Reklam
KAMUDA E-FATURA DÖNEMİ BAŞLIYOR
Reklam
Reklam

KAMUDA E-FATURA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Karaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden yapılan açıklamada;

Reklam
26 Kasım 2019 - 15:46

"E-Belgeye Dayalı Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi Uygulamaya Geçti      

Kamuda elekronik belgeye dayalı muhasebe sisteminin uygulanmaya başlamasıyla vesilesiyle 27.11.2019 tarihinde Üniversitenizde Ömer Halisdemir Konferans Salonunda Karaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü tarafından 09.00-16.00 saatleri arasında E-Belgeye Dayalı Muhasebe Sistemlerinin tanıtılacağı ve uygulamada kamu kurumlarımıza referans niteliğinde olabilecek bilgilerin derleneceği bir eğitim programı düzenlenmiştir.

E-Belgeye Dayalı Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi Uygulamaya Geçti        

Mevcut muhasebe otomasyon sistemlerinin altyapısı geliştirilerek, mali işlemler artık tamamen elektronik ortamda yürütülecek. 

Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen ve reform niteliğinde olan e-Belge altyapısına sahip yeni devlet muhasebesi yazılımında e-belge uygulamalarına geçişler başladı.

Devletin mali işlemlerinin kayıt altına alınmasında kullanılan mevcut muhasebe otomasyon sistemlerinin teknolojik altyapısı geliştirilecek ve işlemler artık tamamen elektronik ortamda yürütülecek.

Hedeflenen yapı ile bütçe kanunu hazırlıklarının başlamasından kesin hesabın TBMM'de kanunlaşmasına kadar geçen aşamalarda kullanılan otomasyon sistemleri, başta elektronik belge olmak üzere yeni teknolojik imkânlara kavuşturulacak ve mali yönetim sistemimiz için bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısı oluşturulacak. Böylece, hali hazırda yetkililerin ıslak imzalı evrakları üzerine kurulu olan kâğıda dayalı işlem süreçlerinin neden olduğu olumsuzluklar da bertaraf edilmiş olacak.

2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile çalışmaların kapsamının ve detaylarının ortaya konulduğu bu yeni altyapı sayesinde, mali yönetimdeki politika üreticileri ile karar vericilerin ihtiyaç duydukları güncel verilere daha hızlı bir şekilde erişilecek, süreç odaklı kurgulanan harcama ve muhasebe sistemiyle mükerrer iş süreçleri ortadan kaldırılacak ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesi ile çeşidi artırılacak. Aynı zamanda, mali işlemlere ilişkin strateji belirlemeden uygulamaya, raporlamadan denetime ve vatandaş odaklı hizmetlere kadar tüm süreçleri tam elektronik yapı ile destekleyecek olan bu yeni projeyle kaynakların daha etkin ve ekonomik kullanımı bakımından önemli bir gelişmeye de imza atılmış olacak.

1 Mart 2019 tarihinden itibaren kayıtlı yaklaşık yüz bin e-Fatura mükellefi, 218 kamu idaresine bağlı yaklaşık altmış bin harcama birimi adına e-Fatura gönderebilecektir.

Entegre iş süreçlerinin yapısal elektronik belge kurgusuna göre oluşturulması prensibine dayalı olarak yürütülen çalışmalarda, yeni bir adım daha atılarak kamu harcama süreçlerinde e-Fatura kullanımı için gerekli altyapı tamamlanmıştır.

e-Fatura Uygulamasıyla, kamudan kamuya (G2G) ve özel sektörden kamuya kesilen (B2G) faturalar elektronik ortamda ve standart bir formda harcama süreçlerine dahil edilecektir.

Mevcut e-Fatura kullanıcılarının kamuya tamamen e-Fatura göndermesi durumunda, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin faturaya bağlı harcamalarının yüzde yetmiş beşten fazlası elektronik belge ortamına taşınmış olacaktır.

Sistemde bulunan elektronik teyitleşme imkanı sayesinde, aboneliğe bağlı ödemeler çerçevesinde kamuya düzenli olarak çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflerin iş süreçlerinin de daha hızlı ve daha az maliyetle yerine getirilmesine imkan sağlanacaktır.

Yeni uygulama ile birlikte; mali işlem süreçlerinde otomatik kontrol mekanizmaları işletilebilecek, kamu harcama ve muhasebe süreçleri otomatize edilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlanacak ve ekonomi ve maliye politikalarının belirlenmesinde karar vericilere detaylı veri üretimi sağlanacaktır. Bununla birlikte hâlihazırda kağıda dayalı ve ıslak imzalı olarak yürütülen kamu mali süreçlerindeki bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılacak, emek ve zamandan da tasarruf sağlanacaktır.

Kamu e-Fatura uygulaması, Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen ve ülkemizde yerli&milli yazılım teknolojilerinin gelişimini destekleyerek bu konudaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen innovatif çalışmalarda şu ana kadar tamamen açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılarak geliştirilen Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ile Yeni Harcama Yönetim Sistemi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Kamu mali yönetimi açısından yapısal bir reform niteliğinde olan proje aynı zamanda ülkemizin dijital dönüşüm sürecine de önemli katkılar sağlayacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda ve tüm paydaşların aktif katılımıyla yürütülecek çalışmaların ilk çıktısı yeni muhasebe yazılımı olacak ve 2017 yılı sonunda merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımına açılmış, 2018 ve 2019 de bütün kurumlar sisteme entegre olmuştu. Yeni süreçte E-Fatura, E-Teminat, E-İmza, E-Tahsilat ve E-Belge uygulamaları sistemde test edilmeye ve bazı kurumlarda uygulanmaya başlandı.

 Konuyla ilgili Karaman Defterdarlığından yapılan açıklamada, yeni elektronik uygulamaların tüm birimlerimizde uygulanmasını sağlamak amacıyla Karaman Defterdarlığım Muhasebe Müdürlüğü tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ev sahipliğinde İlimiz harcama birimlerinin harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, veri giriş görevlileri ile mutemetlerine Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda 27.11.2019 tarihinde bir gün süreli eğitim faaliyeti düzenleneceği belirtilmiş olup eğitime katılımın sağlanmasının uygulamanın yürütülmesi açısından faydalı olacağı bildirilmiştir.

 Eğitim, İlimizdeki tüm paydaşların katılımına açıktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."denildi.

 

 

 

Bu haber 1989 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..