Açıktan Vekil Olarak Geçirilmiş Sürelerin Memuriyete Etkileri
Reklam

Açıktan Vekil Olarak Geçirilmiş Sürelerin Memuriyete Etkileri

Memur kadrolarında açıktan vekil olarak geçirilen sürelerin, Devlet memurlarının bazı hakları üzerinde etkisi vardır.

04 Mayıs 2016 - 16:07

Memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrı kalınan dönemlerde, geçici bir süre için boşalmış olan veya boş olan memur kadrolarına açıktan vekil olarak atanmak suretiyle geçirilen süreler, Devlet memurlarının bazı hakları üzerinde etkili olmaktadır.

Açıktan vekil

Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine açıktan vekil atanabiliyor.

Öte yandan, ilkokul öğretmenliği (yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile açıktan vekil atanması mümkündür.

Memurların, açıktan vekil olarak geçirmiş oldukları sürelerin memuriyete ilişkin bazı hakları üzerinde etkisi olmakla birlikte, bu yazımızda; kazanılmış hak aylık seviyesi, torba kadroya atanma, görevde yükselme ve unvan değişikliği, yıllık izin ve aylıksız izin yönüne değinilecektir.

*Torba kadroya atanmaya etkisi

Devlet memurlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında (torba kadro) atanmasında esas alınan hizmet süreleri hesaplanırken, kamu kurum ve kuruluşlarında açıktan vekil olarak atanmak suretiyle geçirilen sürelerin tamamı da hizmet süresi hesabına dahil edilmektedir.

*Yıllık izin süresine etkisi

Devlet memurlarının yıllık izin süresinin (20 gün veya 30 gün olarak) belirlenmesinde esas alınan hizmet süresi hesaplanırken, kamu kurum ve kuruluşlarında açıktan vekil olarak atanmak suretiyle geçirilen sürelerin tamamı da hizmet süresi hesabına dahil edilmektedir.

*Görevde yükselmeye ve unvan değişikliğine etkisi

Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin uygulamalarda, ilgili memurun toplam hizmet süresi de önem taşıyabilmektedir.

Bu uygulamalarda, ilgililerin kamu kurum ve kuruluşlarında açıktan vekil olarak atanmak suretiyle geçirdikleri sürelerin tamamı da toplam hizmet süresi hesabına dahil edilmektedir.

*Aylıksız izin kullanımına etkisi

5 hizmet yılını tamamlamış olan Devlet memurlarına, talep etmeleri durumunda memuriyet süreleri boyunca toplam 1 yıl süreyle (en fazla iki defada kullanılmak üzere) aylıksız izin almaları mümkün olabilmektedir.

Burada esas alınan 5 yıllık hizmet süresi hesaplanırken, kamu kurum ve kuruluşlarında açıktan vekil olarak atanmak suretiyle geçirilen sürelerin tamamı da hizmet süresi hesabına dahil edilmektedir.

*Kazanılmış hak aylık derece/kademesine etkisi

Devlet memurlarının, açıktan vekil olarak geçirmiş oldukları süreler, bazı memurlar için kazanılmış hak aylık seviyesinin belirlenmesinde değerlendirilmektedir.

657 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre;

-Teknik hizmetler sınıfına girenlerin, memuriyete girmeden önce açıktan vekil olarak teknik hizmetlerde geçirdikleri sürelerin tamamı her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylığında değerlendirilir.

-Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerin, memuriyete girmeden önce açıktan vekil olarak sağlık hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin tamamı her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylığında değerlendirilir.

-Bunların dışında, açıktan vekil olarak geçirilmiş olan süreler, memuriyete kazanılmış hak aylık seviyesinin belirlenmesinde değerlendirilmez. 

*Aylık ücrete etkisi bakımından

Devlet memurlarının aylık ücretlerini, memurların kıdeminden sayılan süreler de etkilemektedir. Memurun her bir kıdem yılının (en çok 25 yıl), kıdem aylığı göstergesi (20) ve aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle kıdem aylığı miktarı bulunmaktadır. Kıdem yılı, memurların emekliliğe ilişkin haklarını da etkilemektedir.

Memurların kazanılmış hak aylık derece/kademelerinin tespitinde göz önünde bulundurulan sürelerden açıktan vekillikte geçen süreler, memurların kıdem yılı hesabında da kullanılmaktadır. 

memurunyeri.com

Bu haber 1857 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..