• Zirve
EKONOMİ Haber Girişi : 06 Ağustos 2020 10:43

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı Yapılacak

Karaman Tarım İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada;

"Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancılık Sınavı Takvimive Uygulama Talimatında Belirtilen Hususlar Doğrultusunda Hareket Edilmesi Gerekmektedir


BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VEYA TOPTANCILIK SINAVI TAKVİMİ VE UYGULAMA TALİMATI


Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir. Sınava girmek isteyen adayların, protokol ile belirlenen ve aşağıda belirtilen takvim ve hükümlere uygun olarak hareket etmeleri zorunludur. 


SINAV DUYURUSU 


1. Sınavla ilgili “Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı” 30/07/2020 tarihinde www.tarimorman.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. 


2. Sınava girecek adaylar için sınav uygulama duyurusu ve sınav kılavuzu 30/07/2020 tarihinde www.asym.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. 


SINAV BAŞVURUSU 


3. Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için Yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek olan Ziraat Mühendisi, Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi, Eczacı, Kimya Mühendisi, Kimyager ve Bitki Sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş Ziraat Teknikeri veya Ziraat Teknisyenlerinin 21/08/2020 (Saat:09:00’dan itibaren)-18/09/2020 (en geç saat: 17:00’ye kadar) tarihleri arasında ASYM’ye https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden müracaat etmeleri gerekmektedir. 


4. Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 85,00 ₺’yi (Seksen beş Türk Lirası KDV dahil), https://aday.ankara.edu.tr adresinden sınav başvurusu esnasında ASYM’ye ait sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeyeceklerdir. 


5. Sınav başvurusunda bulunan adaylar, başvuru esnasında girdikleri bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumlu olacaktır. 


6. Başvurusunu istenilen formata uygun olarak yapmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve sınava alınmayacaktır. 


7. Başvurusunu yapamayan, GKGM tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, kurallara uymadığı için sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir. Ancak; adayın kendi kusuru dışında bir sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde ASYM’ye dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde ASYM tarafından kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. 


8. 13.03.2020-17.03.2020 tarihleri arasında başvurusunu tamamlayan adayların başvuruları geçerli sayılacak ancak söz konusu adaylar sınav merkezi tercihlerini başvuru süreleri içinde değiştirebileceklerdir. Sınav merkezi değiştirme işleminin nasıl yapılacağı ASYM tarafından Güncellenmiş Sınav Uygulama Kılavuzunda anlatılacaktır. 13.03.2020- 17.03.2020 tarihleri arasında başvuru yapmış ancak sınav merkezi tercihi değişikliğini 21.08.2020-18.09.2020 tarihleri arasında yapmamış adayların sınav merkezi tercihi Ankara olarak kabul edilecektir. Bütün adaylar başvuru süresi içinde sınav merkezi değişikliği yapabilecek, başvuru süresi sonrasında hiçbir aday sınav merkezi değişikliği yapamayacaktır. 


SINAV GİRİŞ BELGESİ 


9. Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı il, bina ve salonları belirten Sınav Giriş Belgeleri, 09/10/2020 (Saat:17:00’den sonra) tarihinde https://aday.ankara.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. 


10. Buna göre adaylar, sınav giriş belgelerini 09.10.2020 tarihinden itibaren sınav gününe kadar (sınav günü dahil) https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden almaları gerekmektedir. 


11. Sınav Giriş Belgelerinde herhangi bir onaylatma işlemi yapılmayacaktır. 


12. Adaylar sınava, internet üzerinden aldıkları sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birisi [T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli Pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartı (Subay-Astsubay kimliği, Kurum kimliği, İkamet İzni ve Sürücü Belgesi geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.)] ile sınava alınacaklardır. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 


SINAV UYGULAMASI, SÜRESİ ve İÇERİĞİ 


13. Sınavda 80 adet soru sorulacak olup, sınav süresi 100 dakika olacaktır. Sınavda, yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. 


