190 Personel Alımı yapılacak
Reklam

190 Personel Alımı yapılacak

Birçok belediye ve resmi kurum İşkur üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde personel alımı yapacak.

16 Mayıs 2019 - 11:21
Reklam

İŞKUR TYP KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI YAPACAK
Karaman İl Özel İdaresi, Kazancı Belediyesi, Akçaşehir Belediyesi, Karaman Müftülüğü, Ermenek İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Başyayla Belediyesi yaklaşık 190 personel alımı yapacak.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin
gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını
engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından
uygulanan programlardır.
KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin
kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
Noter kurası yöntemi,
Liste yöntemi,
Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir.
Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması
bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.
İŞKUR TYP KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI YAPACAK
Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,
TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.
2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan
TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’
ve ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma
sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin
TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?
Asgari ücret (2.020,90 TL)
Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)
TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede
belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.
TYP’DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?
TYP’de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.
KİMLER TYP’DEN YARARLANAMAZ?
İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç)
yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.
Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay
geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.
Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul
etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.
Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den
de yararlanamaz.
Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.
TYP’DEN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Mİ?
TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak,
9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir.
Bir katılımcı 27.09.2017 tarihinden itibaren TYP’den en fazla 24 ay yararlanabilir.
TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?
Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.
Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresince 14 gün
ücretsiz izin kullanabilmektedirler.Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.
YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI
Katılım şartları ve diğer tüm şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden yüklenicinin sorumlu olduğuna ve yüklenicinin bu
sorumluluğunu yerine getirmemesinden dolayı oluşabilecek her türlü fazla veya yersiz ödemenin yükleniciden yasal faizi ile
birlikte tahsil edileceğine dair hüküm getirilmiştir.
Yüklenicinin katılımcılar için vergi ve sosyal güvenliğe ilişkin ödemeleri ilgili kurumlara yapmaması durumunda yükleniciye
süreli ihtarda bulunulacağına, verilen süre içerisinde ilgili ödemelerin yapılmaması durumunda yüklenici kurum ile düzenlenen
tüm TYP’lerin sonlandırılarak yüklenici ile otuz altı ay süreyle bu yönetmelik kapsamında kurs ve programlar
düzenlenmeyeceğine ilişkin hüküm getirilmiştir.
TYP’lerde yüklenici kuruma yapılan ödemelerden yüklenici kurum gerekli ödemeleri yaptıktan sonra fazla tutar kalması
halinde, söz konusu tutarın Kuruma iade edilmesi gerektiğine dair hüküm getirilmiştir

Bu haber 2485 defa okunmuştur.