Karaman’ı Kodla Tanıştırıyoruz
Reklam
Reklam
Reklam

Karaman'ı Kodla Tanıştırıyoruz

Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü, Karaman’ı kodla tanıştırıyor.

Reklam
11 Aralık 2017 - 16:08 - Güncelleme: 11 Aralık 2017 - 16:18

Karaman’da görev yapan basın mensuplarına kapılarını açan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü, kurumu gezdirerek “Karaman Kodluyor – Karaman’ı Kodla Tanıştırıyoruz” adlı proje hakkında bilgiler verdi.

Türkiye’nin bilimsel, sanatsal ve teknolojik gelişimine katkıda bulunacak, zihinsel ve sanatsal yeteneklerini projelere dönüştüren nesillerin yetişmesini ve geliştirilmesini sağlayan Karaman Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü, Karaman’a kodlama eğitimlerini aktarma, öğrencilere ve vatandaşlara kodlama ile tanıştırma adına yeni bir proje yaptı.

“Karaman Kodluyor – Karaman’ı Kodla Tanıştırıyoruz” adlı proje kapsamında açılacak olan atölyelere öğrenciler ve Karaman halkı katılabilecek.

Projenin ilk aşamasında 3D yazıcı görselleri, kodlamayı teşvik edici materyaller, setler, motorlar, sensörler, robotlar, makerların sergilenmesi ve tanıtımı yapılacak. Diğer aşamada ise robotik kodlama uygulamaları, atölye çalışmaları, örnek uygulamalar ve mikroişlemcilere yüklemeler yapılarak somut görseller ortaya çıkarılacak.

Proje hakkında gazetecilere açıklama yapan Karaman Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hasan Serdar Macit, proje kapsamında yeni atölyeler açarak eğitimler vereceklerini söyledi.

Öncelikle lise öğrencilerine 16’şar gruplar halinde eğitim vereceklerini ifade eden Macit, “Liselerden isteyen gruplar kurumumuzu arayarak randevu ve saat talep edecekler. Daha sonra atölye çalışmalarımıza katılacaklar.” dedi.

“Herkes kod öğrenebilir. Birkaç saat içinde temel becerileri toplayabilir ve birkaç hafta içinde yararlı uygulamalar oluşturabilirsiniz.” diyen Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Macit, “Kodlama, bir bilgisayara, karmaşık, kompleks görevlerin nasıl yapılacağını anlatmanın sanatıdır. Kodlamayı öğrendikten sonra, mümkün olan tek sınır hayal gücünüzdür,  kodlamayla bilgisayarda sanal dünyalar yaratabilirsiniz.

Kodlama, mantıksal, eleştirel ve yaratıcı düşünce yoluyla uygulanan problem çözme ile ilgilidir. kodlama boyunca, çocuklar sofistike ve önemli yaşam becerileri geliştirir. Zorlukları çözmek için ekip olarak çalışmak, ekip çalışması, hoşgörü ve iletişim becerilerini geliştirir. Fiziksel bileşenleri ve elektronikle denemeler yaparak elle göz koordinasyonunu ve ince motor becerilerini geliştirirler. Akıcı bir ortam olmasıyla, kodlama, sanattan STEM konularına kadar, müfredattaki diğer konularla kolayca entegre edilebilir. Kodlama hayat içindir. Çocuklar bu becerileri öğrendikçe, düşündüklerini ortaya koyabilir hale geleceklerdir. Kodlama ile onların, büyüyecekleri dünyada daha iyi rekabet edebileceklerine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Ulusal politikalar ile paralel olarak rekabet gücünü artıracak yenilikçi sistemlerin üretilmesi, bölge ve ülke ekonomisi açısından önem arz ettiğini aktaran Macit, şunları belirtti;

“10. kalkınma planında ülkemiz hedefleri arasında ekonominin yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği belirtilmektedir. Dünyada bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişimler, diğer gelişmekte olan ülkeler için olduğu gibi ülkemiz için de hem bir fırsat hem de risk unsurudur. Türkiye, 2000’li yıllarda sağladığı kazanımlara ilave olarak; genç nüfusunu ve artan eğitim ve araştırma imkânlarını kullanarak işgücünün niteliğini ve yenilik kapasitesini artırması, bilgiye dayalı üretime yönelik dönüşümü ve ekonomide verimlilik artışını sağlaması halinde, rekabet gücünü ve büyüme hızını artırabilecektir. Bu dönüşümün sağlanması halinde ülkemiz, “orta gelir tuzağına” yakalanmadan yüksek gelirli ülkeler arasına girebilecektir denilmektedir.

“BU EĞİTİMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VERİMLİ ÜRETİMİ ARTIRACAK”

Günümüzde çok büyük bir ivme kazanan teknoloji, baş döndürücü bir hızla gelişmeye devam etmektedir. Ülkemizin de bu teknolojiden geri kalmaması için yenilikçi teknolojilerini geliştirecek neslini yetiştirmesi gerekmektedir. Bilgisayar teknolojisinde, tümleşik devre geliştirilmiş bu sayede çok yaygın olarak çok küçük boyutlarda üretilebilen mikroişlemciler, bilimsel araştırmaların ve giderek günlük yaşamın ayrılmaz parçalan haline gelmişlerdir. Otomasyon, robotlar, bilgisayar teknolojisinin yaşantının başta üretim olmak üzere her aşamasına soktuğu ürünler olmuşlardır. Günümüzde para bile artık sanal ortama geçmiş, harcamalar internet üzerinden sanal olarak yapılabilmektedir. Ülkemiz savunma sanayisine çok yatırım yapmaktadır, ancak ne yazık ki donanımların çalıştırılması noktasında yazılım bakımından dışarıya bağımlılığımız bulunmaktadır. Bu altyapıların, yazılımların yerli olarak yapılması, programlanması ve üretilmesi ancak yerli yazılımcıların çoğalması ile mümkündür. Bu yöndeki arayışlar ve çalışmalar teknolojik gelişmeleri tetikleyecek tüm sektörlerdeki verimliliği artıracaktır. Sanayi ve teknolojimizin dünya ekonomisi içindeki payının artırılabilmesi için bu eğitimlerin gerçekleştirilmesi verimli üretimi artıracak ülkemize yüksek katma değer payı sağlayacaktır.”

