2019 Yılı Kurban Hizmetleri
Reklam
Reklam
Reklam

2019 Yılı Kurban Hizmetleri

Karaman İl Müftülüğünden yapılan açıklamada;

Reklam
05 Ağustos 2019 - 22:51

2019 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları.

Kurban bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban kesilecek yerleri belirlemek, gerekli usul ve düzenlemeleri ve denetimleri yapmak amacıyla 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ve 19.06.2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ esaslarınadayanılarak hazırlanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

19.06.2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmi gazetede yayımlanmış olan 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine,
Kurbanların küçükbaş- büyükbaş olmasına bakılmaksızın kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alınacak ve şehirlerde belirlenen yerler dışında kesim yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2010/07.2010/13 ve 2013/16 sayılı genelgelerinde bildirilen şartları taşıyan kurbanlık hayvanların sevklerine izin verilmesine,

Kurban satış yerlerine bu tebliğin 6. Maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen hususlara uymayan ayrıca küpesiz ve belgesiz hayvan girişlerinin önlenmesine,
Hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin halka duyurulmasına,

Mezbahane dışında kurban kesim mahallerinde, kesimi yapılacak olan hayvanlar ve etlerin sağlık yönünden kontrolü için yeteri kadar Veteriner Hekim görevlendirilmesine,
Kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilmesine ve ayrıca insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmasına,

“Kurban Hizmetleri Komisyonunca” belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin yapılması için yeterli sayıda resmi, belediye, serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” kurulması ve bu birimde görev yapacak serbest veteriner hekimlerin Veteriner Hekimler Odaları ile işbirliği yaparak belirlenmesine, belirlenen denetim birimi ile ilgili birimlerin kurban satış yerlerinde görünür bir şekilde halkın erişimine sunulmasına,

5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “Dini amaçla Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmalarına ve yetkili kurumlarca kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi, kasap ve yardımcı personel bulundurulmasına,

Kurban kesim ve satış yerlerinin listesinin birimlerce izin verildikçe güncellenmesine, belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin 17 Temmuz 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar DHYS (Din Hizmetleri Yönetim Sistemine) girilmesine, hazırlanan kurban kesim yerlerinin 24 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Kurul ve Komisyon Üyesi kurum ve kuruluşların web sayfalarında yayınlanmasına,

Kesim yerlerinde “Kasaplık Belgesi” veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitimi Belgesi” olanların görevlendirilmesine,

Kurban satış yerlerinin bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilmesine ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmemesine,
Kesilen hayvanlarda insan tüketimine sunulamayacak bir hastalık çıkması durumunda kesilen hayvanların tüketimine izin verilmemesine ve belediye ekipleri tarafından veteriner hekim nezaretinde usulüne uygun şekilde imha edilmesine,

Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiği hatırlatılır.
Kurban bayramı öncesi ve sonrası kurban satışı süresince ve bayram süresince Belediye Başkanlığı tarafından kurban satış ve toplu kesim yapılacak yerlerde yeterli sayıda temizlik ekiplerinin, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutulmasına,

Belediye Başkanlığı tarafından satış yerlerinde ya da kesim yerlerinden kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için yakalama gereçlerine sahip yakalama ekiplerinin oluşturulmasına,

Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak kurban satış ve kesim yeri güzergâhlarında ulaşımı kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına,

Kurban satış ve kesim yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırııp, kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli sıhhi tedbirler alınmasına.
Bayram öncesi ve bayram süresince kurban satış ve kesim yerlerinde Belediye Başkanlığı zabıta birimlerince aralıksız denetimlerin yapılmasına,
Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır ve koyun/keçi cinsi hayvanların kulak küpeleri 2/122011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sığır ve Koyun, Keçi Cinsi Hayvanların tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde biriktirilerek belirtilen usul ve esaslar gereğince imha edilmesine, kesilen sığır cinsi hayvanların veri tabanından düşümlerinin yapılmasına ve hayvan pasaportlarının en yakın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren 7 gün içinde teslim edilmesine,

Kurban hizmetleri komisyonu tarafından, kurban bayramından sonra yapılacak değerlendirme toplantıları neticesinde hazırlanan Ek-3 Formun doldurularak 26/08/2019 tarihine kadar İl Müftülüğüne bildirilmesine,

Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu” Ek-5 ve “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu” Ek-6 her kurban satış ve kesim yeri için komisyonca belirlenen denetçilerce doldurulmasına, 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenmesine. Uygunsuzluk belgesi düzenlenen kurban satış ve kesim yerlerinin girişlerine “Standartlara Uygun Değildir” yazısı asılmasına ve Kurban Bayramının ilk gününe kadar şartlarını düzelterek puanını 60’a çıkarmadığı takdirde komisyonca belirlenen ceza ile tecziye edilmesine, Ek-5 ve Ek-6 Formların komisyonca belirlenecek ilgili kurum denetçileri tarafından doldurulması ve İl Müftülüğüne gönderilmesine,

İlgili yönetmelik, tebliğ ve komisyon kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı çevre kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde işlemlerin yapılmasına,
Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası ile “HaySag” isimli küpe sorgulama mobil uygulaması hazırlanarak kullanıma açılmış olup, söz konusu web sayfası ve mobil uygulamadan küpe numarası girilerek hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşlarımız bilgilendirililmesine,
Kurban olma şartları taşımayan hayvanlar satış yerlerine alınmayacaktır. Yapılan denetimlerde bu hayvanların satış yerlerine girdiği tespit edilmesi durumunda (X) işaretiyle işaretlenecek ve kurban satış yerinin muhtelif noktalarına  (X) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişlerinin asılmasına,
Kurban satış ve kesim yerlerine, dini vecibelere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uyulması hususunda müftülüklerce camilerde hutbe ve vaazlarda duyuru yapılmasına,
Kurban satış ve kesim yerleri çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılmasına, ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli sıhhi tedbirlerin alınmasına,
Kurbanlıkların derileri, sakatatları ve etlerinin kesim yerlerinde dernek, vakıf ve şahıslarca toplanması uygulaması, kargaşaya fırsat verilmemesi amacıyla düzene sokulmasına,
Kurban satış ve kesim yerlerinde İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli emniyet tedbirinin alınmasına,
Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon halinde "Hayvan Yetiştiriciliği Alanı Kurban        Kesim Elemanı Kursu" açılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına,
 

KOMİSYONUMUZCA TESPİT EDİLEN

 

A-KURBAN SATIŞ YERLERİ VE ADRESLERİ:

Mehmetbey Mahallesi, 949. Sk. İle 899. Sk. Arası (679 ada, 2 ve 3 nolu parseller)
Üniversite Mahallesi 4898 – 4899 – 4900 – 4901 ve 4920 adalar (Eski Milli Piyango Fen Lisesi Yukarısı)
Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi.
 

B-KURBAN KESİM YERLERİ ADRESİ:

Başakşehir Mahallesi   2. Etap TOKİ alışveriş merkezinin yanındaki oto park alanı.
Elmaşehir Mahallesi    1. Etap TOKİ Alışveriş merkezinin yanı.
Yunuskent Mahallesi   İmam-ı Azam Camii yanındaki araba pazarı kurulan alan.
Alişahane Mahallesi     Perşembe günleri kurulan pazarda balıkçıların olduğu yer.
M.Akif Ersoy Mahallesi  Pazartesi günleri kurulan pazarda balıkçıların olduğu yer.
Çeltek Mahallesi  Kazalpa meydanı
Gevher Hatun Mahallesi.1812. Sokaktaki alışveriş merkezi yanı
Urgan Mahallesi Urgan Mahallesi 2254 sokak, 5087 parsel, 2 ada
 

Küçükbaş Kurban Kesim Ücretinin 40 Tl, Büyükbaş Kurban Kesim Ücretinin (4’e bölünme) 200 TL ve Küçükbaş-Büyükbaş Hayvan Kurban Kesiminde eti kemiksiz yapma ücretinin ise pazarlığa tabi olmasına, 
2019 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyon kararı komisyon üyelerince oy birliği ile kabul edilerek imza altına alınmıştır.     
Kurban Kesim Yerleri Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bu haber 653 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
KARAMAN’DA VEFAT EDEN HEMŞERİLERİMİZ
KARAMAN’DA VEFAT EDEN HEMŞERİLERİMİZ
Trafik Polis Memuru Durmuş İnce Vefat Etti
Trafik Polis Memuru Durmuş İnce Vefat Etti