Reklam
KARAMAN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU’NUN 51 NUMARALI KARARI
Reklam
Reklam

KARAMAN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU'NUN 51 NUMARALI KARARI

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 06.05.1930 tarih ve 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile 18.06.2020 tarihinde olağanüstü toplanmıştır.

Reklam
19 Haziran 2020 - 20:13

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski

yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol

altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

 

Bu çerçevede önümüzdeki günlerde yapılacak olan Liselere geçiş sınavı (LGS) ve

Yükseköğretim Kurumlar Sınavının (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda

gerçekleştirilebilmesi amacıyla;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.06.2020 tarihli ve 9863 sayılı

yazıları doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıdaki kararların

alınması uygun görülmüştür. 

 

1-20 Haziran 2020 Cumartesi Günü 09.00-15:00,  27 Haziran 2020 Cumartesi 09:30-

18:30 ve 28 Haziran 2020 Pazar Günü 09:30-18:30 saatleri arasında aşağıda

belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Karaman İl sınırları içinde bulunan

vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına;

 

2-LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu

taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, 

Özel araçla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma

kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

 

3- LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının

alınması amacıyla il/ilçe nüfus müdürlükleri;

- LGS sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020

Cuma günleri saat 20.00’a kadar,

- LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri

arasında,

- YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020

Cuma günleri saat 20.00’a kadar,

- YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri

arasında,

- YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri

arasında,

açık bulundurulacaktır.

4- LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve

yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında (belediye/halk otobüsü,

 minibüs, dolmuş, taksi vb.) herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli

tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacaktır.

5- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.)

biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaklardır. 

6- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günler/saatlerde daha önceden

belirlenmiş/gün alınmış olan nikah törenleri aileler, şahitler ile kısıtlı sayıda misafirin

katılımıyla icra edilecektir.

 

7-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin

yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek

satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin

yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile

sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç)

ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav,

kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),

b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin

faaliyetleri yürüten iş yerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan

hastaneleri,

ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile

işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri,

yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, nikah salonları, Nüfus Müdürlükleri, Acil

Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT

vb.),

d) Akaryakıt istasyonları,

e) Valiliğimiz tarafından kura ile tespit edilecek ve Valilik web sitesinde de

yayınlanacak olan yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları

içinden geçen şehirlerarası karayolunda her 50 km için bir adet olmak üzere

belirlenecek sayıda lastik tamircisi,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve

işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri

gibi),

g) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan

şirketler,

ğ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

h) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.

faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

ı) Ticaret İl Müdürlüğü tarafından belirlenecek makarna, un ve unlu mamuller, süt, et,

balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt,

kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için

ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,( Bu işletmeler

19.06.2020 Cuma Günü saat: 11:00’ e kadar Ticaret İl Müdürlüğüne başvuru

yapılacaktır)

i) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan

firmalar,

j) Oteller ve konaklama yerleri,

k) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

l) Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya

çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat

ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların

gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma

alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

n) Karaman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan ve daha

önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi

gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler

(mevcut zorunluluklarını ispatlayıcı bilgi ve belgelerle 19.06.2020 Cuma Günü saat:

11:00’ e kadar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.)

o) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

ö) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili odalar ile birlikte ihtiyaca göre kura ile

belirlenecek ve Valilik web sitesinde de ilan edilecek olan; zirai ilaç, tohum, fide,

gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

p) Sebze/meyve toptancı halleri,

8- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Bu kararın (7) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve

Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik

görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev

alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye

görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim

ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve

yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal

koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile

bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek

dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak

çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve

işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta,

balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve

nakliyesinde çalışanlar, 

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan

Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını

karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları

dahil),

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel

ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş

yeri hekimi vb.),

o) Veteriner hekimler,

ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis

çalışanları,

p) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler, 

r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye

ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

s) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan

patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler

(mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

t) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek

mensupları ile beraber çalışanlar,

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan bu kararlara uymayan vatandaşlara Umumi

Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta

olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem

yapılmasına,

 

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına ,

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu haber 1263 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..