Karaman Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hasan Serdar Macit, ayrıca basın mensuplarının sorularına da yanıt verdi.

Macit, soruları şöyle yanıtladı;

  1. Kodlama ve robotik olarak atölyelerinizde neler yapılıyor?

Maker hareketi felsefesini temel alarak okul ortamında Maker Hareketinin başlatılması için gereken temel konuları öğrenmek, bu konular üzerinde uygulamalar ve geliştirmeler yapmak. "Robot Nedir? Maker Nedir? Robotik nedir? Robot ve kodlama uygulamaları, Problem Çözme, Algoritma hazırlama, Algoritmik düşünme biçimleri ve uygulamalar, Akış Diyagramı Oluşturma, Öğretmenlerin uygulamalarda dikkat etmesi gereken hususlar, Arduino nedir? Mikroişlemcilerin tanıtılması ve Mikro denetleyiciler ile kodlama yapma,  Robot tasarımı ve dikkat edilecek hususlar, Robotlarda hareket ve motor kullanımı, Sensör kullanımları, (mesafe, ultrasonik, LED, LDR, buzzer, potansiyometre, RGB LED, gaz sensörü, butonlar), Analog ve dijital okuma uygulamaları, DC motor ve servo motor uygulamaları, tuş takımı yapma piyano yapma ve örnek prototip" eğitimlerini alarak sorunlara çözüm üretmeye çalışmaktır. Sensörleri öğrenmek, Mikro denetleyicileri öğrenmek, nasıl çalıştıklarını yorumlamak ve anlamak, elde edilen verilerle programlama fonksiyonlarını gerçekleştirebilmek. 3D tasarım ile prototip oluşturmayı öğrenmek, programlarda değişkenlerin nasıl kullanıldığını anlamak, karar ve döngü yapıları hakkında aydınlatıcı bilgi sahibi olabilmek, örnek bir prototip hazırlayabilmek.

 

  1. Atölyelerinizi tanıtır mısınız?

Robotik atölyemizde Arduino Uno ultimate kitler, Maker Bot kitleri, Makey Makey kitleri, elektronik devre ekipmanları, her öğrenci için tabletler, Öğretmen bilgisayarı, robotik masası, 3D yazıcı ve flamentleri ve güç kaynakları bulunmaktadır. Bilişim atölyemizde 8 öğrenci bilgisayarı, 1 adet öğretmen bilgisayarı, çeşitli donanım malzemeleri mevcuttur. Her iki atölyemizde de internet ve ağ bağlantılarımız mevcuttur.

  1. 3D yazıcıları kullanıyor musunuz?

3D yazıcı teknolojisini atölyelerimizde aktif olarak kullanmaktayız. Yapmış olduğumuz projelerde bu projeleri destekleyici olarak 3d görseller hazırlamakta ve bunları projelerimizde kullanıyoruz. 3 boyutlu yazılım olarak ücretsiz lisanslı olan Tinkercad programını öğrencilerimize gösteriyoruz.

  1. Kodlamanın yaygınlaştırılması konusunda projeleriniz nelerdir?

Karaman Kodluyor – Kodla Karaman – Karamanı Kodla Tanıştırıyoruz projemizde öncelikle mümkün olduğu kadar çok öğrencimize ulaşmayı ve onları kodla tanıştırmayı hedefliyoruz. Daha sonra ise halkımıza bunu sunmak istiyoruz. Açacak olduğumuz atölyelerimizde tarih ve saati önceden belirtiyoruz, Atölye 1, atölye 2, atölye 3 gibi, bu atölyelerimiz için kurum müdürlüğümüzü arayarak öncelikle lise öğrencileri sayı veriyorlar ve ona göre randevu alıyorlar. Atölyelerimiz 16 şar kişilik olmaktadır. Katılımcılara maksimum seviyede ulaşabilmemiz için bu sayıyı belirtiyoruz. Katılımcılara atölyelerimizi gezdiriyoruz, 3D yazıcı görselleri, kodlamayı teşvik edici materyaller, setler, motorlar, sensörler, robotlar, makerların sergilenmesi ve tanıtımı yapılacaktır. Diğer aşamada robotik kodlama uygulamaları, atölye çalışmaları, örnek uygulamalar ve mikroişlemcilere yüklemeler yapılarak somut görseller ortaya çıkarılacaktır.

  1. MEVKA projeniz hakkında bilgi verir misiniz?

Kurumumuzun bir diğeri projesi ise MEVKA işbirliği ile yapılmakta olan Maker Eğitmen Eğitimi Ve Oyunlaştırma İle Zenginleştirilmiş Sınıf Eğitimidir. Bu projemizle İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarımızda bulunan Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri, Fen ve Teknoloji Öğretmenleri, Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerimize bu eğitimleri aldırmayı planlamaktayız. Öğretmen adayları,  yüksek lisans ve doktora öğrencilerine de bu projede ulaşmak istiyoruz.

Bu haber 5127 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
KARAMAN’DA VEFAT EDEN HEMŞERİLERİMİZ
KARAMAN’DA VEFAT EDEN HEMŞERİLERİMİZ