14. Sınav sorularının konulara göre dağılımı aşağıda belirtilmektedir. a) Mevzuat (16 soru)


- Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılası Hakkında Yönetmelik 


- Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik


- Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği 


- Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik


- Bitki tki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik


- Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik


b) Bitki Hastalıkları (16 soru) 


- Bakteriyoloji 


- Mikoloji - 


Viroloji - 


Herboloji 


c) Bitki Zararlıları (16 soru) 


- Entomolji


- Nematoloji 


d) Mücadele Metotları (16 soru) 


e) Diğer Konular (16 soru) 


- Bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri ve korunma yolları


- Bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanması, formülasyon şekilleri ve karışabilirlikleri 


- Tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebepleri ve kalıntının önlenmesi 


- Bitki koruma ürünlerinde direnç ve yönetimi 


- Toksikoloji ve ekotoksikoloji 


- Entegre zararlı yönetimi, entegre ürün yönetimi ve organik tarım 


- Zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları 


 15. Sınav konuları ile ilgili kaynaklar aşağıda belirtilmektedir. 


a) Ön lisans ve Lisans düzeyinde temel fitapatoloji, entomoloji, herboloji ders kitapları 


b) Teknik Talimatlar 


c) Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele Kitabı 


d) Teoriden Pratiğe Biyoteknik Mücadele Kitabı 


e) Teoriden Pratiğe Kültürel Mücadele Kitabı 


f) Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele Kitabı 


g) Entegre Mücadele Teknik Talimatları 


h) https://bku.tarim.gov.tr 


16. Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ASYM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adayın kayıt esnasında ilgili kutucuğu işaretlemesi ve sağlık kurulu raporunun, engelli kimlik kartının veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin alınmasını sağlayacaktır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumludur. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir. 17. Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı, 


17 Ekim 2020 tarihinde, cumartesi günü, saat 10.00'da Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yapılacaktır. 


18. Adaylar sınava, internet üzerinden aldıkları sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birisi [T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli Pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartı (Subay-Astsubay kimliği, Kurum kimliği, İkamet İzni ve Sürücü Belgesi geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.)] ile sınava alınacaklardır. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunun dışında sınavın uygulanması ile ilgili diğer kurallar ASYM tarafından belirlenecek olup, tüm adaylar ASYM’nin belirlediği kurallara uymak zorundadır. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 


19. Cevaplı soru kitapçıkları 19/10/2020 tarihinde www.aday.ankara.edu.tr ve www.tarimorman.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. 


DEĞERLENDİRME VE İTİRAZLAR


20. Adaylar, sınav sonuçlarını 16.11.2020 tarihinde https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. 


21. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. 


22. Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://aday.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde son gün saat 17:00’ye kadar yazılı olarak doğrudan ASYM’ye yapabileceklerdir. İtiraz başvuru süresi bittikten sonra ASYM itirazları en geç 5 (beş) iş günü içinde değerlendirme sonuçlarını GKGM' ye teslim edecektir. Sınav sorularına itiraz dilekçelerinde ASYM gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. Yeterli itiraz ücreti yatırılmamış veya usulüne uygun yapılmayan başvurular itiraz komisyonunca değerlendirilmeyecektir. GKGM’ne yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. 


23. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde son gün saat 17:00’ye kadar ASYM’ye yapılacaktır. İtiraz başvuru süresi bittikten sonra ASYM itirazları 5 (beş) iş günü içinde inceleyip sonuçlandırarak GKGM'ye bildirecektir. Sınav sonuçlarına itiraz dilekçelerinde ASYM gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.GKGM’ne yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. 


24. Sınav sorularına ve sonuçlarına yapılacak olan itirazlar ASYM’ye yapılacaktır. İtirazlar değerlendirildikten sonra tüm sonuçlar ASYM tarafından GKGM’ne teslim edilecek ve tüm itiraz sonuçları adaylara GKGM tarafından bildirilecektir. 


25. Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN: TR560001000799699103995014 hesabına 25 ₺ (Yirmi beş Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti (İtiraz edilecek her bir soru için 25 TL ücret yatırılması gerekmektedir.) yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile ASYM’ye yapacaklardır. 


26. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres, banka dekontu olmayan ve yeterli itiraz ücreti yatırılmadığı tespit edilen dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacak, itirazlar sınav komisyonunca değerlendirilmeyecek, ücret iadesi yapılmayacaktır. 


27. Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. 


SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 


28. Sınav sonuç bilgileri ASYM tarafından 16.11.2020 tarihinde GKGM’ye teslim edilecek ve https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. 


29. 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik” ile ile 18.07.2020 tarih ve 31189 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sınava başvuru yapıldığı tarih itibariyle sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacaktır.