Reklam
Reklam
Reklam
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, (Konya, Karaman) 2016” konusunda açıklama yapıldı.

29 Eylül 2017 - 15:23

TR52 (Konya, Karaman) Bölgesi’nin ortalama yıllık eşdeğer kullanılabilir fert geliri    17 bin 676 TL oldu

Türkiye’de ortalama yıllık hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2016 yılında 19 bin 139 TL iken, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla, TR52 (Konya, Karaman) Bölgesi, 17 bin 676 TL ile 26 Bölge arasında 12’nci sırada yer aldı.

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en yüksek bölgeler 26 bin 486 TL ile TR51 (Ankara) ve 26 bin 41 TL ile TR10 (İstanbul) iken; en düşük olduğu bölgeler 8 bin 679 TL ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)  ve 8 bin 794 TL ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu.

En yüksek Gini TR62 (Adana, Mersin) Bölgesinde

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir.

Gini katsayısı Türkiye’de 2016 yılı itibarıyla 0,404 iken, TR52 (Konya, Karaman) bölgesinde 0,355 oldu. Bu değerin en düşük olduğu bölgeler; 0,315 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) ve TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) iken, en yüksek olduğu bölge ise 0,414 ile TR62 (Adana, Mersin) oldu.

En yüksek gelire sahip %20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip %20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı Türkiye genelinde 7,7 katı iken, TR52 (Konya, Karaman) bölgesinde 5,7 katı oldu. İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla, TR52 (Konya, Karaman) Bölgesi P80/P20 oranının en yüksek olduğu bölgeler arasında 15’inci sırada yer aldı. Bu oranın en düşük olduğu bölge 4,5 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) iken, en yüksek olduğu bölge 8,1 ile TR62 (Adana, Mersin) oldu.

Göreli yoksulluk oranı TR52 (Konya, Karaman) Bölgesinde %10,2 oldu

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranı TR 52 (Konya, Karaman) Bölgesinde 2015 yılında %10,3 iken 2016 yılında 0,1 puanlık azalışla %10,2 oldu.  TR52 (Konya, Karaman) Bölgesi yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler arasında 12’nci sırada yer aldı. Bu değer Türkiye’de

%14,3 olarak gerçekleşirken, yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge %15,9 ile TR62 (Adana, Mersin); yoksulluk oranının en düşük olduğu bölge %5,1 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) oldu.

Diğer bir yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranı TR52 (Konya, Karaman) Bölgesinde 2015 yılında %16,6 iken 2016 yılında 0,9 puanlık azalışla %15,7 olarak gerçekleşti. TR52 (Konya, Karaman) bölgesi medyan gelirin %60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler arasında 19’uncu sırada yer aldı. Bu değer Türkiye’de %21,2 olarak gerçekleşirken, yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge %22,6 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), en düşük olduğu bölge %10,5 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) oldu.

Kaynak: Karaman Haber
Bu haber 2097 defa okunmuştur.