletle Kurban kesim konusunda vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme İlçe Müftülüğünce yapılması.
 

2019 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına dair Tebliğin Kurbanlık hayvan alırken dikkat edilmesi gereken hususlar (Ek-1) duyurusu ve Kurban olarak kesilen sığır cinsi hayvanların kulak küpe ve pasaportları (Ek-2) duyurusu Müftülük tarafından çoğaltılarak ilan edilmesi.
 

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kendilerine teslim edilen kulak küpeleri ve pasaportları kulak küpe numaralarının listesine istinaden kurbanlık olarak kesilen hayvanların bilgisayar destekli veri tabanından kayıt düşümleri yapılarak, kulak küpe sayılarının 10.09.2019 tarihine kadar İlçe Müftülüğüne bildirilmesi.
 

Kurban Kesim yerinde sağlık şartlarına uygun kesim yapılabilmesi için kurban kesim yerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli kontrollerin yapılması.
 

Kurban Kesim yerleri dışında kalan, kendi bahçesi veya özel mülkünde kurbanlarını kendi imkanları ile kesmek isteyenlere dinî ve hijyenik şartlara uyarak hayvana eziyet vermeden kesilmesi kaydıyla kurbanını kesenlere engel olunmaması.
 

Kurban kesim ve satış yerlerinin Belediye Başkanlığınca sesli ve yazılı olarak ilan edilmesi.
 

Kurban hizmetleri ile ilgili olarak gerektiğinde resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması                  
 

Yukarıda belirtilen hususlarla beraber ihtiyaç duyulması halinde 05 Temmuz 2019 tarih ve 30822 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “2019 yılı Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Tebliğ” çerçevesinde gerekli diğer tedbirlerin alınması ilgili kurum ve kuruluşların üzerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmeleri kararlaştırılmıştır.
 

 

 

Bu haber 1388 defa okunmuştur.